Elpriserne stiger – her er forklaringen

Den danske strøm er steget betydeligt hen over det seneste år. Lige nu er prisen på 1 kWh tre gange så høj, som den var på samme tid sidste år. Det er vigtigt at pointere, at prisstigningen er gældende for samtlige el-udbydere i landet, og at årsagen hertil skal findes i flere uheldige sammentræf.

Dato 21.09.21

Den aftagende pandemi har sat gang i efterspørgslen

Genåbningerne af samfundene rundt om i Europa har for alvor sat skub i efterspørgslen af el. Stort set alle brancher og industrier er nu blevet genetableret, og det har skabt et næsten akut behov for energi. Normalt har vi herhjemme intet problem med at forsyne hverken private eller industrien med strøm, men et par uheldige sammenfald har bevirket, at det nuværende udbud ikke helt står mål med efterspørgslen.

Download Watts’ app og se elpriserne time for time.

Tør og vindstille sommer i Skandinavien

Meget af den danske strøm produceres normalt fra vores danske hav- og landvindmøller. Men en ualmindelig vindfattig sommer har sat den danske elproduktion betydeligt ned. Normalt har de nordiske lande et solidt samarbejde om produktion og fordeling af energi, men heller ikke fra de skandinaviske lande har der været hjælp at hente. Regnen har svigtet de norske og svenske vandkraftværker, som netop bruger nedfaldsvandet til energiproduktion.

Tvunget til opkøb af dyrere el fra kulkraftværker

Vi gør jo helst alt for at undgå det, men fraværet af det normale udbud har tvunget Danmark ud i opkøb af energi skabt på kul- og gasfyrede kraftværker. Denne energi er omfattet af store CO2-kvoter grundet udledningen af drivhusgasser fra fossile brændstoffer. Også dette har været medvirkende til at skyde kilowatt-prisen i vejret.

Et midlertidigt problem

De nuværende elpriser er ikke kommet for at blive. Det ekstreme sammenfald af uheldige hændelser vil naturligvis udjævnes igen på sigt. Præcist hvor mange måneder det tager, vides ikke, omend der fra eksperters side tales om to til tre måneder. Find den aktuelle elpris i vores app.

Lad Watts energiassistent hjælpe dig

Husk, at du kan bruge Watts energiassistent som en hjælp til at navigere i de aktuelle elpriser. Watts appen giver dig et unikt indblik i, hvornår på dagen strømmen er billigst, og hvornår den er skabt på flest vedvarende energikilder. Begge parametre er, om nogen, vigtige lige nu, hvor priserne er høje og energien skabes på en mindre bæredygtig facon.

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121