Vi bygger bro til en grønnere hverdag

Den grønne omstilling er godt i gang i Danmark. Vi henter strøm ind fra over 6.000 vindmøller og solcelleanlæg overalt i landet og har aldrig været grønnere i vores energiproduktion. Det til trods, produceres 20% af vores strøm stadig af fossile brændstoffer, som kul og olie, der sender CO2 ud i atmosfæren.

plant træer

Dato 31.08.21

Før den grønne omstilling er komplet, vil enhver dansk elforbruger i større eller mindre grad afsætte årlige CO2-aftryk. Vi kan ikke trylle en 100% bæredygtig energisektor frem over natten, men vi kan foretage visse proaktive tiltag, der kan bygge bro til en grønnere hverdag, mens vi venter.

Den bro bygger Watts sammen med sine medlemmer. I en fælles mission om at gøre samtlige medlemmer CO2-neutrale, plantes der træer for hver en kunde.

Men hvor meget CO2 kan et træ egentlig absorbere, og hvor bliver træerne plantet?

Planetens bedste retursystem

Watts gør en indsats for at gøre sine medlemmers elforbrug CO2-neutrale ved hjælp af naturens ældste genbrugssystem. Det handler naturligvis om fotosyntese: at træer, planter og alger kan omdanne den potentielt farlige CO2 til ilt. Men det handler i sidste ende også om lagring af CO2. Alle grønne planter og alger leder den opsamlede CO2 tilbage til naturen, når de dør. Derfor er visse kortlivede planter knapt så effektive, når det handler om at binde CO2 til sig over tid. Men det er træer til gengæld.

Træet binder CO2 i stort set hele sin organisme lige fra bladene, grenene, stammen og rødderne. Og den kan gemme det i flere hundrede år. Træerne er klimamæssigt set derfor en af de bedst tænkelige løsninger i bestræbelserne på at udligne Watts-medlemmernes CO2-aftryk.

Watts træer er sikret i generationer

I samarbejde med Growing Trees og Holbæk Kommune sikrede Watts sig i maj 2020 et jordareal på 60.000 m2 (et samlet areal svarende til 12 fodboldbaner) i Svinninge i Nordvestsjælland. Her er første bæredygtige spadestik allerede taget i forbindelse med beplantningen af Svinninge Folkeskov. De første træer er allerede plantet, og planen er, at i alt 24.000 træer skal folde sine grønne kroner ud over det nyopdyrkede areal.

Watts skov i Svinninge er en såkaldt blandingsskov af løvtræer bestående af eg, bøg, lind, ahorn samt frugttræer og vilde kirsebær. Selvom en skov af eksempelvis grantræer ville kunne absorbere mere CO2 på kortere tid, ville den være langt mere skrøbelig overfor det omskiftelige vejr og leve i kortere tid end en blandingsskov. En blandingsskov bliver ofte over 100 år, hvilket er dobbelt så meget som grantræer. Derfor er bindingen af CO2 længere og større med egetræer og bøgetræer i det lange løb.

Den kommende skov har allerede fået status af fredskov. Det betyder i al sin enkelthed, at arealet altid skal huse træer og at intet træ må fældes, før det er hugstmodent. Og skulle det ske, foreskriver loven, at der altid skal plantes et nyt træ efterfølgende.

Watts nyplantede træer er derfor fremtidssikret i generationer og får således lov til at absorbere CO2 i fred, alt imens biodiversiteten vokser i lokalområdet.

Trækroner for elkroner

Træerne vokser ikke ind i himlen, men på sigt vil de dække dit CO2-aftryk. Det hele kan koges ned til et simpelt regnskab om hvor meget CO2, du som elforbruger udleder pr. brugt kWh samt mængden af den CO2, et træ forventes at absorbere i selvsamme periode.

Den seneste statistisk for 2020 viste, at en 1 kWh strøm udleder 117 gram CO2[1]. På årsbasis bruger en gennemsnitsfamilie i Danmark 4.500 kWh[2]. Den samlede årlige CO2-udledning pr. familie ligger dermed på ca. 530 kg.

Et fuldvoksent løvtræ i Svinninge Folkeskov vil i snit have absorberet 600 ton CO2 i løbet af 50 år[3]. Et træ vil forventes at kunne binde ca. 150 kg CO2. Der skal næsten 4 træer til for at have dækket dig ind. Men Watts planter faktisk 8 træer for hver familie. Det betyder, at du ikke blot udligner dit eget CO2-aftryk, men at du samtidig giver mere tilbage til naturen, end du tager.

På den måde skaber du med Watts et proaktivt klimatiltag, der rækker udover dig selv og dit eget forbrug. Og det spirer helt konkret allerede nu i Svinninge nær Odsherred.

Flere medlemmer, nye skove og et endnu grønnere Danmark

Svinninge Folkeskov er blot starten på et forhåbentligt langt Watts-projekt, der skal give danskerne større muligheder for at tilvælge grønne, klimabevidste løsninger i den danske energisektor. Så projektet stopper naturligvis ikke, når Watts medlemmer har fyldt Svinninge Folkeskov med 24.000 træer.

Herefter overdrages skoven nemlig til Naturstyrelsen, hvorefter Watts opdriver nye jordarealer i Danmark for at plante nye skove sammen med de kommende medlemmer.

Om det bliver til Danmarks største rodnet af grønne-elkunder må tiden vise, men Watts giver dig under alle omstændigheder en skov af gode grunde til at komme godt i gang med et klimaansvarligt elforbrug med proaktive løsninger for en mere bæredygtig fremtid.

 

 

[1] https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2021/05/31/Den-danske-elproduktion-var-rekord-groen-i-2020

[2]https://www.bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279

[3] https://static-curis.ku.dk/portal/files/225664165/Sagsnotat_kulstof_skovrejsning_20190724.pdf

 

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121