Er du klar til at energiforbedre din bolig?

I bestræbelserne på at gøre alle danske hjem mere klimavenlige, udbyder Energistyrelsens Bygningspulje årligt en mulighed for, at du kan søge tilskud til energiforbedringer i hjemmet.

Dato 24.09.2021

Du kan søge om tilskud fra bygningspuljen, hvis du f.eks. udskifter oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til energivenlige løsninger som luft-til-vand- eller jordvarmepumper.

Skulle du gå med tanker om at skifte til opvarmning med varmepumpe, kan du selv beregne dit eventuelle tilskud her.

Ansøgningsrunden starter tirsdag den 28. september kl. 10.00, og alt tyder på, at det handler om at være klar på tasterne. Der er nemlig tale om en begrænset pulje, som uddeles efter først til mølle-princippet.

Afgørende betingelser i forbindelse med tilskud

Det er vigtigt at pointere, at man  ikke kan få tilskud, hvis man allerede har købt sin nye varmepumpe.

Det er også et krav, at man bestiller varmepumpen og installationen af en faglært VE-godkendt installatør. Udfører man selv installations-arbejdet, vil man ikke kunne komme i betragtning til tilskuddet.

Derudover kan man ikke søge om tilskud, hvis boligen i forvejen har indlagt fjernvarme, eller hvis der allerede foreligger konkrete aftaler om, at den pågældende bolig skal have tilsluttet fjernvarme.

Tilskuddet gælder for helårsboliger, flexboliger samt sommerhuse, der er registreret som helårsbeboelse og samtidig opfylder kravet om, at energimærket skal være E, F eller G.

Download vores app og se elpriserne time for time, eller læs om valg of skift af elselskab.

En varmepumpe er en rigtig god idé for klimaet

Der er flere gode grunde til at skifte sit olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe, men især én er åbenlys.

Næsten 500.000 danske boliger opvarmes stadig af enten gas- eller oliefyr. Selvom oliefyret blot står for opvarmning af 1/5 af de danske hjem, noterer det sig alligevel for 1/3 af den samlede CO2-udledning fra danskernes boligopvarmning.

Med statens tilskud og borgernes velvilje, forventes CO2-udledningen fra Danmarks boligopvarmning at være reduceret med 700.000 ton i 2030. Det er det forventede resultat, når op mod en kvart million af de danske boligers olie- og gasfyr på daværende tidspunkt vil være udskiftet med en varmepumpe. (kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Større transparens i energiforbruget

Et skift til varmepumpe reducerer ikke blot husstandens udledning af CO2, det åbner samtidig op for muligheden for at skabe endnu større transparens i hjemmets energiforbrug. Din varmepumpes strømforbrug kan følges direkte i Watts’ app sammen med resten af husstandens samlede forbrug.

Watts energiassistent skaber ikke blot et overblik over det aktuelle elforbrug, men giver samtidig et unikt indblik i hvornår på døgnet, at strømmen er billigst, og hvornår den produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Det giver større medbestemmelse samt en aktiv mulighed for bedre at kunne kontrollere sin elregning såvel som sit CO2-aftryk.

 

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121