Hvor mange træer planter vi?

Vi har baseret vores skovrejsning på beregninger fra Københavns Universitet, som har undersøgt effekten af nyplantning af træer i forhold til absorption af CO2. Effekten afhænger af typen af træer og af tidshorisonten.

Her kommer beregningen

Beregningerne viser, at 10.000 m2 nyplantet skov vil kunne binde ca. 600 ton CO2 over en periode på 50 år. Det svarer til, at hvert træ vil kunne binde ca. 150 kg. CO2. En typisk dansk familie med 2 voksne og 2 børn bruger i gennemsnit ca. 4.500 kWh strøm om året. Energinet, som driver det danske el-net, laver årlige beregninger på CO2-udledningen ved strømproduktion.

Ifølge den seneste beregning fra 2020, udledes der 133 gram CO2 pr. KWh. Det svarer til, at der årligt udledes ca. 600 kg. CO2 fra produktionen af familiens strøm. For at neutralisere denne udledning skal der altså plantes 4 træer om året.

Hos Watts går vi ét skridt længere

Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi vil gøre en forskel for miljøet. Derfor dobler vi op og planter 8 træer, som over de næste 50 år vil absorbere dobbelt så meget CO2, som produktionen af strømmen forventes at udlede.

Vi drømmer, og vi tænker stort … Hvis for eksempel bare 10.000 familier vælger Watts Energy betyder det, at vi kan plante ikke mindre end 80.000 nye træer om året! Det kan altså hurtigt blive til noget, hvis vi løfter i flok.

Skove for fremtiden

Da vores nyetablerede skove bliver sikret med fredskovspligt, bliver skovene naturligvis ikke fjernet igen efter 50 år, og den positive effekt, hvor træerne binder CO2, vil derfor fortsætte langt ind i fremtiden.

.

@Wattsdk