Billig el og grøn energi

Hvor billig er billig strøm og hvor grøn er grøn energi, og kan det forenes? Et kig på prisen på dansk el og et blik ind i den grønne omstilling

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

El til lav pris: Vælg billig strøm og grøn energi

Det danske energimarked er eksploderet i små og store elselskaber, der slår sig op på alt fra billig el til grøn strøm. Med over 300 elselskabs-bejlere på det danske elmarked kan det i den forbindelse være en næsten uoverskuelig opgave at finde det elselskab, som dækker præcist de behov og interesser, den enkelte forbruger måtte have.

Men hvor billig kan el blive, og kan det i samme åndedrag kombineres med grøn energi? Eller kan man overhovedet tale om absolutte begreber som billig el og grøn energi i Danmark?

Forstå din elregning og hvad du reelt betaler for

Før man overhovedet begynder en diskussion om billig strøm i Danmark, gør man klogt i at kaste et nøjere blik på sin elregning. De færreste har nærstuderet de egentlige poster på elregningen, og de færreste har i den forbindelse nogen idé om, hvad deres årlige kWh forbrug ligger på.

Når alt kommer til alt er din elregning mere end blot dit reelle elforbrug. Regningen udgør følgende 3 hoved-poster:

*Det reelle el-forbrug samt dit abonnement
*Transport af el til dit hjem
*Afgifter

Der findes yderligere små udgiftsposter på el-regningen, men ovenstående er de klart væsentligste på din el-regning. Hvis man ikke kender synderligt til el-regninger, vil man måske blive overrasket over at blot ca. 20 procent af regningen udgøres af det egentlige el-forbrug. Langt størstedelen af regningen udgøres af diverse afgifter til staten, som hverken det pågældende elselskab eller kunden kan slippe uden om, endsige moderere. Disse afgifter udgør op mod 60%, mens selve prisen for transporten af el til din husstand udgør ca. 12 procent.

Billig el – men på et smalt grundlag

At din el-regning er opdelt på en sådan måde skyldes, at der er flere involverede parter i din elregning. Strøm er ikke kun en sag mellem dig og dit energiselskab. Du betaler i alt til tre involverede parter:
Staten der opkræver skatter og afgifter

*Staten der opkræver skatter og afgifter
*Netselskabet som ejer det lokale kabelnetværk hvorfra din el distribueres
*Dit el-selskab som sælger dig strømmen og varetager dit energiforbrug

Staten og netselskabet er af naturlige årsager uløseligt forbundet til din el-regning og udgør permanente udgiftsposter, som er gældende for ethvert elselskabs kunder i Danmark. Staten kommer man ikke udenom, og det pågældende netselskab er også givet på forhånd, alt efter hvor du bor i landet. Så eksempelvis at tale om billig strøm i København i forbindelse med transport af el, vil være lettere vildledende eftersom alle københavnere, uanset el-selskab, får transporteret strømmen af samme netselskab.

Det betyder dermed, at ca. 80% af din elregning er givet på forhånd, og at du som kunde kun har muligheden for besparelse indenfor en 1/5 af det samlede beløb.

Billig strøm om natten

Der findes faktisk et tidspunkt for billig strøm. For selvom man kan anslå en gennemsnitlig pris pr. brugt kWh, så er der nemlig forskel på priserne afhængigt af tidspunktet på døgnet. El er ofte dyrest, når det benyttes i de mest belastede perioder af dagen. Denne periode strækker sig fra sen eftermiddag (17.00) til tidlig aften (20.00), hvor danskerne er tilbage fra arbejde og skole og nu har gang i både madlavning, TV, varme, lys, computere og andre elektroniske enheder.

Senere på aftenen og ud på natten falder efterspørgslen på el af naturlige årsager, og den udbudte el kommer her ofte fra vedvarende energikilder. Det betyder, at man med fordel kan vælge at lade telefonen op, sætte vask over eller få billig strøm til elbil og andre elektroniske enheder i de sene aften- og nattetimer. I den forbindelse handler billig el ikke så meget om valg af elselskab, men snarere om et mere intelligent og økonomisk forbrug af sin el.

Den billigste strøm er den du sparer

Hvordan man end vender og drejer sit elselskab, sin el-regning eller sit el-forbrug, så er den billigste strøm i Danmark stadig den, du sparer. Den egentlige besparelse er man reelt set selv ansvarlig for. Man anslår, at det gennemsnitlige strømforbrug på 1.600 kWh pr indbygger kan neddrosles til ca. 1.000 kWh med lidt skærpet bevidsthed omkring uhensigtsmæssige el-vaner. Intet elselskab vil kunne matche en besparelse i den størrelsesorden. Om så du bruger flere dage på at nærstudere og sammenligne billig strøm på markedet eller foretager en gennemgribende test af billig strøm.

At være bevidst om sit el-forbrug handler i sidste ende ikke kun om omtanke for privatøkonomien, men kan langt hen ad vejen også tilskrives hensynet til den globale klimakonto. For hvis der er et spørgsmål, der måske er endnu mere presserende end hvor billig din el kan blive, så er det måske, hvor grøn den i sidste ende kan fås. For lige nu kæmper menneskeheden med at få et langt større og vigtigere regnskab til at gå op. Og det regnskab har en hel del med el at gøre.

 

Rentabel energi i det globale klimaregnskab

En ting er den hjemlige husholdning og de el-besparelser, der spekuleres i på den korte bane i familiebudgettet. Noget andet er det store klimaregnskab. Flere og flere danske forbrugere har fået øget bevidsthed om den globale opvarmning og de store presserende klimaspørgsmål. Menneskets udvinding af energi baseret på CO2-udledende fossile brændstoffer har efterladt kloden i en kritisk tilstand, hvor kravet om og behovet for en hastig grøn omstilling er mere eller mindre akut.

Med de presserende klimaproblemer og den øgede bevidsthed om historisk uholdbare energiløsninger er efterspørgslen på grøn energi i Danmark stigende. Behovet for energiudvinding, der baserer sig på vedvarende energikilder, har sat skub i Danmarks investering i grøn energi. På statsplan er der siden 1990’erne foretaget store aktive beslutninger om produktion og videreudbyggelse af vindmøllerne i Danmark, mens der tillige er blevet sat skub i produktion af solenergi. På kraftvarmeværkerne, der tidligere blev drevet af kul og olie, har man langsomt udbyttet de berygtede fossile brændstoffer med mere bæredygtig biomasse.

Ifølge den grønne energi statistik for 2019 fik Danmark 36,7% af sin samlede energi fra vedvarende energikilder[i] og der kæmpes for at nå et klimamål på 50% inden 2030. Danmark går forrest i kampen for grøn energi, og mange danske forbrugere har indset, at spørgsmålet om relativt små besparelser på billig el forstummer i det større globale klimaregnskab. Der tilvælges derfor i højere og højere grad grønne energiselskaber blandt danske forbrugere.

Får man billig el fra grøn energi?

Selvom det har været en lang proces, så er meget bæredygtig energi i dag mere økonomisk rentabel end energi skabt fra kul og olie. I flere år har det faktisk været billigere at oprette vindmølle-parker til produktion af el end at skabe et helt nyt kulkraftværk. Det ses derfor også i det danske elnet, hvor op mod 80% af den samlede strømproduktion i dag kommer fra vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse[ii].

På sigt spåes grøn energi at blive endnu billigere at producere i takt med, at der foretages yderligere forsøg med grøn energi og udvikles nye innovative teknologier, som optimerer udviklingen af den vedvarende energi yderligere.

Bladordningen er din pålidelige kilde til grøn energi

Den grønne omstilling er forlængst søsat i Danmark, og der er allerede taget mange afgørende skridt i en mere bæredygtig retning. Flere og flere mennesker tænker grønt, og stadig flere virksomheder og elselskaber går med grønne tanker. Der er derfor efterhånden flere gode alternativer, når der skal vælges grønne el-selskaber, som prioriterer den bæredygtige energi i Danmark.

En ting er dog at bryste sig med adjektiver som ‘klimavenlig’ og ‘klimabevidst’, noget andet er at forpligte sig til det og kunne blive holdt op på det. Det danske elnets strøm består stadig af 20% energi fra ikke-vedvarende energikilder. Som kunde kan du derfor ikke garanteres 100% grøn el i din stikkontakt, og så alligevel…

I Danmark opererer vi med den såkaldte bladordning, som blev lanceret af forbrugerombudsmanden i 2020 til det danske el-marked. Det er en ordning, der er sat i værk for at skabe større transparens for kunderne i forbindelse med de pågældende elselskabers grønne markedsføring.

 

Bladordningen er en officiel certificering af de grønne elselskaber, der verificerer at elprodukterne er baseret på 100% vedvarende energi. Det betyder, at elselskabet køber grønne certifikater, der garanterer, at der produceres strøm fra vedvarende energikilder svarende til kunderns forbrug. Den højeste certificering i ordningen er på 2 blade. 2 blade gives dog kun til elselskaber, der ikke blot forpligter sig og kan dokumentere, at alt deres el er skabt på bæredygtigt energi, men også officielt forpligter sig til at skabe yderligere klimamæssige tiltag. Disse tiltag skal ikke kun dokumenteres, det skal selve effekten af dem skal også.

Innovativ teknologi skal sikre billig grøn energi i fremtiden

Der er stadig en række hurdler, som skal forceres i forbindelse med den totale omstilling til grøn energi i Danmark. Grøn energi udgør 36,7% af den samlede energiproduktion, men i takt med at den grønne energiproduktion bliver stadigt billigere, vil fossile brændstoffer blive udfaset løbende. Forskning i vedvarende energi på DTU er med til at forøge de innovative teknologiske tiltag i den grønne omstilling. Grøn energiproduktion skal blive endnu smartere, endnu mere innovativt og meget mere effektivt end det allerede er.

Watts er i den forbindelse en af de danske elselskaber, som suger de nye grønne teknologiske landvindinger til sig i et forsøg på at føre danskerne ind i et smartere og mere innovativt grønt el-forbrug. Med en banebrydende energiassistent-app faciliterer man sine brugere med konkrete og smarte værktøjer til at få det fulde overblik over sit grønne elforbrug. Watts app kan ikke blot skabe overblikket over husstandens samlede elforbrug, men også over alt øvrigt energiforbrug såsom varme og vand.

Samtlige smart-produkter i hjemmet kan tilføjes appen, så man dermed kan skabe en intelligent styring af sit energiforbrug. Det giver ikke blot det fulde overblik over, hvornår der er billig el i dine stikkontakter, men hvad vigtigere er: hvornår dit energiforbrug er grønnest, og hvor du med fordel kan spare i fremtiden.

Watts innovative tiltag på det grønne danske elmarked er blot et udtryk for en større tendens på det globale marked for vedvarende energi. Det resonerer netop med det globale behov for stadig smartere og intuitive energi-løsninger i hjemmet såvel som på globalt plan. Således at man kan optimere og effektivisere grøn energi, men at man også, og i lige så vigtig grad, kan spare på den. For den billigste strøm er som nævnt den, du sparer. Og på præcis samme måde forholder det sig med grøn energi.

[i] https://ens.dk/presse/energiforbruget-blev-groennere-i-2019

[ii] https://www.danskenergi.dk/nyheder/rekordaar-stroemmen-har-aldrig-vaeret-groennere

 

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121