Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Skift elselskab, støt grønne energikilder og få eloverblik med Watts

Hvilket elselskab skal jeg vælge og hvem satser på bæredygtig energi og giver det største eloverblik? Læs med og få svaret

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Der er sket meget på det danske energimarked igennem de seneste 20 år.  Store ændringer i energiproduktionsforhold og markante ændringer i udbuddet af danske elselskaber har bevirket, at de danske elkunder i dag står overfor langt flere alternativer end tidligere. Valg af elselskab, tanker om mere bæredygtige energikilder og nyere og mere innovative måder at tilgå sit elforbrug er blot nogle af de ting, som den moderne danske elforbruger af i dag kan tage stilling til. Det danske elmarked er blevet mere kundetilpasset, og det er dermed også blevet et sted, hvor den danske forbruger i højere grad end tidligere kan få medbestemmelse i sin påvirkning af miljøet såvel som sin pengepung.

Via en aktiv stillingtagen kan de danske elforbrugere i dag selv frit vælge elselskab og selv vælge hvor stor en indsigt, de ønsker i deres pågældende forbrug. Nye innovative tiltag har flyttet beslutningerne over til den enkelte forbruger, og det er derfor efterhånden op til den danske elforbruger selv at afgøre, hvor meget ansvar de ønsker at tage for miljøet og økonomien i forbindelse med valg af elselskab.

Frit valg af elselskab siden 2003

Det er måske ikke alle, der er klar over det. Men det danske elmarked blev liberaliseret i 2003 og har siden da været frit for forbrugerne. Tidligere havde de danske borgere ingen medbestemmelse i valg af elselskab, eftersom elselskabet dengang var givet på forhånd via ens bopæl. Med elreformen i 1999 påbegyndtes imidlertid en langsom åbning af elmarkedet, som skulle kulminere i en planlagt total liberalisering fra januar 2003. Herfra ville de danske elkunder ikke længere være geografisk stavnsbundet til et lokalt elselskab.

Trods 18 år med frit valg af elselskab, er der dog stadig en del danskere, som ikke tager aktivt stilling til deres valg af elselskab. Måske hænger det sammen med en fortsat manglende bevidsthed om den store medbestemmelse, eller også kan det være rodfæstet i det stik modsatte: at man har rigelig med indsigt i det danske elmarked, og måske nærmest føler sig overrumplet over de mange udbud af elselskaber, som markedet efterhånden byder ind med.

Hvor billige er de billigste elselskaber?

For langt de fleste danskere, som har et moderat indblik i det danske elmarked har valg af el-udbyder hovedsageligt handlet om en ting: økonomi. De forskellige danske el-udbydere har kæmpet for at kunne promovere sig som det bedste elselskab på markedet, og for mange af de danske kunder har det bedste elselskab også været synonym med det billigste elselskab. Der er igennem årene også blevet oprettet flere forskellige elpris-sammenligningssider på nettet, hvor man har kunnet se, hvem der eksempelvis var det billigste elselskab i 2018 eller det billigste elselskab i 2019. Men er det en forfejlet eller forenklet måde at anskue de mange danske elselskaber i dag? For i hvor høj grad er der mulighed for økonomisk besparelse ved at skifte elselskab og er der andre og mere vedkommende elementer at tage stilling til?

Besparelsen begrænser sig til 18% af din elregning

Det kan for mange mennesker være en ganske plausibel årsag at ville skifte elselskab i bestræbelserne på at finde et billigt elselskab. Men mange forbrugere går måske på jagt efter det billigste elselskab i troen på, at elselskaberne på det danske marked kan konkurrere på hele elregningen. Det er dog på ingen måde tilfældet. Konkurrencen på elmarkedet begrænser til et lille hjørne af din elregning, som blot udgør cirka 18%[i]. De øvrige 82% af din elregning vil være den samme uanset valg af elselskab, eftersom denne del består af faste afgifter og skatter, som er uafhængige af de pågældende elselskaber.

De sidste 18% af regningen vedrører kWh-pris og abonnement, og det er så her, at de danske elselskaber skal udfolde den indbyrdes konkurrence på prisen. Der er naturligvis mulighed for at pejle sig frem til Danmarks billigste elselskab i den forbindelse, men differencen mellem de forskellige udbyderes pris vil være minimal, fordi den netop begrænses naturligt af de særlige forhold vedrørende elregningen. Læs også mere om, hvad én kWh koster, og hvor langt én kWh rækker.

 

Et grønt valg med Danmarks vedvarende energikilder

For visse forbrugere er de små besparelser i elregningen imidlertid ikke den overordnede drivkraft bag valg af elselskab. Flere og flere danskere søger mod grønnere energiselskaber, som er i tråd med tidens krav om udfasning af de CO2-udledende fossile brændstoffer. Disse elselskaber forsøger at optimere udbuddet af el fra vedvarende energikilder i Danmark ved at gøre brug af vindenergi, solenergi og biomasse.

Danmarks energiforbrug fordelt på vedvarende energikilder

Siden 1970erne har vi i Danmark opstillet vindmøller og havvindmøller til udvinding af bæredygtig energi. I dag står der over 6000 vindmøller på havet og landjorden, som til stadighed raffineres og videreudvikles for at optimere den grønne energiproduktion. Derudover leverer bæredygtig biomasse kilden til meget af den danske varme, og udgør i dag ca. 63% af den danske vedvarende energiproduktion (el, vand og varme). Solenergi og især vindenergi står for de resterende 37% af den samlede energi fra vedvarende energikilder. Alt i alt udgør energi fra vedvarende energikilder ca 34% af det samlede danske energiforbrug i Danmark[ii].

Kigger man helt isoleret på selve elområdet, så er vi i dag rigtig godt på vej i den grønne omstilling i Danmark. 80% af den danske strøm kommer i dag fra vedvarende energikilder, hvoraf 4% er fra solenergi[iii], cirka 47% er fra de danske vindmøller, mens den resterende vedvarende strøm skabes fra biomasse.

Den grønne omstilling er dermed godt i gang, og med det frie valg af elselskab kan enhver forbruger derfor nu også tilvælge grønnere elselskaber for en mere bæredygtig fremtid.

Men udover de åbenlyse klimabevidste elselskaber i Danmark, er der dog også en mulighed for tilvalg af elselskaber, som går et skridt videre i kampen for CO2-neutrale energikilder og udligning af CO2-aftryk generelt.

Proaktive grønne elselskaber med ekstra klimabevidste tiltag

De danske elkunder har ikke blot muligheden for at tilvælge elselskaber med en grøn profil, der betoner energi fra bæredygtige og alternative energikilder, de kan tillige håndplukke særligt dedikerede elselskaber, som gør en ekstra indsats for klimaet. Her vil kunden ikke kun få et elselskab, der gør en indsats for at levere mest mulig el fra de vedvarende energikilder i Danmark, man vil tillige få et elselskab, som bestræber sig på at gøre sine elkunder CO2-neutrale. Det er der flere forskellige håndgribelige måder på, men især et tiltag vækker positiv opsigt.

Skovbeplantning skal hjælpe med CO2-absorbering

Nogle af de ekstra klimamæssige tiltag, som foretages af visse grønne elselskaber, er plantning af træer og skove. Det sker blandt andet hos elselskabet Watts, hvor der plantes en fredskov på 60.000 m2 i forbindelse med medlemmernes elforbrug. Hver elkunde hos Watts planter træer via sit forbrug og udligner dermed sit CO2-aftryk i kraft af den langsigtede CO2-absorbering fra de plantede træer. Jo flere der vælger at skifte elselskab til Watts, desto flere træer bliver der helt fysisk plantet på dansk jord.

Når en skov er fuldt tilplantet, opdrives der nye landarealer, hvor man fortsætter beplantningen af endnu en skov. Og sådan fortsætter det med CO2-aftryks udlignende tiltag indtil Danmark forhåbentligt står et sted, hvor den grønne omstilling er total.

Dit elforbrug er 100% certificeret grøn strøm

Danmarks energikilder er fortsat ikke 100% vedvarende. Der er et stykke vej endnu. Den danske strøm har dog allerede taget et syvmileskridt, eftersom 80% her udgøres af energi skabt af vind, sol og biomasse. 20% af Danmarks energikilder indenfor el er dog stadig skabt af ikke vedvarende energikilder som olie og kul. Denne blandes sammen med den grønne energi i det danske elnet, hvorfor ingen kan garanteres 100% vedvarende energi, når der oplades smartphones, streames TV-serier på fladskærmen eller bages boller i ovnen. Et skift til et grønt elselskab vil i den forbindelse alligevel kunne garantere, at dit elforbrug er af 100% vedvarende energi. Men hvordan hænger dette så sammen?

I Danmark er der oprettet en bladordning for elleverandører, som er skabt for at sikre kunderne, at det pågældende certificerede bladordnings-selskab kan garantere et 100% vedvarende energiforbrug for kunderne. Der kan tildeles 1 eller 2 blade i ordningen, men begge certificeringer sikrer, at elselskabet kan dokumentere, at det overordnede strømforbrug er 100% grønt. Det sker ved, at det pågældende elselskab sørger for at opkøbe el fra vedvarende energikilder andre steder for derigennem at udligne sine kunders CO2-aftryk. Så selvom dit grønne elselskab i bladordningen ikke kan garantere at strømmen i din danske stikkontakt er 100% CO2-frit, så kompenseres der for dette ved opkøb af grønne certifikater, som modsvarer det pågældende forbrug.

Det er dermed ikke blot muligt at skifte til et elselskab, som annoncerer en grøn og klimabevidst linje, man kan ligefrem vælge et elselskab i den danske bladordning som sikrer, at dit CO2-aftryk hele tiden udlignes.

Benyt vores app til elforbrug for løbende at se jeres elforbrug.

Tilvalg af elselskaber med innovativ teknologi for eloverblik og besparelse

Det er muligt at foretage et skift til elselskaber, som ikke blot sikrer et CO2-frit elforbrug, men som også aktivt skaber løbende teknologiske landvindinger til gavn for miljø og økonomi. Det sker især via en sammentækning af elforbrug og innovativ teknologi, der formår at samkøre kundernes forbrugsdata på en ny og intelligent måde.

Eloverblik via app for øget transparens

En af de største akillessener hos de danske elselskaber har været manglen på tekniske ressourcer, som har skullet kunne give kunderne en tilstrækkelig gennemsigtighed i deres elforbrug. Den offentlige virksomhed Energinet, som opererer under Klima- energi og Forsyningsministeriet, har ellers potentielt kunne skabe et eloverblik via sin enorme datahub[iv]. Her samles milliarder af oplysninger om de danske borgeres elforbrug hos de respektive elselskaber på markedet, som i teorien ville kunne omformes til intelligent data til gavn for forbrugerne.

Teori er imidlertid endelig blevet til praksis i dag, eftersom visse elselskaber nu har formået at samle denne data på en intelligent måde. Watts har i den forbindelse bygget bro til den indsamlede data ved at skabe en intuitiv app i form af en energiassistent, som kan vise dets medlemmer, hvornår på døgnet, der er mest energi fra vedvarende energikilder og hvornår på døgnet, man koble sig på lave priszoner.

Øjeblikkelig indsigt og eloverblik med Watts live kort

Som det første elselskab i Danmark præsenterer Watts inden længe ydermere en teknologisk forædlet og optimeret udgave af dit eloverblik. Med et fysisk kort, der kan isættes din elmåler i hjemmet, vil din Watts app ikke blot kunne give dig et statisk indblik i dit elforbrug, der kan nu også foretages øjeblikkelige aflæsninger af dit aktuelle strømforbrug i realtid. Det giver en hidtil uhørt transparens og detaljerigdom i dit eloverblik og skaber grobund for øjeblikkelige ændringer i dit elforbrug til gavn for både klimaet og dit budget.

Du skal ikke længere nøjes med kun at kunne skabe ændringer med tilbagevirkende kraft på baggrund af forældet data, hvor ‘skaden’ allerede er sket. Med Watts live kort login får du et unikt eloverblik i realtid, hvormed du i højere grad end tidligere kan styringen over dit elforbrug. Her kan du blive skrevet op, hvis du vil høre mere.

Hvilket elselskab skal jeg vælge og er det nemt at skifte?

Hos visse elselskaber er det tilstrækkeligt med et telefon-opkald, en mail eller en tilkendegivelse via hjemmeside eller app, når man ønsker at skifte elselskab. Du kan som lejer også ofte selv frit vælge elselskab, medmindre der på forhånd er aftalt noget specifikt i lejekontrakten.

Der er som regel en bindingsperiode i et elselskab, så man skal naturligvis have afklaret, om man er ude af den pågældende periode. Ved opsigelse er det ofte normalt med en måneds varsel.

Siden liberaliseringen af det danske elmarked i 2003 er det ikke blot blevet mere overskueligt at skifte elselskab, det er i lige så høj grad blevet nemmere at finde et elselskab, der matcher ens krav til bæredygtig energi og tidssvarende digital brugervenlighed. Et aktivt valg af elselskab, der arbejder proaktivt for en grønnere fremtid med stadigt større bæredygtige energitiltag.

[i] bolius.dk/saadan-skifter-du-elselskab-18535

[ii] kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi

[iii] danskenergi.dk/nyheder/rekordaar-stroemmen-har-aldrig-vaeret-groennere

[iv] energinet.dk/El/DataHub

Følg os på de sociale medier

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Hvordan har menneskets energiforbrug påvirket jordens klima, og hvordan kan mit elforbrug medvirke til at hjælpe verdens skove?

Træer som udgør nogle af verdens skove. Hør mere om hvordan du kan bidrage til klimaet med Watts.

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Menneskets udvinding af energi via fossile brændstoffer og brændsler har trukket store veksler på klimaet. Flere hundrede års uhensigtsmæssig energiproduktion har efterladt verden ved en skillevej, der kalder på omgående omstilling til energiudvinding via vedvarende energikilder. Der skal rådes bod på flere hundrede års massiv CO2-udledning og indtænkes nye idéer for vedvarende energiproduktion, således at vores elforbrug og øvrige energiforbrug ikke længere er en global belastning for klimaet.

I processen henimod en grøn omstilling figurer flere vigtige faktorer. Herunder blandt andet: verdens skove og mit elforbrug. Men hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er deres fælles historiske kontekst, og hvordan kan mit elforbrug forvandles fra at være en synder i det globale klimaregnskab til at blive en aktiv medspiller for en grønnere fremtid med øget balance i klimaet?

Læs også om vores pris på el og strøm hos Watts, eller download vores app til at tjekke dit elforbrug.

Sort energi har tæret på ressourcerne og øget ubalancen

Energiproduktion og energiforbrug har igennem historien spillet en afgørende rolle for den aktuelle klimakrise. Siden industrialiseringen i 1700-tallet og op igennem århundrederne har vi udvundet energi på basis af et uholdbart grundlag i form af fossile brændstoffer og brændsler som kul og olie. Vi har tæret uhensigtsmæssigt på jordens ressourcer uden større tanke på, hvor stort et naturligt lager jorden har kunnet levere. Energi udvundet af fossile brændstoffer, også kaldet sort energi, har været en effektiv kilde til energiproduktion og har på daværende tidspunkt forekommet at være en uudtømmelig kilde til energiforbruget i den dengang eksplosive udvikling i de spirende industrisamfund.

I dag står vi med en helt anden indsigt og forståelse for jordens ressourcer og det globale klimaregnskab. For udover at have indset, at de tidligere så omfattende ressourcer slet ikke er så omfattende igen, har vi erfaret, at selve biproduktet af selvsamme energiproduktion også har haft sine konsekvenser. Og det er dem, vi i dag står overfor. Den enorme CO2-udledning fra energiproduktionen har øget drivhuseffekten, og jorden har nu mere end nogensinde sværere ved at komme af med sin varme. En direkte konsekvens af menneskehedens mangeårige brug af sort energi.

Fældning af verdens største skove har gjort ondt værre

CO2 er uløseligt forbundet med jordens økosystem. Det er en altafgørende livskilde til planter blomster og træer, der netop benytter drivhusgassen til sin vækst sammen med solens energi og vand fra jorden. Som en del af økosystemets kredsløb omdanner planter og træer den absorberede CO2 til ilt, som så sendes tilbage i økosystemet og derigennem giver livgivende ilt til dyr og mennesker. Uden CO2, ingen planter og træer, og uden ilt, ingen mennesker og dyr. Alt er uløseligt forbundet og funderet i dyb afhængighed af hinanden. Men hvis verdens livgivende skove, planter og blomster sørger for at omdanne vores CO2 til ilt i en helt naturlig og konstant proces, hvori består så problemet med den øgede drivhuseffekt?

Læs om de bæredygtige og grønne energiformer hos Watts.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Jordens økosystem er et nøje biologisk regnskab bestående af den rette mængde komponenter, der sammen udgør et bæredygtig kredsløb. Små eller store forskydninger i en eller flere af disse komponenter forårsager forstyrrelser i de naturlige processer og skaber en øget ubalance over tid. Med brugen af sort energi har vi tæret på jordens ressourcer og øget CO2’en, men vi har i samme åndedrag gjort større indhug i skov og planter.

I løbet af de sidste 5.000 år har jorden mistet over 1,8 milliarder hektar af verdens skove, og den dag i dag fælder vi, hvad der svarer til 3 gange Danmarks størrelse af skovareal hvert år . Det er hovedsageligt behovet for omdannelsen af skovområder til landbrug, som har været årsagen til fældning af verdens livgivende skov. I dag dækker verdens skove 30% af jordens areal og er uden sammenligning det mest effektive naturmiddel til absorbering af jordens CO2.
Det er derfor ikke for ingenting, at klodens skove ofte betegnes som jordens lunge, eftersom verdens skoves job er at respirere for planetens velbefindende.
Mennesket har ikke blot øget CO2-aftrykket igennem tiden, men har tillige fjernet en del af den naturlige komponent, som sørger for at holde CO2-aftrykket nede og bevirker, at jorden reelt kan ”trække vejret”.

Der er i dag heldigvis en øget bevidsthed om vigtigheden af øget skovdyrkelse og skovfredning på globalt plan og herhjemme i form af eksempelvis organisationer som Dansk Skovforening, Growing Trees og Verdens Skove i København.

Grøn energi skal aflaste verdens skove og genskabe balancen

Den moderne verden har forlængst indset, at den gamle vej til energi ikke er en holdbar løsning for fremtiden. Der skal reageres fra menneskelig side, og der bliver reageret på flere planer. I dag har moderne vindmølle-teknologi og solceller overtaget store dele af energiproduktionen overalt i verden og især med Danmark som foregangsland. Med stadig mere innovativ teknologi finder vi nu langsomt tilbage til en mere bæredygtig udvinding af energi via jordens vedvarende energikilder. Sol og vind er CO2-frie og giver dermed bogstaveligt talt et øget åndehul til verdens skove og planter i fotosyntese-processen med at absorbere og lagre jordens drivhusgasser.
Vi afbrænder stadig træ – men med omtanke og bæredygtighed

Igennem de seneste år har de danske kraftværker undergået en ændring fra brug af kul til brug af biomasse som energikilde. I dag udgør biomasse godt og vel ⅔ af den vedvarende energi i Danmark. Den faste biomasse består hovedsageligt af træflis og træpiller fra træer og træaffald, der skæres op. I den forbindelse kan man stadig tale om afbrænding af træ og skove i Danmark, men det foregår med en større indsigt i og forståelse af tidligere tiders fejl. De afbrændte træmaterialer kommer netop fra bæredygtige skove, hvor man sørger for at udligne CO2-aftrykket fra afbrændingen med løbende beplantning af nye træer.

Nye innovative danske elselskaber lancerer grønne tiltag

I takt med den aktuelle grønne omstilling fra ikke-vedvarende energikilder til bæredygtig energi, har en række danske energiselskaber iværksat flere forskellige projekter, som skal fremme den danske naturs CO2-absorbering. Disse elselskaber bestræber sig ikke blot på at gøre deres energiproduktion så grøn som overhovedet mulig, men forsøger også at søsætte klimaprojekter, der skal række udover de allerede eksisterende grønne tiltag. Et af de elselskaber er Watts og dets medlemmer.

Hjælp verdens skove via et grønnere elforbrug

Watts har som en af de eneste elselskaber i Danmark udarbejdet en udvidet og mere intelligent udgave af funktionen ‘Se mit elforbrug’. Med Watts såkaldte energiassistent får medlemmerne ikke blot mulighed for at se, hvornår elforbruget er billigst, men også hvornår der kan bruges grøn energi fra vedvarende energikilder i løbet af dagen. Det skaber ikke blot et omfattende indblik i ens private elforbrug, men kan også skabe grundlag for at lægge et fremtidigt elforbrug, der vil kunne basere sig klart mere på bæredygtig energi fra især Danmarks mange vindmøller.

En skov for mit elforbrug

Selvom man gør brug af de innovative tiltag som for eksempel Watts intuitive energiassistent for bedre grøn forvaltning af elforbruget, kan man aldrig loves 100 procent vedvarende energi i sin stikkontakt. Der kan være tidspunkter, hvor behovet for el er akut, og hvor der ikke kan tages samme højde for det grønne forbrug. På lige fod med visse andre klimabevidste virksomheder har Watts derfor iværksat skovbeplantning for at skabe ekstra tiltag, der kan sænke medlemmernes CO2-aftryk yderligere. Målsætningen er at gøre medlemmernes strømforbrug mere end 100% CO2-neutralt ved at plante træer.

Udbygningen af verdens skove starter i…. Svinninge

Første spadestik er bogstaveligt talt taget i forbindelse med den grønne fremtidssikring af Watts-elkunder. De første træer er plantet i Svinninge i Vestsjælland, hvor der skal opføres en fredskov, som får lov at stå uberørt. Skoven er fremtidssikret i den forstand, at den allerede har fået certificeringen fredet skov og derfor ikke må fældes igen om 50 år. Det 60.000 m2 store areal i Odsherred skal beplantes med 24.000 træer. Når samtlige træer er plantet, går turen videre til nye naturarealer i Danmark, hvor samme procedure gør sig gældende.

plant traer og øg bevoksningen og vækstraten af verdens skove

Konkrete tal på træernes CO2-absorbering og mit elforbrug

Københavns Universitet har beregnet effekten af de plantede træers fremtidige effekt på medlemmernes strømforbrug. Man anslår, at en nyplantet skov på 10.000 m2 vil kunne absorbere 600 ton CO2 igennem 50 år . Omregnet betyder det, at et træ alene vil kunne binde op mod 150 kg CO2 hvert år. Det anslås, at der udledes 600 kg CO2 fra produktionen af et årligt strømforbrug på 4400 kWh hos en almindelig dansk familie med 2 børn . Det betyder, at der skal plantes 4 nye træer hvert år for at dække familiens CO2-aftryk. Hos Watts kan man som medlem sågar vælge at være med til at plante op til 8 nye træer årligt. For en dansk familie med 2 børn vil dette betyde, at man på sigt ikke blot sletter sit eget strømforbrugs CO2-aftryk, men også aktivt hjælper til med at gøre resten af verden mere CO2-fri.

Hvor kan jeg se mit elforbrug og spare på energien?

Udover de allerede mange grønne tiltag i energisektoren, findes der flere direkte måder hvorpå man kan hjælpe klimaet og verdens skove nu og her og på sigt. For en ting er at benytte mest mulig grøn energi og plante træer for øget CO2-absorbering, noget andet er slet og ret at spare på elforbruget og energien generelt.

Man kan i den forbindelse med fordel stille sig det enkle spørgsmål: Er mit elforbrug for højt eller er mit elforbrug ok i forhold til de nødvendige behov i husstanden. Med Watts energiassistent får du ikke kun muligheden for at se, hvornår energien er grønnest, du vil også kunne få et intelligent indblik i dit forbrug. Med basis i data fra dit tidligere energiforbrug, kan Watts udregne dit forventede fremtidige forbrug, hvormed du vil kunne få indblik i potentielle energibesparelser.

Se hvad du betaler i elpris per time (kWh) med Watts appen. Skift elselskab til Watts – og nyd godt af fordelene.

Innovative tiltag skal sikre grøn omstilling og verdens skove i fremtiden

Der forskes en del i forskellige innovative teknologier, som skal kunne booste den grønne omstilling i Danmark og verden yderligere. En videreudvikling af vindmøller og solcelle-energien skal skabe større kapacitet og effektivitet, mens f.eks fremstilling af stærkere og større batterier skal kunne sikre mere optimal lagring af den vedvarende energiproduktion.

På privat plan designes der intuitive smart produkter, som kan styres intelligent og effektivisere det grønne energiforbrug i hjemmet yderligere. Der indtænkes idéer om bedre deling af grøn overskudsenergi på tværs af nationer, men i lige så høj grad på tværs af lokalmiljøer og naboer. Alt sammen for at sikre en mere optimal, effektiv og ansvarlig elproduktion og elforbrug.

Hvad angår verdens skove er der også her opstået øget bevidsthed om træernes livsvigtige funktion i økosystemet. Flere og flere politiske kræfter gør et benarbejde for at få verdens skove højere op på den politiske dagsorden, og flere og flere medlemmer i græsrodsbevægelser og organisationer arbejder frivilligt for verdens skoves opretholdelse.

“Man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan”

Der er igennem de seneste år også opstået forskellige tiltag i forbindelse med sikring af verdens største skove. Blandt andet i form af et regnskovscertifikat til verdens skove. Over 200.000 danskere har allerede købt et certifikat , og de har dermed direkte været medvirkende til at bevare et vigtigt stykke af verdens livgivende skove.

Det er ikke nødvendigvis menneskets historiske energiproduktion, der har fældet verdens skove, men den har i den grad sat dem på overarbejde i bestræbelserne på at absorbere dens udledte CO2. I den forbindelse kan den moderne elproducent og elforbruger næppe være ansvarlig for historiske CO2-udledninger og at redde verdens skove, men man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan. Som man ser det praktiseret nu i forskellige organisationer, klimabevidste elselskaber og hos borgere rundt om i landet og på verdensplan.

i) sustainable.dk/energi/3-skov/
ii) https://watts.dk/faktaplanttraeer/
iii) bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279
iv) verdensskove.org/red-regnskoven

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Skift elselskab, støt grønne energikilder og få eloverblik med Watts

Hvilket elselskab skal jeg vælge og hvem satser på bæredygtig energi og giver det største eloverblik? Læs med og få svaret

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Der er sket meget på det danske energimarked igennem de seneste 20 år.  Store ændringer i energiproduktionsforhold og markante ændringer i udbuddet af danske elselskaber har bevirket, at de danske elkunder i dag står overfor langt flere alternativer end tidligere. Valg af elselskab, tanker om mere bæredygtige energikilder og nyere og mere innovative måder at tilgå sit elforbrug er blot nogle af de ting, som den moderne danske elforbruger af i dag kan tage stilling til. Det danske elmarked er blevet mere kundetilpasset, og det er dermed også blevet et sted, hvor den danske forbruger i højere grad end tidligere kan få medbestemmelse i sin påvirkning af miljøet såvel som sin pengepung.

Via en aktiv stillingtagen kan de danske elforbrugere i dag selv frit vælge elselskab og selv vælge hvor stor en indsigt, de ønsker i deres pågældende forbrug. Nye innovative tiltag har flyttet beslutningerne over til den enkelte forbruger, og det er derfor efterhånden op til den danske elforbruger selv at afgøre, hvor meget ansvar de ønsker at tage for miljøet og økonomien i forbindelse med valg af elselskab.

Frit valg af elselskab siden 2003

Det er måske ikke alle, der er klar over det. Men det danske elmarked blev liberaliseret i 2003 og har siden da været frit for forbrugerne. Tidligere havde de danske borgere ingen medbestemmelse i valg af elselskab, eftersom elselskabet dengang var givet på forhånd via ens bopæl. Med elreformen i 1999 påbegyndtes imidlertid en langsom åbning af elmarkedet, som skulle kulminere i en planlagt total liberalisering fra januar 2003. Herfra ville de danske elkunder ikke længere være geografisk stavnsbundet til et lokalt elselskab.

Trods 18 år med frit valg af elselskab, er der dog stadig en del danskere, som ikke tager aktivt stilling til deres valg af elselskab. Måske hænger det sammen med en fortsat manglende bevidsthed om den store medbestemmelse, eller også kan det være rodfæstet i det stik modsatte: at man har rigelig med indsigt i det danske elmarked, og måske nærmest føler sig overrumplet over de mange udbud af elselskaber, som markedet efterhånden byder ind med.

Hvor billige er de billigste elselskaber?

For langt de fleste danskere, som har et moderat indblik i det danske elmarked har valg af el-udbyder hovedsageligt handlet om en ting: økonomi. De forskellige danske el-udbydere har kæmpet for at kunne promovere sig som det bedste elselskab på markedet, og for mange af de danske kunder har det bedste elselskab også været synonym med det billigste elselskab. Der er igennem årene også blevet oprettet flere forskellige elpris-sammenligningssider på nettet, hvor man har kunnet se, hvem der eksempelvis var det billigste elselskab i 2018 eller det billigste elselskab i 2019. Men er det en forfejlet eller forenklet måde at anskue de mange danske elselskaber i dag? For i hvor høj grad er der mulighed for økonomisk besparelse ved at skifte elselskab og er der andre og mere vedkommende elementer at tage stilling til?

Besparelsen begrænser sig til 18% af din elregning

Det kan for mange mennesker være en ganske plausibel årsag at ville skifte elselskab i bestræbelserne på at finde et billigt elselskab. Men mange forbrugere går måske på jagt efter det billigste elselskab i troen på, at elselskaberne på det danske marked kan konkurrere på hele elregningen. Det er dog på ingen måde tilfældet. Konkurrencen på elmarkedet begrænser til et lille hjørne af din elregning, som blot udgør cirka 18%[i]. De øvrige 82% af din elregning vil være den samme uanset valg af elselskab, eftersom denne del består af faste afgifter og skatter, som er uafhængige af de pågældende elselskaber.

De sidste 18% af regningen vedrører kWh-pris og abonnement, og det er så her, at de danske elselskaber skal udfolde den indbyrdes konkurrence på prisen. Der er naturligvis mulighed for at pejle sig frem til Danmarks billigste elselskab i den forbindelse, men differencen mellem de forskellige udbyderes pris vil være minimal, fordi den netop begrænses naturligt af de særlige forhold vedrørende elregningen. Læs også mere om, hvad én kWh koster, og hvor langt én kWh rækker.

 

Et grønt valg med Danmarks vedvarende energikilder

For visse forbrugere er de små besparelser i elregningen imidlertid ikke den overordnede drivkraft bag valg af elselskab. Flere og flere danskere søger mod grønnere energiselskaber, som er i tråd med tidens krav om udfasning af de CO2-udledende fossile brændstoffer. Disse elselskaber forsøger at optimere udbuddet af el fra vedvarende energikilder i Danmark ved at gøre brug af vindenergi, solenergi og biomasse.

Danmarks energiforbrug fordelt på vedvarende energikilder

Siden 1970erne har vi i Danmark opstillet vindmøller og havvindmøller til udvinding af bæredygtig energi. I dag står der over 6000 vindmøller på havet og landjorden, som til stadighed raffineres og videreudvikles for at optimere den grønne energiproduktion. Derudover leverer bæredygtig biomasse kilden til meget af den danske varme, og udgør i dag ca. 63% af den danske vedvarende energiproduktion (el, vand og varme). Solenergi og især vindenergi står for de resterende 37% af den samlede energi fra vedvarende energikilder. Alt i alt udgør energi fra vedvarende energikilder ca 34% af det samlede danske energiforbrug i Danmark[ii].

Kigger man helt isoleret på selve elområdet, så er vi i dag rigtig godt på vej i den grønne omstilling i Danmark. 80% af den danske strøm kommer i dag fra vedvarende energikilder, hvoraf 4% er fra solenergi[iii], cirka 47% er fra de danske vindmøller, mens den resterende vedvarende strøm skabes fra biomasse.

Den grønne omstilling er dermed godt i gang, og med det frie valg af elselskab kan enhver forbruger derfor nu også tilvælge grønnere elselskaber for en mere bæredygtig fremtid.

Men udover de åbenlyse klimabevidste elselskaber i Danmark, er der dog også en mulighed for tilvalg af elselskaber, som går et skridt videre i kampen for CO2-neutrale energikilder og udligning af CO2-aftryk generelt.

Proaktive grønne elselskaber med ekstra klimabevidste tiltag

De danske elkunder har ikke blot muligheden for at tilvælge elselskaber med en grøn profil, der betoner energi fra bæredygtige og alternative energikilder, de kan tillige håndplukke særligt dedikerede elselskaber, som gør en ekstra indsats for klimaet. Her vil kunden ikke kun få et elselskab, der gør en indsats for at levere mest mulig el fra de vedvarende energikilder i Danmark, man vil tillige få et elselskab, som bestræber sig på at gøre sine elkunder CO2-neutrale. Det er der flere forskellige håndgribelige måder på, men især et tiltag vækker positiv opsigt.

Skovbeplantning skal hjælpe med CO2-absorbering

Nogle af de ekstra klimamæssige tiltag, som foretages af visse grønne elselskaber, er plantning af træer og skove. Det sker blandt andet hos elselskabet Watts, hvor der plantes en fredskov på 60.000 m2 i forbindelse med medlemmernes elforbrug. Hver elkunde hos Watts planter træer via sit forbrug og udligner dermed sit CO2-aftryk i kraft af den langsigtede CO2-absorbering fra de plantede træer. Jo flere der vælger at skifte elselskab til Watts, desto flere træer bliver der helt fysisk plantet på dansk jord.

Når en skov er fuldt tilplantet, opdrives der nye landarealer, hvor man fortsætter beplantningen af endnu en skov. Og sådan fortsætter det med CO2-aftryks udlignende tiltag indtil Danmark forhåbentligt står et sted, hvor den grønne omstilling er total.

Dit elforbrug er 100% certificeret grøn strøm

Danmarks energikilder er fortsat ikke 100% vedvarende. Der er et stykke vej endnu. Den danske strøm har dog allerede taget et syvmileskridt, eftersom 80% her udgøres af energi skabt af vind, sol og biomasse. 20% af Danmarks energikilder indenfor el er dog stadig skabt af ikke vedvarende energikilder som olie og kul. Denne blandes sammen med den grønne energi i det danske elnet, hvorfor ingen kan garanteres 100% vedvarende energi, når der oplades smartphones, streames TV-serier på fladskærmen eller bages boller i ovnen. Et skift til et grønt elselskab vil i den forbindelse alligevel kunne garantere, at dit elforbrug er af 100% vedvarende energi. Men hvordan hænger dette så sammen?

I Danmark er der oprettet en bladordning for elleverandører, som er skabt for at sikre kunderne, at det pågældende certificerede bladordnings-selskab kan garantere et 100% vedvarende energiforbrug for kunderne. Der kan tildeles 1 eller 2 blade i ordningen, men begge certificeringer sikrer, at elselskabet kan dokumentere, at det overordnede strømforbrug er 100% grønt. Det sker ved, at det pågældende elselskab sørger for at opkøbe el fra vedvarende energikilder andre steder for derigennem at udligne sine kunders CO2-aftryk. Så selvom dit grønne elselskab i bladordningen ikke kan garantere at strømmen i din danske stikkontakt er 100% CO2-frit, så kompenseres der for dette ved opkøb af grønne certifikater, som modsvarer det pågældende forbrug.

Det er dermed ikke blot muligt at skifte til et elselskab, som annoncerer en grøn og klimabevidst linje, man kan ligefrem vælge et elselskab i den danske bladordning som sikrer, at dit CO2-aftryk hele tiden udlignes.

Benyt vores app til elforbrug for løbende at se jeres elforbrug.

Tilvalg af elselskaber med innovativ teknologi for eloverblik og besparelse

Det er muligt at foretage et skift til elselskaber, som ikke blot sikrer et CO2-frit elforbrug, men som også aktivt skaber løbende teknologiske landvindinger til gavn for miljø og økonomi. Det sker især via en sammentækning af elforbrug og innovativ teknologi, der formår at samkøre kundernes forbrugsdata på en ny og intelligent måde.

Eloverblik via app for øget transparens

En af de største akillessener hos de danske elselskaber har været manglen på tekniske ressourcer, som har skullet kunne give kunderne en tilstrækkelig gennemsigtighed i deres elforbrug. Den offentlige virksomhed Energinet, som opererer under Klima- energi og Forsyningsministeriet, har ellers potentielt kunne skabe et eloverblik via sin enorme datahub[iv]. Her samles milliarder af oplysninger om de danske borgeres elforbrug hos de respektive elselskaber på markedet, som i teorien ville kunne omformes til intelligent data til gavn for forbrugerne.

Teori er imidlertid endelig blevet til praksis i dag, eftersom visse elselskaber nu har formået at samle denne data på en intelligent måde. Watts har i den forbindelse bygget bro til den indsamlede data ved at skabe en intuitiv app i form af en energiassistent, som kan vise dets medlemmer, hvornår på døgnet, der er mest energi fra vedvarende energikilder og hvornår på døgnet, man koble sig på lave priszoner.

Øjeblikkelig indsigt og eloverblik med Watts live kort

Som det første elselskab i Danmark præsenterer Watts inden længe ydermere en teknologisk forædlet og optimeret udgave af dit eloverblik. Med et fysisk kort, der kan isættes din elmåler i hjemmet, vil din Watts app ikke blot kunne give dig et statisk indblik i dit elforbrug, der kan nu også foretages øjeblikkelige aflæsninger af dit aktuelle strømforbrug i realtid. Det giver en hidtil uhørt transparens og detaljerigdom i dit eloverblik og skaber grobund for øjeblikkelige ændringer i dit elforbrug til gavn for både klimaet og dit budget.

Du skal ikke længere nøjes med kun at kunne skabe ændringer med tilbagevirkende kraft på baggrund af forældet data, hvor ‘skaden’ allerede er sket. Med Watts live kort login får du et unikt eloverblik i realtid, hvormed du i højere grad end tidligere kan styringen over dit elforbrug. Her kan du blive skrevet op, hvis du vil høre mere.

Hvilket elselskab skal jeg vælge og er det nemt at skifte?

Hos visse elselskaber er det tilstrækkeligt med et telefon-opkald, en mail eller en tilkendegivelse via hjemmeside eller app, når man ønsker at skifte elselskab. Du kan som lejer også ofte selv frit vælge elselskab, medmindre der på forhånd er aftalt noget specifikt i lejekontrakten.

Der er som regel en bindingsperiode i et elselskab, så man skal naturligvis have afklaret, om man er ude af den pågældende periode. Ved opsigelse er det ofte normalt med en måneds varsel.

Siden liberaliseringen af det danske elmarked i 2003 er det ikke blot blevet mere overskueligt at skifte elselskab, det er i lige så høj grad blevet nemmere at finde et elselskab, der matcher ens krav til bæredygtig energi og tidssvarende digital brugervenlighed. Et aktivt valg af elselskab, der arbejder proaktivt for en grønnere fremtid med stadigt større bæredygtige energitiltag.

[i] bolius.dk/saadan-skifter-du-elselskab-18535

[ii] kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi

[iii] danskenergi.dk/nyheder/rekordaar-stroemmen-har-aldrig-vaeret-groennere

[iv] energinet.dk/El/DataHub

Følg os på de sociale medier

Vedvarende energi

Vedvarende energi – et udtryk, der særligt herhjemme er et af tidens helt store buzzwords, og som i årenes løb har vundet mere og mere ind på den politiske dagsorden. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvorfor er det vigtigt at kende til? Det og meget mere giver vi dig svaret på.

Vedvarende energi: En vigtig nøgle til en grønnere fremtid

Vedvarende energi – et udtryk, der særligt herhjemme er et af tidens helt store buzzwords, og som i årenes løb har vundet mere og mere ind på den politiske dagsorden. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvorfor er det vigtigt at kende til? Det og meget mere giver vi dig svaret på.

Grøn energi, klimavenlig energi, bæredygtig energi og vedvarende energi – det er efterhånden de færreste, der ikke er bekendt med et eller flere af disse udtryk, og særligt efter at de er blevet nogle af de vigtigste på den grønne agenda og politiske dagsorden, både nationalt og globalt.

Vedvarende energi er efterhånden blevet en helt essentiel teknologi til reduktionen af verdens CO2-udledning, da produktionen af strøm fra vind, sol, vand og bølger kan reducere CO2-udledningen betydeligt. Ja, faktisk er den så essentiel, at den er en vigtig nøgle til løsningen mod at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Således indgik 196 medlemslande af FN’s klimakonvention tilbage i 2015 en juridisk bindende klimaaftale om at begrænse udledning af drivhusgasser, og rundt om i verden bliver der løbende arbejdet med at prioritere den grønne omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, solceller og mere biogas.

Også herhjemme prioriteres de vedvarende energikilder, og både regeringen og virksomheder landet over sætter løbende mål for klimaet og den grønne omstilling.

Men hvad er vedvarende energi egentlig, hvis man skal forsøge at oversætte det til noget lidt mere håndgribeligt? Lad os først kigge på historien bag.

Download app’en fra Watts, og støt klimaet vha. vedvarende energikilder.

Fra oliekrise til vedvarende energiløsninger

Tilbage i 1973 opstod den såkaldte Energikrise, da de arabiske olieproducenter valgte at sætte priserne på olie til himmels og stoppede olieeksport til bl.a. Holland og USA. Det gjorde de bl.a., fordi de vestlige lande havde udtrykt deres støtte til Israel, som på daværende tidspunkt var i krig med Syrien og Egypten – og den støtte var de arabiske olieproducenter ikke enig i.

Da oliepriserne steg markant, udgjorde selvsamme råvare 90 pct. af Danmarks energiforbrug, og de arabiske landes boykot ramte derfor landet hårdt med markante prisstigninger på fyringsolie og benzin. Det betød, at den daværende regering indførte en række midlertidige love som bl.a. bilfri søndag, forbud mod vinduesbelysning efter lukketid og fartbegrænsninger i hele landet.

I månederne efter kvitterede danskerne med at spare på energien, når de kom hjem fra arbejde, og undersøgelser fra dengang viser, at danskerne generelt blev bedre til at skære i energiforbruget.

Krisens betydning for Danmark medførte bl.a., at man var nødt til at tænke nyt, være innovativ og finde grønnere alternativer til olie, og i årene efter 1973 tog den daværende regering de første spæde skridt mod et grønnere samfund ved for alvor at søge alternative metoder for at sikre en effektiv og sikker energiforsyning baseret på vedvarende energiformer som fx vind- og solenergi.

Læs også: Hvad koster en kWh

Vedvarende energi i dag

I dag er vedvarende energi en samlet betegnelse for både vindenergi, solenergi, bioenergi, geotermi og andre teknologier, der er CO2-neutrale og som derfor adskiller sig fra fossile brændsler som kul og olie.

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vedvarende energi en energiform, der udvindes fra vedvarende energikilder og er ”evig” – det betyder, at så længe vi lever på jorden, så vil vi have adgang til udvalgte energiformer, som er ubegrænsede. Når vi investerer i vedvarende energi, bidrager vi samtidig til, at fossile brændsler som kul og olie reduceres – altså mindsker vi vores brug af ressourcer, der er knappe og begrænsede og som er mere miljøskadelige for vores klode end de grønne og vedvarende alternativer.

Vedvarende energi anvendes primært i elproduktion, transport, fjernvarme og til energiforsyning de steder i landet, hvor det er svært at nå ud. Det betyder fx, at du kan få varmt vand med hjælp fra solenergi, eller du kan vælge at købe strøm fra et elselskab, som baserer sin strøm på vedvarende energikilder.

I Danmark er særligt vind- og bioenergi de vedvarende energiformer, vi benytter mest, fordi de egner sig bedst til vores klima. Lad os kort præsentere de to begreber:

Vindenergi er, når man bruger vindens energi til at lave strøm. Til det bruger man vindmøller, og her er Danmark blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af disse. Ifølge Energistyrelsen har Danmark siden 1970’erne opstillet vindmøller på land, og derfor er de både vokset i antal og kapacitet. Det er kommunerne, der har ansvaret for at planlægge opstillingen af nye vindmøller på land, men private kan også søge om tilskud til at opstille en vindmølle på egen grund.

Bioenergi er den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Biomasse kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler, fx træpiller eller biogas. Til forskel for vind- og solenergi kan biomasse lagres. I 2018 bidrog biomasse med 15,4 pct. til den samlede elforsyning.

Herhjemme findes der altså flere forskellige former for vedvarende energi, som alle har til formål at bidrage til den grønne omstilling ved at gemme energien, til der er brug for den.

 

Vedvarende energi i Danmark

Herhjemme er det regeringens ambition, at Danmark i 2050 skal være helt uafhængig af fossile brændsler – det betyder, at vi om mindre end tre årtier skal kunne producere nok vedvarende energi til at dække det samlede danske energiforbrug.

Der er dog et stykke vej igen, hvis vi skal nå det mål. I Danmark dækkede vedvarende energi i 2019 nemlig 35 pct. af det faktiske energiforbrug landet over – i 2017 var tallet 34,2 pct.

Et af de områder, hvor det indtil videre er lykkes at basere et produkt på mere og mere vedvarende energi, er i produktionen af el. Ifølge Energistyrelsen udgjorde produktionen af el baseret på vedvarende energi hele 67,5 pct. af den samlede elforsyning i Danmark i 2019 – det er 7 pct. mere end i 2018.

Den stigning skyldes primært en markant stigning i produktion af el fra vindmøller, hvor udvidelse af kapacitet og bedre vindforhold har påvirket produktionen positivt. Faktisk har vi så gode vindforhold i Danmark, at 37,5 pct. af den samlede danske forsyning med elektricitet bestod af vindenergi i 2019, hvilket gør vindenergi til en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.

At strøm fra vedvarende energikilder og særligt havvind rummer store potentialer ift. at reducere CO2-udledninger både herhjemme og i resten af verden, er noget, der i den grad har regeringens og de store erhvervsvirksomheders fokus.

Flere konsortier har således meldt sig ind i kampen om et grønnere Danmark ved at hjælpe regeringen med at nå ambitiøse klimamål ved bl.a. at etablere havvindmølleparker eller såkaldte energiøer. Et eksempel er energiøen VindØ, som skal placeres 100 kilometer ud for den danske kyst i Nordsøen, hvor der findes optimale forhold til produktion af vindenergi, og den skal stå klar i 2030.

På øen er der også mulighed for andre vedvarende energiløsninger såsom Power-to-X til lagring af energi. Kort fortalt betyder Power-to-X at lave elektricitet om til noget andet som fx brint eller syntetiske gasser.

 

 

Vedvarende energi på verdenskortet

Én ting er, hvordan vi benytter vedvarende energi i Danmark, men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi tager et kig ud i den store verden? Ifølge EU’s statistikorganisation Eurostat, der løbende sørger for at kontrollere medlemslandenes statistikker, ser anvendelsen af vedvarende energi ganske positiv ud for mange lande, hvilket er med til at bekræfte, at vedvarende energi er et globalt fænomen. Nedenfor kan du set et diagram fra Eurostat, der viser netop dette:

Som det ses i diagrammet, har lande som Kroatien, Estland og Bulgarien allerede i 2019 nået deres mål om anvendelsen af vedvarende energi i 2020, mens Belgien, Holland og Irland alle er et stykke fra deres mål om at gøre brug af mere vedvarende energi. Fælles for alle landende er dog, at vedvarende energi udgør en større eller mindre grad af den samlede andel af energiforbruget.

Som det også fremgår af diagrammet, er der imidlertid en tendens til, at særligt de nordiske landes energiforbrug i høj grad er baseret på vedvarende og CO2-fri energi. Således er andelen af vedvarende energi i slutforbruget i de nordiske lande fordelt således: Island 72 pct., Norge 71 pct., Sverige 54 pct., Finland 41 pct., Danmark 36 pct., Grønland 19 pct., og Færøerne 7,5 pct.

I de nordiske lande er der altså godt gang i arbejdet med at forhøje andelen af vedvarende energi i energiforbruget, og selvom Danmark ligger i midten ift. de nordiske landes arbejde med at fremme omsætningen af grøn energi til forbrug, er vi imidlertid det land, der har haft mest fart på omstillingen. Det viser tal fra Nordisk Ministerråd, som i 2020 udgav rapporten ”State og the Nordic Region”, som gør status over udviklingen i regionen på en række samfundsvæsentlige parametre.

Således er Danmark steget 21 procentpoint siden 2004, når det kommer til andelen af vedvarende energi i forbruget, og her er produktion af el fra vedvarende energikilder en primær årsag.

Vedvarende energi i hjemmet

Både på landsplan, men også globalt bliver det prioriteret at finde på mere effektive teknologier til at bruge CO2-neutral energi til gavn for både vores efterkommere, miljøet og økonomien.

Men hvor meget energi bruger vi egentlig herhjemme i hverdagen? Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik faldt danskernes energiforbrug i 2019 for første gang siden 2014, hvilket bl.a. skyldes, at vi bruger mere vindenergi, og at forbruget af kul er faldet.

Fra samme rapport viser tal samtidig, at forbruget af vedvarende energi i 2019 samtidig var på sit højeste niveau nogensinde, da 36,8 pct. af den samlede energiproduktion stammede fra vedvarende energi – det er en stigning på 4,1 pct. fra 2018.

Noget tyder altså på, at vi er på rette vej, men skal vi nå i mål med vores ambitiøse 70 procentsmål i 2030, er der brug for, at vi bliver endnu bedre til at sænke vores energiforbrug – også i privaten.

Men hvad kan du egentlig selv gøre for at hjælpe den grønne omstilling godt på vej? Et godt sted at starte er, at tage et kig på dit strømforbrug, da det samlet set er en af de store syndere ift. CO2-forurening på verdensplan.

Ifølge Energistyrelsen bruger en gennemsnitsdansker 1.600 kWh strøm om året. Det er dog muligt at skære dit elforbrug ned til 1.000 kWh om året, hvis bare du tænker dig om og ændrer lidt på dine vaner. På Sparenergi har Energistyrelsen udarbejdet en beregner, hvor du kan tjekke, hvad dit apparat koster i strøm. Måske du vil opdage, at du har et apparat, som koster for meget i strøm, ift. hvor meget du egentlig bruger det.

Du kan også producere din egen strøm med en vindmølle eller solceller – det er de mest almindelige anlæg til egenproduktion af vedvarende og grøn energi. En vindmølle i baghaven kan give store besparelser på elregningen, og så er den god for miljøet. Solceller producerer grøn strøm direkte af solens lys og kan både sættes på husets facade, på taget eller på jorden. Herhjemme kan et nettilsluttet solcelleanlæg med en optimal placering levere 900-5.000 kWh grøn energi om året afhængig af størrelsen.

 

Er din strøm baseret på vedvarende energi?

For at blive endnu bedre til at spare på energien, kan det i nogle tilfælde betale sig at skifte elselskab. Ofte er der flere elleverandører, der tilbyder at levere el, der hvor du bor, og dermed er der flere produkter at vælge imellem – nogle til en billigere pris, andre til et grønnere samfund og nogle til begge dele.

Du kan nemlig gøre en forskel for både klima og miljø gennem den strøm, du køber. Strømmen i din stikkontakt er den samme, uanset hvor du køber din strøm, da al elproduktion løbende blandes sammen. Det er altså ikke muligt at sortere i den el, der fx kommer fra energi fra vindmøller eller den el, der kommer fra energi fra solceller.

Til gengæld kan du købe elprodukter hos elhandelsselskaber, som gør en indsats for at fremme den grønne omstilling. Fx benytter selskaberne forskellige systemer til at skabe miljø- og klimatiltag, og ved at blive kunde hos et grønt selskab, kan du være med til at gøre en grøn forskel.

 

Men hvordan bliver du klogere på, om det elselskab, du har i kikkerten, markedsfører strøm, som er grøn eller klimavenlig? Det har Forbrugerombudsmanden svaret på – her har man nemlig lavet et sæt retningslinjer for, hvornår man kan markedsføre sin strøm som enten det ene eller det andet, og i den forbindelse er der blevet lavet en mærkningsordning med et eller to grønne blade, som skal gøre det nemmere for dig som forbruger at gennemskue, om dit elprodukt er grønt og bidraget til den grønne omstilling.

Hos Watts har vi fået tildelt et grønt blad, da vores produkt er 100 pct. baseret på vedvarende energi, som kommer fra danske vindmøller og solcelleanlæg. Vi er imidlertid ikke de eneste på markedet, der tilbyder strøm med grøn omtanke for miljøet – heldigvis. Watts er din grønne elleverandør.

Følg os på de sociale medier

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Hvordan har menneskets energiforbrug påvirket jordens klima, og hvordan kan mit elforbrug medvirke til at hjælpe verdens skove?

Træer som udgør nogle af verdens skove. Hør mere om hvordan du kan bidrage til klimaet med Watts.

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Menneskets udvinding af energi via fossile brændstoffer og brændsler har trukket store veksler på klimaet. Flere hundrede års uhensigtsmæssig energiproduktion har efterladt verden ved en skillevej, der kalder på omgående omstilling til energiudvinding via vedvarende energikilder. Der skal rådes bod på flere hundrede års massiv CO2-udledning og indtænkes nye idéer for vedvarende energiproduktion, således at vores elforbrug og øvrige energiforbrug ikke længere er en global belastning for klimaet.

I processen henimod en grøn omstilling figurer flere vigtige faktorer. Herunder blandt andet: verdens skove og mit elforbrug. Men hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er deres fælles historiske kontekst, og hvordan kan mit elforbrug forvandles fra at være en synder i det globale klimaregnskab til at blive en aktiv medspiller for en grønnere fremtid med øget balance i klimaet?

Læs også om vores pris på el og strøm hos Watts, eller download vores app til at tjekke dit elforbrug.

Sort energi har tæret på ressourcerne og øget ubalancen

Energiproduktion og energiforbrug har igennem historien spillet en afgørende rolle for den aktuelle klimakrise. Siden industrialiseringen i 1700-tallet og op igennem århundrederne har vi udvundet energi på basis af et uholdbart grundlag i form af fossile brændstoffer og brændsler som kul og olie. Vi har tæret uhensigtsmæssigt på jordens ressourcer uden større tanke på, hvor stort et naturligt lager jorden har kunnet levere. Energi udvundet af fossile brændstoffer, også kaldet sort energi, har været en effektiv kilde til energiproduktion og har på daværende tidspunkt forekommet at være en uudtømmelig kilde til energiforbruget i den dengang eksplosive udvikling i de spirende industrisamfund.

I dag står vi med en helt anden indsigt og forståelse for jordens ressourcer og det globale klimaregnskab. For udover at have indset, at de tidligere så omfattende ressourcer slet ikke er så omfattende igen, har vi erfaret, at selve biproduktet af selvsamme energiproduktion også har haft sine konsekvenser. Og det er dem, vi i dag står overfor. Den enorme CO2-udledning fra energiproduktionen har øget drivhuseffekten, og jorden har nu mere end nogensinde sværere ved at komme af med sin varme. En direkte konsekvens af menneskehedens mangeårige brug af sort energi.

Fældning af verdens største skove har gjort ondt værre

CO2 er uløseligt forbundet med jordens økosystem. Det er en altafgørende livskilde til planter blomster og træer, der netop benytter drivhusgassen til sin vækst sammen med solens energi og vand fra jorden. Som en del af økosystemets kredsløb omdanner planter og træer den absorberede CO2 til ilt, som så sendes tilbage i økosystemet og derigennem giver livgivende ilt til dyr og mennesker. Uden CO2, ingen planter og træer, og uden ilt, ingen mennesker og dyr. Alt er uløseligt forbundet og funderet i dyb afhængighed af hinanden. Men hvis verdens livgivende skove, planter og blomster sørger for at omdanne vores CO2 til ilt i en helt naturlig og konstant proces, hvori består så problemet med den øgede drivhuseffekt?

Læs om de bæredygtige og grønne energiformer hos Watts.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Jordens økosystem er et nøje biologisk regnskab bestående af den rette mængde komponenter, der sammen udgør et bæredygtig kredsløb. Små eller store forskydninger i en eller flere af disse komponenter forårsager forstyrrelser i de naturlige processer og skaber en øget ubalance over tid. Med brugen af sort energi har vi tæret på jordens ressourcer og øget CO2’en, men vi har i samme åndedrag gjort større indhug i skov og planter.

I løbet af de sidste 5.000 år har jorden mistet over 1,8 milliarder hektar af verdens skove, og den dag i dag fælder vi, hvad der svarer til 3 gange Danmarks størrelse af skovareal hvert år . Det er hovedsageligt behovet for omdannelsen af skovområder til landbrug, som har været årsagen til fældning af verdens livgivende skov. I dag dækker verdens skove 30% af jordens areal og er uden sammenligning det mest effektive naturmiddel til absorbering af jordens CO2.
Det er derfor ikke for ingenting, at klodens skove ofte betegnes som jordens lunge, eftersom verdens skoves job er at respirere for planetens velbefindende.
Mennesket har ikke blot øget CO2-aftrykket igennem tiden, men har tillige fjernet en del af den naturlige komponent, som sørger for at holde CO2-aftrykket nede og bevirker, at jorden reelt kan ”trække vejret”.

Der er i dag heldigvis en øget bevidsthed om vigtigheden af øget skovdyrkelse og skovfredning på globalt plan og herhjemme i form af eksempelvis organisationer som Dansk Skovforening, Growing Trees og Verdens Skove i København.

Grøn energi skal aflaste verdens skove og genskabe balancen

Den moderne verden har forlængst indset, at den gamle vej til energi ikke er en holdbar løsning for fremtiden. Der skal reageres fra menneskelig side, og der bliver reageret på flere planer. I dag har moderne vindmølle-teknologi og solceller overtaget store dele af energiproduktionen overalt i verden og især med Danmark som foregangsland. Med stadig mere innovativ teknologi finder vi nu langsomt tilbage til en mere bæredygtig udvinding af energi via jordens vedvarende energikilder. Sol og vind er CO2-frie og giver dermed bogstaveligt talt et øget åndehul til verdens skove og planter i fotosyntese-processen med at absorbere og lagre jordens drivhusgasser.
Vi afbrænder stadig træ – men med omtanke og bæredygtighed

Igennem de seneste år har de danske kraftværker undergået en ændring fra brug af kul til brug af biomasse som energikilde. I dag udgør biomasse godt og vel ⅔ af den vedvarende energi i Danmark. Den faste biomasse består hovedsageligt af træflis og træpiller fra træer og træaffald, der skæres op. I den forbindelse kan man stadig tale om afbrænding af træ og skove i Danmark, men det foregår med en større indsigt i og forståelse af tidligere tiders fejl. De afbrændte træmaterialer kommer netop fra bæredygtige skove, hvor man sørger for at udligne CO2-aftrykket fra afbrændingen med løbende beplantning af nye træer.

Nye innovative danske elselskaber lancerer grønne tiltag

I takt med den aktuelle grønne omstilling fra ikke-vedvarende energikilder til bæredygtig energi, har en række danske energiselskaber iværksat flere forskellige projekter, som skal fremme den danske naturs CO2-absorbering. Disse elselskaber bestræber sig ikke blot på at gøre deres energiproduktion så grøn som overhovedet mulig, men forsøger også at søsætte klimaprojekter, der skal række udover de allerede eksisterende grønne tiltag. Et af de elselskaber er Watts og dets medlemmer.

Hjælp verdens skove via et grønnere elforbrug

Watts har som en af de eneste elselskaber i Danmark udarbejdet en udvidet og mere intelligent udgave af funktionen ‘Se mit elforbrug’. Med Watts såkaldte energiassistent får medlemmerne ikke blot mulighed for at se, hvornår elforbruget er billigst, men også hvornår der kan bruges grøn energi fra vedvarende energikilder i løbet af dagen. Det skaber ikke blot et omfattende indblik i ens private elforbrug, men kan også skabe grundlag for at lægge et fremtidigt elforbrug, der vil kunne basere sig klart mere på bæredygtig energi fra især Danmarks mange vindmøller.

En skov for mit elforbrug

Selvom man gør brug af de innovative tiltag som for eksempel Watts intuitive energiassistent for bedre grøn forvaltning af elforbruget, kan man aldrig loves 100 procent vedvarende energi i sin stikkontakt. Der kan være tidspunkter, hvor behovet for el er akut, og hvor der ikke kan tages samme højde for det grønne forbrug. På lige fod med visse andre klimabevidste virksomheder har Watts derfor iværksat skovbeplantning for at skabe ekstra tiltag, der kan sænke medlemmernes CO2-aftryk yderligere. Målsætningen er at gøre medlemmernes strømforbrug mere end 100% CO2-neutralt ved at plante træer.

Udbygningen af verdens skove starter i…. Svinninge

Første spadestik er bogstaveligt talt taget i forbindelse med den grønne fremtidssikring af Watts-elkunder. De første træer er plantet i Svinninge i Vestsjælland, hvor der skal opføres en fredskov, som får lov at stå uberørt. Skoven er fremtidssikret i den forstand, at den allerede har fået certificeringen fredet skov og derfor ikke må fældes igen om 50 år. Det 60.000 m2 store areal i Odsherred skal beplantes med 24.000 træer. Når samtlige træer er plantet, går turen videre til nye naturarealer i Danmark, hvor samme procedure gør sig gældende.

plant traer og øg bevoksningen og vækstraten af verdens skove

Konkrete tal på træernes CO2-absorbering og mit elforbrug

Københavns Universitet har beregnet effekten af de plantede træers fremtidige effekt på medlemmernes strømforbrug. Man anslår, at en nyplantet skov på 10.000 m2 vil kunne absorbere 600 ton CO2 igennem 50 år . Omregnet betyder det, at et træ alene vil kunne binde op mod 150 kg CO2 hvert år. Det anslås, at der udledes 600 kg CO2 fra produktionen af et årligt strømforbrug på 4400 kWh hos en almindelig dansk familie med 2 børn . Det betyder, at der skal plantes 4 nye træer hvert år for at dække familiens CO2-aftryk. Hos Watts kan man som medlem sågar vælge at være med til at plante op til 8 nye træer årligt. For en dansk familie med 2 børn vil dette betyde, at man på sigt ikke blot sletter sit eget strømforbrugs CO2-aftryk, men også aktivt hjælper til med at gøre resten af verden mere CO2-fri.

Hvor kan jeg se mit elforbrug og spare på energien?

Udover de allerede mange grønne tiltag i energisektoren, findes der flere direkte måder hvorpå man kan hjælpe klimaet og verdens skove nu og her og på sigt. For en ting er at benytte mest mulig grøn energi og plante træer for øget CO2-absorbering, noget andet er slet og ret at spare på elforbruget og energien generelt.

Man kan i den forbindelse med fordel stille sig det enkle spørgsmål: Er mit elforbrug for højt eller er mit elforbrug ok i forhold til de nødvendige behov i husstanden. Med Watts energiassistent får du ikke kun muligheden for at se, hvornår energien er grønnest, du vil også kunne få et intelligent indblik i dit forbrug. Med basis i data fra dit tidligere energiforbrug, kan Watts udregne dit forventede fremtidige forbrug, hvormed du vil kunne få indblik i potentielle energibesparelser.

Se hvad du betaler i elpris per time (kWh) med Watts appen. Skift elselskab til Watts – og nyd godt af fordelene.

Innovative tiltag skal sikre grøn omstilling og verdens skove i fremtiden

Der forskes en del i forskellige innovative teknologier, som skal kunne booste den grønne omstilling i Danmark og verden yderligere. En videreudvikling af vindmøller og solcelle-energien skal skabe større kapacitet og effektivitet, mens f.eks fremstilling af stærkere og større batterier skal kunne sikre mere optimal lagring af den vedvarende energiproduktion.

På privat plan designes der intuitive smart produkter, som kan styres intelligent og effektivisere det grønne energiforbrug i hjemmet yderligere. Der indtænkes idéer om bedre deling af grøn overskudsenergi på tværs af nationer, men i lige så høj grad på tværs af lokalmiljøer og naboer. Alt sammen for at sikre en mere optimal, effektiv og ansvarlig elproduktion og elforbrug.

Hvad angår verdens skove er der også her opstået øget bevidsthed om træernes livsvigtige funktion i økosystemet. Flere og flere politiske kræfter gør et benarbejde for at få verdens skove højere op på den politiske dagsorden, og flere og flere medlemmer i græsrodsbevægelser og organisationer arbejder frivilligt for verdens skoves opretholdelse.

“Man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan”

Der er igennem de seneste år også opstået forskellige tiltag i forbindelse med sikring af verdens største skove. Blandt andet i form af et regnskovscertifikat til verdens skove. Over 200.000 danskere har allerede købt et certifikat , og de har dermed direkte været medvirkende til at bevare et vigtigt stykke af verdens livgivende skove.

Det er ikke nødvendigvis menneskets historiske energiproduktion, der har fældet verdens skove, men den har i den grad sat dem på overarbejde i bestræbelserne på at absorbere dens udledte CO2. I den forbindelse kan den moderne elproducent og elforbruger næppe være ansvarlig for historiske CO2-udledninger og at redde verdens skove, men man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan. Som man ser det praktiseret nu i forskellige organisationer, klimabevidste elselskaber og hos borgere rundt om i landet og på verdensplan.

i) sustainable.dk/energi/3-skov/
ii) https://watts.dk/faktaplanttraeer/
iii) bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279
iv) verdensskove.org/red-regnskoven

Følg os på de sociale medier

Har du en fjernaflæst måler? Så kan du bruge strøm med grøn omtanke

Der er både CO2 og penge at spare ved at følge dit elforbrug i Watts – en nyudviklet version gør det nemlig nemmere at bruge dit elforbrug med grøn omtanke, og allerede nu kan alle danskere med en fjernaflæst elmåler downloade appen.

Der er godt nyt til alle de mange, der gerne vil reducere deres CO2-aftryk og spare på elregningen. Over de seneste år har danske Energinet arbejdet på en løsning, der gør det muligt for alle elforbrugere i landet at få et overblik over deres elforbrug via fx Watts.

Nu er løsningen klar, og det betyder, at du som elforbruger kan give Watts samtykke til at hente data om dit elforbrug i Energinets DataHub, uanset hvorfra du får din strøm:

”Med løsningen kan alle landets elforbrugere få et overblik over deres elforbrug i Watts, helt kvit og fit. Som kommende bruger af appen betyder den nye løsning, at du hele tiden kan følge med i dit forbrug og se, hvilke energikilder der producerer strøm til din stikkontakt her og nu, og hvor meget CO2 der udledes pr. kWh”, fortæller Per Madsen, afdelingschef i Watts A/S.

Vil gøre det nemmere at tænke grønne tanker

Selvom langt de fleste danskere er bevidste om de aktuelle klimaudfordringer, kan det til tider være svært at tænke grønne løsninger, når hverdagen kalder. Derfor bliver Watts løbende udviklet, så det hele tiden er nemt og bekvemt for brugeren at holde høje med energiforbruget:

Med Watts vil vi gerne engagere de danske forbrugere til at træffe gode valg, der er med til at fremme den grønne omstilling. Derfor arbejder vi proaktivt med udvikling af appen, og vi indgår løbende relevante samarbejder, hvor fx flere forsyningsarter kobles på”, fortæller Per Madsen.

Nemt og enkelt at få adgang til Watts

Vil du give samtykke til, at Watts kan holde øje med dit elforbrug, kan det gøres nemt og enkelt via NemID. Dermed slipper du for at finde aftage- og kundenummer, som har været krævet tidligere, for at Watts kan få adgang til dine data:

”Det kan godt være lidt besværligt at skulle finde og indtaste aftage- og kundenummer, hvis man ikke har disse tal ved hånden – til gengæld er det noget andet med NemID, så vi håber, at den mulighed gør, at det bliver hurtigere og nemmere at koble sig på appen”, fortæller Per Madsen.

Følg os på de sociale medier

Sådan giver du Watts adgang til at følge dit elforbrug:

Under punktet “Tilføj måler”, vælger du “Energinet”, og derefter skal du bruge dit NemID for at oprette en fjernaflæst måler.

Hvis du i flowet hos Energinet bliver bedt om en 8- cifret webadgangskode, skal du kontakte din el-leverandør for at få oplyst denne.

1

Download Watts
Download Watts nemt og enkelt

2

Opret bruger
Opret dig med navn og email

3

Opret bolig
Tilføj din boliginformation

4

Kom i gang
Få et nemmere overblik i din hverdag!

Nyt Watts-samarbejde gør det muligt at styre dit hjem intelligent

Selvom vi er bevidste om de aktuelle klimaudfordringer verden over, kan det godt være svært at ændre adfærd og indtænke grønne løsninger i dagligdagen.

For at hjælpe den grønne omstilling på vej, har Watts indgået en aftale med platformen IFTTT (If this then that), som gør det muligt for smarte produkter at tale sammen på kryds og tværs.

Konkret for Watts’ brugere betyder samarbejdet, at man kan koble sin vaskemaskine til IFTTT, som via Watts får information om, hvornår CO2-niveauet i strømmen er lavest. Vil man f.eks. have vaskemaskinen til at køre, når man er på arbejde, kan vaskemaskinen startes via IFTTT.

Vil man samtidig have vaskemaskinen til at køre, når CO2-niveauet i strømmen er lavt, sørger Watts for at give informationen videre til IFTTT. Det kræver blot, at man trykker på knappen i appen, og så sørger IFTTT for resten:

Jeg håber, at vi med samarbejdet kan skabe incitament til, at folk tænker grønnere tanker. I Watts forsøger vi at arbejde proaktivt, så vi hele tiden kan udvikle appen og indgå relevante samarbejder, som gør det nemt og bekvemt at bruge appen”, fortæller Anders Spur Hansen, der er teamleder for Energiteknologi og AI hos Watts.

Vil du prøve kræfter med IFTTT, skal dine produkter være kompatible med platformen – det kan du læse mere om på selve produktet.

Har du spørgsmål om IFTTT, kan du skrive til Watts under ”Skriv til os” i appens menu.

Hvad er IFTTT?

IFTTT er en forkortelse for “If this then that”, som betyder, at hvis der sker en hændelse i produkt A, så sættes en hændelse i produkt B i gang – altså kan IFTTT automatisk få en bestemt handling til at ske på baggrund af en anden.

Det er muligt at koble forskellige internetforbundne tjenester som fx Philips Hue, Sonos og nu også Watts til IFTTT.

Samarbejdet mellem IFTTT og Watts gør det muligt at opsætte en regel, der fx siger, at når strømmen i nettet har et lavt CO2-udslip, skal dit IFTTT-kompatible produkt igangsættes. Det kræver blot, at du har en profil i Watts og en profil i IFTTT-appen eller på ifttt.com.

Følg os på de sociale medier

Aalborg Forsyning indgår samarbejde med Watts

I løbet af det næste år får 40.000 husstande i Aalborg mulighed for at blive klogere på deres varmeforbrug ved hjælp af appen Watts. Samarbejdet er det første i en række med flere forsyninger. 

Når fjernvarmekunderne i Aalborg Forsyning fremover skal have aflæst deres varmeforbrug, sker det helt automatisk med nye fjernaflæste målere. Det bliver derfor nemmere for kunderne at holde øje med forbruget og undgå varmespild – og det skal Watts også hjælpe med. 

”På opfordring fra flere interesserede forsyningsselskaber har vi besluttet at udvide Watts til ikke kun at holde øje med el, men også med forsyningsarterne fjernvarme og på sigt også vand. Hos Aalborg Forsyning var man på udkig efter et værktøj, der kunne hjælpe kunderne med at holde øje med netop dette, og derfor har vi nu indgået et samarbejde”, fortæller Per Madsen, afdelingschef for Watts A/S. 

Undgår kedelige overraskelser 

Med hjælp fra Watts bliver det for fjernvarmekunderne i Aalborg Forsyning muligt at følge med i,
om fjernvarmen udnyttes, som den skal – og gør den ikke det, kan Watts fortælle det med en række advarsler.

”Vi kan se rigtig mange muligheder for os selv og vores kunder i at hente Watts. Fx kan appens budget-funktion advare vores kunder mod overforbrug, før det faktisk finder sted. Samtidig tager vi med samarbejdet et stort skridt fremad i vores kundekommunikation, som er et vigtigt element i vores arbejde med grøn omstilling”, fortæller Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning. 

Flere forsyninger er interesserede 

Aalborg Forsyning er ikke alene om at være interesseret i Watts. Selskaber som Kalundborg Forsyning, Forsyning Helsingør og Frederiksberg Forsyning har ligeledes meldt sig på banen og indledt dialog – og endnu flere er på vej: 

”Vi kan tydeligt mærke, at vi med udvidelsen af Watts skaber interesse hos andre forsyningsselskaber, som kontakter os og vil vide mere. Det er vi super glade for, og vi hører meget gerne fra andre, der kunne være interesserede i et samarbejde”, fortæller Per Madsen. 

Følg os på de sociale medier

Ph.d.-studerende skaber digital innovation for Watts

I de seneste år har danske Jon Liisberg og colombianske Julian Vinasco som ph.d.-studerende været med til at skabe teknologiske løsninger til Watts.

Med fokus på algoritmer og energioptimeringer har de nemlig gjort det endnu nemmere for Watts-brugerne at tænke grønt og spare på energien. Om det fortæller Julian:

”Som ph.d.-studerende hos Watts er jeg med til at udvikle et værktøj, der træffer smarte og energivenlige beslutninger for brugeren ift. køb, salg og lagring af strøm. En dag skal Watts kunne levere pakkeløsninger, som fx solcellepaneler og batterier, som gør det endnu nemmere for forbrugeren at leve energirigtigt.”

Hvis Watts med tiden skal blive endnu smartere, kræver det store mængder data. De skal løbende forbedre appens algoritmer – og det er den slags algoritmer, som Jon Liisberg har forsket i ifm. sit ph.d.-projekt:

I de sidste tre år har jeg udviklet modeller til Watts, som bl.a. kan udregne budget og basisforbrug ud fra brugernes energiforbrug, og om der er afvigelser. Derudover arbejder jeg på at få Watts til at skelne mellem forskellige typer af forbrug, så folk med eks. elopvarmning kan se deres varmeforbrug. Men det kræver, at folk registrerer data ift. deres forbrug – for jo mere viden vi har, jo mere kan vi rent faktisk vise brugerne og forbedre brugeroplevelsen.

I forbindelse med sit ph.d.-projekt har Jon også undersøgt adfærdsændringer hos dem, der bruger Watts til daglig og dem, der ikke gør. Her viste resultaterne, at Watts-brugere, der bor i hus og i gennemsnit bruger appen 1-2 gange om dagen, generelt bruger fem pct. mindre strøm end dem, der ikke bruger appen.

Det er en tendens, som både Jon og Julian håber, vil blive ved med at vokse i takt med, at de kan indhente endnu flere data og forbedre algoritmer og udvikle flere energioptimerende løsninger – både for brugeren og for klimaet.”

Følg os på de sociale medier

Følg med i forbruget, og spar på energien i sommerhuset

Ligegyldigt hvornår du opholder dig i dit sommerhus, kan det være en god idé at holde øje med forbruget – der er nemlig både penge og energi at spare.

Godt med solvarme og udskiftning af varme- og energikilder er nogle af de tiltag, du kan gøre for at holde udgifterne til el og varme nede i sommerhuset. Et andet tiltag er at holde øje med forbruget – både når du benytter sommerhuset, men også når du ikke gør. Ellers kan det blive en dyr fornøjelse:

”I efteråret var min familie og jeg en tur i vores sommerhus. Da vi kom hjem, kunne jeg via appen Watts se, at vores elforbrug var højere end normalt. Derfor tog jeg kontakt til naboen til vores sommerhus, der gik en tur rundt om huset og tjekkede, om der evt. skulle stå et vindue åbent, men det var ikke tilfældet”, fortæller Per Steen Nerenst og fortsætter:

”Først to måneder efter, da vi igen var i sommerhuset, fandt vi ud af, at vores datter havde tændt for radiatoren på det ene værelse, og at hun havde glemt at slukke for den igen. Det blev desværre en streg i regningen, og vi endte med at betale 2.000 kr. for miseren.

Derfor er jeg altid opmærksom, hvis Watts fortæller mig, at forbruget i sommerhuset er højere end normalt.

Caroline L. Møller, der er marketing manager hos Watts, supplerer: ”Uanset hvor du køber din strøm, kan du med energiassistenten Watts holde øje med energiforbruget i både hus og sommerhus – og er der behov for at koble flere brugere på appen, er det også muligt. På den måde kan du holde øje med forbruget i døgndrift, og hvor meget energi du forventer at bruge, så du nemt kan gribe ind, før det er for sent.”

Du kan vælge at få besked, lige så snart du bruger bare én procent mere energi end forventet, så  får du en notifikation, hver gang dit forbrug når grænsen. På den måde slipper du for at åbne appen hver dag og ikke mindst for at aflæse din elmåler i tide og utide.

@Wattsdk

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121