Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Få hjælp til at passe bedre på energien

Energipriserne stiger, den geopolitiske uro påvirker i den grad energisektoren overalt i verden – også herhjemme – det er nu vi skal rykke og sætte yderligere skub i den grønne omstilling. Vi kan ikke trylle en 100 procent bæredygtig dansk energisektor frem med et trylleslag, men der er tiltag vi kan gøre her og nu for at skabe øjeblikkelig positiv effekt på elforbruget og klimaet. Fra onsdag 16. marts klokken 10.00 kan alle danske helårsboliger således søge tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet via den 300 millioner kroner store Bygningspulje.

Få hjælp til at passe bedre på energien. Søg tilskud til energibesparende tiltag.

Dato 15.03.22

Få hjælp til at passe bedre på energien

I lyset af de stigende energipriser og den geopolitiske uro, som i den grad også påvirker energisektoren overalt i verden og herhjemme, er det mere presserende end nogensinde at få sat yderligere skub i den grønne omstilling.

Vi har allerede taget væsentlige skridt i bestræbelserne på at blive mere uafhængige af fossile brændstoffer som olie og gas, men der er stadig lang vej endnu.

Bæredygtig energi løfter allerede en stor del af det danske energiforbrug, men stadig ikke nok til at vi kan se os fri fra CO2-udledende energikilder. Og vi kan ikke trylle en 100 procent bæredygtig dansk energisektor frem med et trylleslag.

Det til trods er der stadig tiltag, vi kan gøre her og nu for at skabe øjeblikkelig positiv effekt på elforbruget og klimaet. Vi kan blive bedre til at passe på den energi, vi i forvejen producerer og benytter i de danske hjem.

Energibesparende tiltag som for eksempel isolering, efterisolering, klimaskærm og udskiftning af olie- og gasbaserede varmekilder til varmepumper samt reparation eller udskiftning af utætte vinduer kan allerede fra i morgen skabe øjeblikke effekt. Alene fordi alle disse tiltag energieffektiviserer vores hjem, så vi kan blive bedre til at passe på den energi, vi producerer.

Fra onsdag 16. marts klokken 10.00 kan alle danske helårsboliger således søge tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet via den 300 millioner kroner store Bygningspulje.

Lidt har også ret, især i tider som disse. Mens vi arbejder ihærdigt videre på at gøre den danske energisektor CO2-fri.

Se jeres elpriser time for time Watts app’en eller læs om, hvordan du skifter elselskab.

 

 

(1) watts.dk/hoje-elpriser-her-kommer-forklaringen

(2) watts.dk/vaelg-baeredygtige-energiformer-for-en-groennere-fremtid

(3) watts.dk/5-energibesparende-boligtiltag

(4) sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen.

Dato 12.01.22

Fem energibesparende boligtiltag med håndværkerfradrag

Du kan stadig nå at udnytte statens fradrag i forbindelse med energibesparende forbedringer i din bolig. Håndværkerfradraget ophører dog fra og med 1. april i år, hvilket betyder, at du derefter ikke længere kan gøre brug af ordningen. Fradraget er på i alt 12.900 kroner pr person og tilbuddet gælder for energibesparende boligforbedringer i både helårsboliger såvel som fritidshuse. Det betyder, at du dels kan tage et skridt mod en mere energi- og klimabevidst bolig og samtidig spare lidt på vejen dertil.

Selv den mindste energibesparende forbedring er god

Der findes op til flere forskellige måder, man kan gøre sin bolig eller sit fritidshus mere energieffektivt. Håndværkerfradraget vil i den forbindelse kunne være en økonomisk håndsrækning til en eller flere af disse tiltag. Måske behøver du ikke ligefrem installere en varmepumpe som det første i boligen. Du kan med fordel benytte håndværkerfradraget til forbedringer, som netop optimerer husstandens nuværende opvarmning. På den måde vil du kunne udnytte din aktuelle opvarmning bedre, og derigennem skabe besparelser i privatøkonomien og på klimakontoen.

Vi kigger her på fem væsentlige energiforbedrende løsninger, hvor håndværkerfradraget vil kunne hjælpe til med en grønnere omstilling i privat regi.

Installation af solceller

Solceller er en vigtig del af den danske grønne omstilling og Danmarks mission om at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Stadig flere private husstande installerer solcelleanlæg på taget. 2021 blev faktisk et rekordår for solenergiproduktion i Danmark[i]. 3,6 procent af al dansk energi blev skabt via solceller, og det skyldes især, at private hjem i stigende grad har taget denne energiproduktion til sig. De private solcelleanlæg er faldet i pris igennem de seneste par år, og du kan benytte håndværkerfradraget til professionel installation af dine egne solceller, hvis du ønsker det. Med solcelleenergi skaber du en direkte vej til el fra vedvarende energikilder og supplerer dermed hjemmets samlede energi med en ny grøn løsning.

Bruger du Watts app til elpriser og har solceller, så kan du i øvrigt følge, hvor meget strøm du har leveret til elnettet minus den strøm du har forbrugt.

Udskiftning af utætte vinduer og døre

Du behøver ikke nødvendigvis udskifte hele dine eksisterende varmekilde for at kunne spare klimaet for unødvendigt energiforbrug og øge din energieffektivitet. Utætte vinduer og utætte døre er en kilde til et stort energispild i de danske hjem. Man anslår, at en gennemsnitlig dansk husstand mister op mod en tredjedel af sin varme grundet utætte vinduer og døre, som isolerer utilstrækkeligt[ii]. Udskiftning eller reparation af gamle vinduer kan derfor være en overset, men ganske væsentlig kilde til energibesparelser.

Isolering og efterisolering

I tråd med utætte vinduer og døre, kan du også vælge at søge om fradrag til isolering eller efterisolering af helårsboligen eller sommerhuset. Du kan få fradrag til stort set alle former for isolering, lige fra isolering af lofter og tage til vægge, ydervægge og gulve. Isoleringen vil kunne have en direkte positiv effekt på både klimaet og din økonomi, da der er store energibesparelser at hente. Udover at begrænse varmeforbruget, vil isolering og efterisolering også skabe et bedre indeklima.

 

Opsætning eller reparation af husstandsvindmøller

Danmarks grønne omstilling bæres i høj grad af de over 6.000 vind- og havvindmøller overalt i landet. Men du kan faktisk også selv skabe din egen vindenergi i sommerhuset eller helårsboligen. Håndværkerfradraget støtter nemlig installation og reparation af private husstandsvindmøller, der kan supplere med bæredygtig energi til husstanden. I dag er der over 1.300 husstandsvindmøller på danske privatgrunde. De mindste kan levere, hvad der svarer til en fjerdedel af et gennemsnitligt elforbrug, mens de største (op til 25 kWh) kan fuldforsyne husstanden med energi[iii].

Installation af varmepumpe

Som led i den grønne omstilling spiller udskiftning af gas- og oliefyr en væsentlig rolle i at nå de opstillede klimamål. Varmepumper er i den forbindelse et glimrende alternativ, da de er en klart mere effektiv opvarmningsform sammenlignet med de mere CO2-udledende olie- og gasfyr[iv]. Varmepumpen kan også fungere som en langt mere bæredygtig varmekilde i sommerhuset i stedet for de gamle CO2-osende brændeovne. Har du allerede en varmepumpe i sommerhuset eller helårsboligen og ønsker at fjerne den gamle brændeovn, så dækker håndværkerfradraget faktisk også afmontering og bortskaffelse af den gamle brændeovn[v].

Lavere elvarmeafgift gør blot elopvarmning endnu mere attraktivt

Fra og med januar 2021 sænkede staten elvarmeafgiften, så det blev endnu mere fordelagtigt at vælge elvarme fremfor andre fossile varmekilder. Alle husstande med et elopvarmningsforbrug på over 4.000 kWh vil opleve besparelser. Elvarmeafgiften over 4.000 kWh er således sænket til 0,8 øre pr. kWh. Det vil skabe besparelser på op mod 35% af alle danske husstande med elopvarmning.[vi]

Skab overblik og øget kontrol over din elopvarmning med Watts app

Et skifte til en varmepumpe vil samtidig kunne give dig et øget overblik over dit forbrug. Med Watts app’en vil du kunne få øjeblikkeligt indblik i døgnets strømpriser time for time, således at du vil kunne navigere udenom de dyreste elpriser i løbet af dagen. Du vil også få et unikt indblik i de respektive energikilder, som den aktuelle strøm produceres på. Her får du som bruger selv muligheden for at tilvælge strømzoner, hvor din energi produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Med implementering af en eller flere af de nævnte energibesparende tiltag, skulle du også meget gerne kunne mærke en øjeblikkelig positiv effekt i dit energiforbrug. Med Watts vil de nye energibesparelser kunne aflæses direkte via vores app.

Læs også om fordelene ved at skifte til et grønt elselskab.

 

[i] dr.dk/nyheder/vejret/solen-satte-rekord-stroemproduktion-sidste-aar

[ii] bolius.dk/energiforbedring-af-vinduer-16513

[iii] bolius.dk/saadan-er-livet-med-en-vindmoelle-90845

 [iv] sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/fakta-om-varmepumper

[v] skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

[vi] danskenergi.dk/nyheder/lavere-elvarmeafgift-er-traadt-kraft

 

Følg os på de sociale medier

Timede julelyskæder kan mere end halvere julelys-elregningen

Jeppe er Watts’ ukronede konge over privat julebelysning. Til daglig går selv ikke den mindste detalje hans næse forbi, når der eksempelvis testes i Watts’ brugerflader.

Dato 03.12.21

Rør blot ikke ved min gamle jul

Det er snart over 200 år siden, at Peter Faber skrev den berømte julesang, hvor han opfordrede alle til at holde fingrene fra hans gamle juletraditioner.

Meget kan moderne mennesker være uenige om i dag, men intet samler os mere end netop det 200 år gamle udsagn. For snart prydes villavejene, gårdspladserne, byerne og provinsens boligbyggerier overalt i landet for gud ved hvilken gang med julekæder, juletræer og lysende julepynt.

Ligesom det sker i huset i Holbæk hos Jeppe, en af hovedmændene bag Watts.

Clark Griswold eller Clark Griswatts?

Jeppe er Watts’ ukronede konge over privat julebelysning. Til daglig går selv ikke den mindste detalje hans næse forbi, når der eksempelvis testes i Watts’ brugerflader. Men når julelysene tændes op i privaten i sidste uge af november, så er det altid med klassisk trommehvirvel fra familien og helt uden generalprøve.

Det kunne lyde som taget direkte ud af Fars Fede Juleferie, hvor Jeppe, som en anden Clark Griswold, har gennemsømmet huset i Holbæk med et sandt inferno af lyskæder. Men så alligevel ikke. Jeppe er indbegrebet af en Griswold’sk juleråhygge, men med en snert af Watts. En ‘Clark Griswatts’ om man vil.

Timede julelyskæder kan mere end halvere julelys-elregningen

‘Lygten tændes klokken fire alt’ lyder Fabers sang, men nogen går dog all in og lader julelysene brænde 24 timer i døgnet. Den går dog trods alt ikke hos Jeppe. Han benytter såkaldte smartplugs til at holde sine 10 lyskæder kørende på huset, hvilket nye smartstyrede LED-kæder med timere dog også kan klare.

Jeppe har bevidst indstillet lysene til udelukkende at være tændte, når det er mørkt og de kan ”ses”. Han tænder derfor første gang op fra 06.30 til 08.00 om morgenen og igen fra 16.30. Derudover er de slukkede efter 22.00 og resten af natten. Det skaber en effektiv julebelysning på 7 timer i bestemt udvalgte tidszoner, hvor man netop får det optimale ud af det.

En julelyskæde med op til flere timer-muligheder i løbet af en dag, vil dermed kunne skære unødvendig spildt energi fra julebelysningen. Og din elregning.

Flere års lys i LED-kæder

Selvom langt de fleste nye lyskæder i dag er LED, så findes der stadig traditionelle pærer og kæder på markedet. At skifte til LED er ikke blot elbesparende, det er også klimavenligt, da LED-lyskæderne har en levetid på mellem 30.000 og 70.000 timer. Der er med andre flere års juleglæde i de nye LED-kæder.

Hungrer man alligevel efter de gamle glødepærers bløde juleskær, så kan man faktisk kigge efter de såkaldte filamentpærer, som er den seneste teknologi indenfor LED-belysning. Her mødes LED-teknologiens mange fordele med vintage-designet fra de gamle glødepærer.

Julen varer længe….

Ikke helt til påske, men faktisk et godt stykke ind i januar for Jeppes julelys’ vedkommende. Han lader nemlig julepynten stå til efter nytår. I den forbindelse kan man, som Jeppe, blandt andet tage højde for døgnets tiltagen. For allerede få dage før Juleaften begynder dagene så småt at blive længere. Lader du julelysene hænge til langt ind i januar, så vil det give mening at justere timeren derefter.

…og koster mange penge

Hvor meget vi end ønsker det, så kan de færreste undgå en forhøjet elregning i juleperioden. Og selvom man gør alt for at indtænke en masse energieffektivitet og besparelse, så er og bliver julen  en dyr, men kærkommen højtid. Alt tyder på, at vi går ind i en juleperiode med fortsat høje elpriser, som kan gøre julen ekstra dyr i år. I den forbindelse kan man altid benytte Watts app og holde øje med de ekstra høje timepriser. Skulle der være udsigt til en længere periode med røde zoner, så kan man netop give julelysene en lille pause.

Men det skal være aften med gevalt

Den bedste strøm er naturligvis den vi ikke bruger, men hvem vil slukke julelysene? Ingen, og heller ikke Jeppe, for som han siger: ‘Vi skaber jo også energi til at leve livet’. Og det gør vi i julen, men med omtanke naturligvis.

Læs også om fordelene ved at skifte til et elselskab, der leverer grøn strøm.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Watts fejrer 5 års fødselsdag

Watts har været på en vild udviklingsrejse henover de seneste 5 år. Fra ide til innovative teknologiske energiløsninger til hjemmet.

Dato 04.10.2021

For fem år siden var der en håndfuld fremsynede ildsjæle, der ønskede at udvikle en platform, som kunne hjælpe de danske energiforbrugere til teknologiske energiløsninger i hjemmet. På det tidspunkt havde alle andelshavere i det tidligere SEAS-NVE’s område fået en smart-måler (fjernaflæst elmåler) installeret i deres hjem. Formålet var, at det skulle blive lettere at få adgang til og indsigt i sit eget forbrug. Der var allerede dengang en service, som viste forbruget i grafer, men der var ikke tilknyttet nogen beregninger til forbrugsvisningerne, som kunne guide folk til at ændre adfærd, før man havde brugt strømmen. Det ønskede man at ændre, og hos det tidligere SEAS-NVE var der et par it-folk, der kunne se, at ved hjælp af teknologi kan man beregne og forudsige, hvor meget strøm kunderne vil bruge i den kommende periode. Det kræver store mængder af data, som nu var til rådighed efter smart-målerne var blevet installeret.

Per Madsen, CEO i Watts, fortæller: “De sidste fem år har været en meget udviklende rejse for alle involverede, og det har krævet både fremsyn og fællesskab på tværs af ledelse og medarbejdere at komme fra nul til den meget eftertragtede platform, som vi står med i dag.”

Styr dit elforbrug med vores app, eller skift elselskab til Watts.

Stadig flere forsyningsselskaber viser interesse

Forsyningsselskaber, som leverer vand og varme, viser stigende interesse for Watts. Der er forholdsvis mange forsyningsselskaber, der selv kontakter Watts for at høre, hvordan de kan få mulighed for at tilbyde vores service til deres kunder. Det er et meget spændende forretningsområde, som Watts allerede er i fuld gang med at udbygge. Pt. tilbyder Aalborg Forsyning deres kunder, at de kan følge deres varmeforbrug i Watts. Samtidig kan kunderne også tilknytte deres elmåler, uanset hvor de køber strøm, så de kan få et samlet overblik over deres varme- og strømforbrug. Inden længe kommer der en version af Watts, så kunderne også kan følge deres vandforbrug. Det er en helt unik service, som ingen andre udbydere på markedet kan tilbyde.

Udover samarbejdet med Aalborg, så har Watts indgået samarbejdsaftale med både Forsyning Helsingør, Kalundborg Forsyning og Novafos. Derudover kan vi godt løfte sløret for, at det forventes, at vi i nær fremtid også kan tilføje flere selskaber fra Europa.

Dedikerede Watts-kolleger

 

Fællesskabet og kampgejsten hos kollegerne i Watts er unik, og ifølge Per er det helt sikkert en af grundene til, at Watts bliver ved med at vokse og udvikle nye energiløsninger til hjemmet.

–  Teamet bag Watts består pt. af 10 dedikerede kolleger i Danmark. Dertil er tilknyttet en håndfuld app-udviklere, som fysisk sidder i Litauen. Jeg vil gerne i anledningen af fem års fødselsdagen sige: ”Godt gået – nu snupper vi lige de næste fem år!” Vi er nemlig slet ikke færdige med at udvikle nye spændende projekter. Vi knokler med alt fra udvikling af ideer, kodning af app, både backend og frontend, UX-design, test, markedsføring, kunderelationer og support.

Watts Live – Se dit forbrug i appen med det samme

 

Blandt de nye teknologiske energiløsninger, der er på vej fra Watts, er en ny smart løsning, som viser strømforbruget vist på samme tid, som det bliver brugt – altså data i realtid. Med den nuværende løsning er dine data er op til flere dage forsinkede. Vi kalder den nye feature for Watts Live, og den består helt praktisk i et lille chip-kort, som Watts har fået udviklet. Watts Live kortet indsætter man i elmåleren, hvorefter man forbinder det med Watts, så man kan se sit forbrug med det samme.

Hold øje med Watts Live – vi skal nok fortælle dig, når den er klar!

Følg os på de sociale medier

Er du klar til at energiforbedre din bolig?

I bestræbelserne på at gøre alle danske hjem mere klimavenlige, udbyder Energistyrelsens Bygningspulje årligt en mulighed for, at du kan søge tilskud til energiforbedringer i hjemmet.

Dato 24.09.2021

Du kan søge om tilskud fra bygningspuljen, hvis du f.eks. udskifter oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til energivenlige løsninger som luft-til-vand- eller jordvarmepumper.

Skulle du gå med tanker om at skifte til opvarmning med varmepumpe, kan du selv beregne dit eventuelle tilskud her.

Ansøgningsrunden starter tirsdag den 28. september kl. 10.00, og alt tyder på, at det handler om at være klar på tasterne. Der er nemlig tale om en begrænset pulje, som uddeles efter først til mølle-princippet.

Afgørende betingelser i forbindelse med tilskud

Det er vigtigt at pointere, at man  ikke kan få tilskud, hvis man allerede har købt sin nye varmepumpe.

Det er også et krav, at man bestiller varmepumpen og installationen af en faglært VE-godkendt installatør. Udfører man selv installations-arbejdet, vil man ikke kunne komme i betragtning til tilskuddet.

Derudover kan man ikke søge om tilskud, hvis boligen i forvejen har indlagt fjernvarme, eller hvis der allerede foreligger konkrete aftaler om, at den pågældende bolig skal have tilsluttet fjernvarme.

Tilskuddet gælder for helårsboliger, flexboliger samt sommerhuse, der er registreret som helårsbeboelse og samtidig opfylder kravet om, at energimærket skal være E, F eller G.

Download vores app og se elpriserne time for time, eller læs om valg of skift af elselskab.

En varmepumpe er en rigtig god idé for klimaet

Der er flere gode grunde til at skifte sit olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe, men især én er åbenlys.

Næsten 500.000 danske boliger opvarmes stadig af enten gas- eller oliefyr. Selvom oliefyret blot står for opvarmning af 1/5 af de danske hjem, noterer det sig alligevel for 1/3 af den samlede CO2-udledning fra danskernes boligopvarmning.

Med statens tilskud og borgernes velvilje, forventes CO2-udledningen fra Danmarks boligopvarmning at være reduceret med 700.000 ton i 2030. Det er det forventede resultat, når op mod en kvart million af de danske boligers olie- og gasfyr på daværende tidspunkt vil være udskiftet med en varmepumpe. (kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Større transparens i energiforbruget

Et skift til varmepumpe reducerer ikke blot husstandens udledning af CO2, det åbner samtidig op for muligheden for at skabe endnu større transparens i hjemmets energiforbrug. Din varmepumpes strømforbrug kan følges direkte i Watts’ app sammen med resten af husstandens samlede forbrug.

Watts energiassistent skaber ikke blot et overblik over det aktuelle elforbrug, men giver samtidig et unikt indblik i hvornår på døgnet, at strømmen er billigst, og hvornår den produceres fra flest mulige vedvarende energikilder.

Det giver større medbestemmelse samt en aktiv mulighed for bedre at kunne kontrollere sin elregning såvel som sit CO2-aftryk.

 

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Skift elselskab, støt grønne energikilder og få eloverblik med Watts

Hvilket elselskab skal jeg vælge og hvem satser på bæredygtig energi og giver det største eloverblik? Læs med og få svaret

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Der er sket meget på det danske energimarked igennem de seneste 20 år.  Store ændringer i energiproduktionsforhold og markante ændringer i udbuddet af danske elselskaber har bevirket, at de danske elkunder i dag står overfor langt flere alternativer end tidligere. Valg af elselskab, tanker om mere bæredygtige energikilder og nyere og mere innovative måder at tilgå sit elforbrug er blot nogle af de ting, som den moderne danske elforbruger af i dag kan tage stilling til. Det danske elmarked er blevet mere kundetilpasset, og det er dermed også blevet et sted, hvor den danske forbruger i højere grad end tidligere kan få medbestemmelse i sin påvirkning af miljøet såvel som sin pengepung.

Via en aktiv stillingtagen kan de danske elforbrugere i dag selv frit vælge elselskab og selv vælge hvor stor en indsigt, de ønsker i deres pågældende forbrug. Nye innovative tiltag har flyttet beslutningerne over til den enkelte forbruger, og det er derfor efterhånden op til den danske elforbruger selv at afgøre, hvor meget ansvar de ønsker at tage for miljøet og økonomien i forbindelse med valg af elselskab.

Frit valg af elselskab siden 2003

Det er måske ikke alle, der er klar over det. Men det danske elmarked blev liberaliseret i 2003 og har siden da været frit for forbrugerne. Tidligere havde de danske borgere ingen medbestemmelse i valg af elselskab, eftersom elselskabet dengang var givet på forhånd via ens bopæl. Med elreformen i 1999 påbegyndtes imidlertid en langsom åbning af elmarkedet, som skulle kulminere i en planlagt total liberalisering fra januar 2003. Herfra ville de danske elkunder ikke længere være geografisk stavnsbundet til et lokalt elselskab.

Trods 18 år med frit valg af elselskab, er der dog stadig en del danskere, som ikke tager aktivt stilling til deres valg af elselskab. Måske hænger det sammen med en fortsat manglende bevidsthed om den store medbestemmelse, eller også kan det være rodfæstet i det stik modsatte: at man har rigelig med indsigt i det danske elmarked, og måske nærmest føler sig overrumplet over de mange udbud af elselskaber, som markedet efterhånden byder ind med.

Hvor billige er de billigste elselskaber?

For langt de fleste danskere, som har et moderat indblik i det danske elmarked har valg af el-udbyder hovedsageligt handlet om en ting: økonomi. De forskellige danske el-udbydere har kæmpet for at kunne promovere sig som det bedste elselskab på markedet, og for mange af de danske kunder har det bedste elselskab også været synonym med det billigste elselskab. Der er igennem årene også blevet oprettet flere forskellige elpris-sammenligningssider på nettet, hvor man har kunnet se, hvem der eksempelvis var det billigste elselskab i 2018 eller det billigste elselskab i 2019. Men er det en forfejlet eller forenklet måde at anskue de mange danske elselskaber i dag? For i hvor høj grad er der mulighed for økonomisk besparelse ved at skifte elselskab og er der andre og mere vedkommende elementer at tage stilling til?

Besparelsen begrænser sig til 18% af din elregning

Det kan for mange mennesker være en ganske plausibel årsag at ville skifte elselskab i bestræbelserne på at finde et billigt elselskab. Men mange forbrugere går måske på jagt efter det billigste elselskab i troen på, at elselskaberne på det danske marked kan konkurrere på hele elregningen. Det er dog på ingen måde tilfældet. Konkurrencen på elmarkedet begrænser til et lille hjørne af din elregning, som blot udgør cirka 18%[i]. De øvrige 82% af din elregning vil være den samme uanset valg af elselskab, eftersom denne del består af faste afgifter og skatter, som er uafhængige af de pågældende elselskaber.

De sidste 18% af regningen vedrører kWh-pris og abonnement, og det er så her, at de danske elselskaber skal udfolde den indbyrdes konkurrence på prisen. Der er naturligvis mulighed for at pejle sig frem til Danmarks billigste elselskab i den forbindelse, men differencen mellem de forskellige udbyderes pris vil være minimal, fordi den netop begrænses naturligt af de særlige forhold vedrørende elregningen. Læs også mere om, hvad én kWh koster, og hvor langt én kWh rækker.

 

Et grønt valg med Danmarks vedvarende energikilder

For visse forbrugere er de små besparelser i elregningen imidlertid ikke den overordnede drivkraft bag valg af elselskab. Flere og flere danskere søger mod grønnere energiselskaber, som er i tråd med tidens krav om udfasning af de CO2-udledende fossile brændstoffer. Disse elselskaber forsøger at optimere udbuddet af el fra vedvarende energikilder i Danmark ved at gøre brug af vindenergi, solenergi og biomasse.

Danmarks energiforbrug fordelt på vedvarende energikilder

Siden 1970erne har vi i Danmark opstillet vindmøller og havvindmøller til udvinding af bæredygtig energi. I dag står der over 6000 vindmøller på havet og landjorden, som til stadighed raffineres og videreudvikles for at optimere den grønne energiproduktion. Derudover leverer bæredygtig biomasse kilden til meget af den danske varme, og udgør i dag ca. 63% af den danske vedvarende energiproduktion (el, vand og varme). Solenergi og især vindenergi står for de resterende 37% af den samlede energi fra vedvarende energikilder. Alt i alt udgør energi fra vedvarende energikilder ca 34% af det samlede danske energiforbrug i Danmark[ii].

Kigger man helt isoleret på selve elområdet, så er vi i dag rigtig godt på vej i den grønne omstilling i Danmark. 80% af den danske strøm kommer i dag fra vedvarende energikilder, hvoraf 4% er fra solenergi[iii], cirka 47% er fra de danske vindmøller, mens den resterende vedvarende strøm skabes fra biomasse.

Den grønne omstilling er dermed godt i gang, og med det frie valg af elselskab kan enhver forbruger derfor nu også tilvælge grønnere elselskaber for en mere bæredygtig fremtid.

Men udover de åbenlyse klimabevidste elselskaber i Danmark, er der dog også en mulighed for tilvalg af elselskaber, som går et skridt videre i kampen for CO2-neutrale energikilder og udligning af CO2-aftryk generelt.

Proaktive grønne elselskaber med ekstra klimabevidste tiltag

De danske elkunder har ikke blot muligheden for at tilvælge elselskaber med en grøn profil, der betoner energi fra bæredygtige og alternative energikilder, de kan tillige håndplukke særligt dedikerede elselskaber, som gør en ekstra indsats for klimaet. Her vil kunden ikke kun få et elselskab, der gør en indsats for at levere mest mulig el fra de vedvarende energikilder i Danmark, man vil tillige få et elselskab, som bestræber sig på at gøre sine elkunder CO2-neutrale. Det er der flere forskellige håndgribelige måder på, men især et tiltag vækker positiv opsigt.

Skovbeplantning skal hjælpe med CO2-absorbering

Nogle af de ekstra klimamæssige tiltag, som foretages af visse grønne elselskaber, er plantning af træer og skove. Det sker blandt andet hos elselskabet Watts, hvor der plantes en fredskov på 60.000 m2 i forbindelse med medlemmernes elforbrug. Hver elkunde hos Watts planter træer via sit forbrug og udligner dermed sit CO2-aftryk i kraft af den langsigtede CO2-absorbering fra de plantede træer. Jo flere der vælger at skifte elselskab til Watts, desto flere træer bliver der helt fysisk plantet på dansk jord.

Skift elselskab til et grønnere alternativ

Når en skov er fuldt tilplantet, opdrives der nye landarealer, hvor man fortsætter beplantningen af endnu en skov. Og sådan fortsætter det med CO2-aftryks udlignende tiltag indtil Danmark forhåbentligt står et sted, hvor den grønne omstilling er total.

Dit elforbrug er 100% certificeret grøn strøm

Danmarks energikilder er fortsat ikke 100% vedvarende. Der er et stykke vej endnu. Den danske strøm har dog allerede taget et syvmileskridt, eftersom 80% her udgøres af energi skabt af vind, sol og biomasse. 20% af Danmarks energikilder indenfor el er dog stadig skabt af ikke vedvarende energikilder som olie og kul. Denne blandes sammen med den grønne energi i det danske elnet, hvorfor ingen kan garanteres 100% vedvarende energi, når der oplades smartphones, streames TV-serier på fladskærmen eller bages boller i ovnen. Et skift til et grønt elselskab vil i den forbindelse alligevel kunne garantere, at dit elforbrug er af 100% vedvarende energi. Men hvordan hænger dette så sammen?

I Danmark er der oprettet en bladordning for elleverandører, som er skabt for at sikre kunderne, at det pågældende certificerede bladordnings-selskab kan garantere et 100% vedvarende energiforbrug for kunderne. Der kan tildeles 1 eller 2 blade i ordningen, men begge certificeringer sikrer, at elselskabet kan dokumentere, at det overordnede strømforbrug er 100% grønt. Det sker ved, at det pågældende elselskab sørger for at opkøbe el fra vedvarende energikilder andre steder for derigennem at udligne sine kunders CO2-aftryk. Så selvom dit grønne elselskab i bladordningen ikke kan garantere at strømmen i din danske stikkontakt er 100% CO2-frit, så kompenseres der for dette ved opkøb af grønne certifikater, som modsvarer det pågældende forbrug.

Det er dermed ikke blot muligt at skifte til et elselskab, som annoncerer en grøn og klimabevidst linje, man kan ligefrem vælge et elselskab i den danske bladordning som sikrer, at dit CO2-aftryk hele tiden udlignes.

Benyt vores app til elforbrug for løbende at se jeres elforbrug.

Tilvalg af elselskaber med innovativ teknologi for eloverblik og besparelse

Det er muligt at foretage et skift til elselskaber, som ikke blot sikrer et CO2-frit elforbrug, men som også aktivt skaber løbende teknologiske landvindinger til gavn for miljø og økonomi. Det sker især via en sammentækning af elforbrug og innovativ teknologi, der formår at samkøre kundernes forbrugsdata på en ny og intelligent måde.

Eloverblik via app for øget transparens

En af de største akillessener hos de danske elselskaber har været manglen på tekniske ressourcer, som har skullet kunne give kunderne en tilstrækkelig gennemsigtighed i deres elforbrug. Den offentlige virksomhed Energinet, som opererer under Klima- energi og Forsyningsministeriet, har ellers potentielt kunne skabe et eloverblik via sin enorme datahub[iv]. Her samles milliarder af oplysninger om de danske borgeres elforbrug hos de respektive elselskaber på markedet, som i teorien ville kunne omformes til intelligent data til gavn for forbrugerne.

Skift til et elselskab med en smart app

Teori er imidlertid endelig blevet til praksis i dag, eftersom visse elselskaber nu har formået at samle denne data på en intelligent måde. Watts har i den forbindelse bygget bro til den indsamlede data ved at skabe en intuitiv app i form af en energiassistent, som kan vise dets medlemmer, hvornår på døgnet, der er mest energi fra vedvarende energikilder og hvornår på døgnet, man koble sig på lave priszoner.

Øjeblikkelig indsigt og eloverblik med Watts live kort

Som det første elselskab i Danmark præsenterer Watts inden længe ydermere en teknologisk forædlet og optimeret udgave af dit eloverblik. Med et fysisk kort, der kan isættes din elmåler i hjemmet, vil din Watts app ikke blot kunne give dig et statisk indblik i dit elforbrug, der kan nu også foretages øjeblikkelige aflæsninger af dit aktuelle strømforbrug i realtid. Det giver en hidtil uhørt transparens og detaljerigdom i dit eloverblik og skaber grobund for øjeblikkelige ændringer i dit elforbrug til gavn for både klimaet og dit budget.

Du skal ikke længere nøjes med kun at kunne skabe ændringer med tilbagevirkende kraft på baggrund af forældet data, hvor ‘skaden’ allerede er sket. Med Watts live kort login får du et unikt eloverblik i realtid, hvormed du i højere grad end tidligere kan styringen over dit elforbrug. Her kan du blive skrevet op, hvis du vil høre mere.

Hvilket elselskab skal jeg vælge og er det nemt at skifte?

Hos visse elselskaber er det tilstrækkeligt med et telefon-opkald, en mail eller en tilkendegivelse via hjemmeside eller app, når man ønsker at skifte elselskab. Du kan som lejer også ofte selv frit vælge elselskab, medmindre der på forhånd er aftalt noget specifikt i lejekontrakten.

Der er som regel en bindingsperiode i et elselskab, så man skal naturligvis have afklaret, om man er ude af den pågældende periode. Ved opsigelse er det ofte normalt med en måneds varsel.

Siden liberaliseringen af det danske elmarked i 2003 er det ikke blot blevet mere overskueligt at skifte elselskab, det er i lige så høj grad blevet nemmere at finde et elselskab, der matcher ens krav til bæredygtig energi og tidssvarende digital brugervenlighed. Et aktivt valg af elselskab, der arbejder proaktivt for en grønnere fremtid med stadigt større bæredygtige energitiltag.

[i] bolius.dk/saadan-skifter-du-elselskab-18535

[ii] kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi

[iii] danskenergi.dk/nyheder/rekordaar-stroemmen-har-aldrig-vaeret-groennere

[iv] energinet.dk/El/DataHub

Følg os på de sociale medier

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Hvordan har menneskets energiforbrug påvirket jordens klima, og hvordan kan mit elforbrug medvirke til at hjælpe verdens skove?

Træer som udgør nogle af verdens skove. Hør mere om hvordan du kan bidrage til klimaet med Watts.

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Menneskets udvinding af energi via fossile brændstoffer og brændsler har trukket store veksler på klimaet. Flere hundrede års uhensigtsmæssig energiproduktion har efterladt verden ved en skillevej, der kalder på omgående omstilling til energiudvinding via vedvarende energikilder. Der skal rådes bod på flere hundrede års massiv CO2-udledning og indtænkes nye idéer for vedvarende energiproduktion, således at vores elforbrug og øvrige energiforbrug ikke længere er en global belastning for klimaet.

I processen henimod en grøn omstilling figurer flere vigtige faktorer. Herunder blandt andet: verdens skove og mit elforbrug. Men hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er deres fælles historiske kontekst, og hvordan kan mit elforbrug forvandles fra at være en synder i det globale klimaregnskab til at blive en aktiv medspiller for en grønnere fremtid med øget balance i klimaet?

Læs også om vores pris på el og strøm hos Watts, eller download vores app til at tjekke dit elforbrug.

Sort energi har tæret på ressourcerne og øget ubalancen

Energiproduktion og energiforbrug har igennem historien spillet en afgørende rolle for den aktuelle klimakrise. Siden industrialiseringen i 1700-tallet og op igennem århundrederne har vi udvundet energi på basis af et uholdbart grundlag i form af fossile brændstoffer og brændsler som kul og olie. Vi har tæret uhensigtsmæssigt på jordens ressourcer uden større tanke på, hvor stort et naturligt lager jorden har kunnet levere. Energi udvundet af fossile brændstoffer, også kaldet sort energi, har været en effektiv kilde til energiproduktion og har på daværende tidspunkt forekommet at være en uudtømmelig kilde til energiforbruget i den dengang eksplosive udvikling i de spirende industrisamfund.

I dag står vi med en helt anden indsigt og forståelse for jordens ressourcer og det globale klimaregnskab. For udover at have indset, at de tidligere så omfattende ressourcer slet ikke er så omfattende igen, har vi erfaret, at selve biproduktet af selvsamme energiproduktion også har haft sine konsekvenser. Og det er dem, vi i dag står overfor. Den enorme CO2-udledning fra energiproduktionen har øget drivhuseffekten, og jorden har nu mere end nogensinde sværere ved at komme af med sin varme. En direkte konsekvens af menneskehedens mangeårige brug af sort energi.

Fældning af verdens største skove har gjort ondt værre

CO2 er uløseligt forbundet med jordens økosystem. Det er en altafgørende livskilde til planter blomster og træer, der netop benytter drivhusgassen til sin vækst sammen med solens energi og vand fra jorden. Som en del af økosystemets kredsløb omdanner planter og træer den absorberede CO2 til ilt, som så sendes tilbage i økosystemet og derigennem giver livgivende ilt til dyr og mennesker. Uden CO2, ingen planter og træer, og uden ilt, ingen mennesker og dyr. Alt er uløseligt forbundet og funderet i dyb afhængighed af hinanden. Men hvis verdens livgivende skove, planter og blomster sørger for at omdanne vores CO2 til ilt i en helt naturlig og konstant proces, hvori består så problemet med den øgede drivhuseffekt?

Læs om de bæredygtige og grønne energiformer hos Watts.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Jordens økosystem er et nøje biologisk regnskab bestående af den rette mængde komponenter, der sammen udgør et bæredygtig kredsløb. Små eller store forskydninger i en eller flere af disse komponenter forårsager forstyrrelser i de naturlige processer og skaber en øget ubalance over tid. Med brugen af sort energi har vi tæret på jordens ressourcer og øget CO2’en, men vi har i samme åndedrag gjort større indhug i skov og planter.

I løbet af de sidste 5.000 år har jorden mistet over 1,8 milliarder hektar af verdens skove, og den dag i dag fælder vi, hvad der svarer til 3 gange Danmarks størrelse af skovareal hvert år . Det er hovedsageligt behovet for omdannelsen af skovområder til landbrug, som har været årsagen til fældning af verdens livgivende skov. I dag dækker verdens skove 30% af jordens areal og er uden sammenligning det mest effektive naturmiddel til absorbering af jordens CO2.
Det er derfor ikke for ingenting, at klodens skove ofte betegnes som jordens lunge, eftersom verdens skoves job er at respirere for planetens velbefindende.
Mennesket har ikke blot øget CO2-aftrykket igennem tiden, men har tillige fjernet en del af den naturlige komponent, som sørger for at holde CO2-aftrykket nede og bevirker, at jorden reelt kan ”trække vejret”.

Der er i dag heldigvis en øget bevidsthed om vigtigheden af øget skovdyrkelse og skovfredning på globalt plan og herhjemme i form af eksempelvis organisationer som Dansk Skovforening, Growing Trees og Verdens Skove i København.

Grøn energi skal aflaste verdens skove og genskabe balancen

Den moderne verden har forlængst indset, at den gamle vej til energi ikke er en holdbar løsning for fremtiden. Der skal reageres fra menneskelig side, og der bliver reageret på flere planer. I dag har moderne vindmølle-teknologi og solceller overtaget store dele af energiproduktionen overalt i verden og især med Danmark som foregangsland. Med stadig mere innovativ teknologi finder vi nu langsomt tilbage til en mere bæredygtig udvinding af energi via jordens vedvarende energikilder. Sol og vind er CO2-frie og giver dermed bogstaveligt talt et øget åndehul til verdens skove og planter i fotosyntese-processen med at absorbere og lagre jordens drivhusgasser.
Vi afbrænder stadig træ – men med omtanke og bæredygtighed

Igennem de seneste år har de danske kraftværker undergået en ændring fra brug af kul til brug af biomasse som energikilde. I dag udgør biomasse godt og vel ⅔ af den vedvarende energi i Danmark. Den faste biomasse består hovedsageligt af træflis og træpiller fra træer og træaffald, der skæres op. I den forbindelse kan man stadig tale om afbrænding af træ og skove i Danmark, men det foregår med en større indsigt i og forståelse af tidligere tiders fejl. De afbrændte træmaterialer kommer netop fra bæredygtige skove, hvor man sørger for at udligne CO2-aftrykket fra afbrændingen med løbende beplantning af nye træer.

Nye innovative danske elselskaber lancerer grønne tiltag

I takt med den aktuelle grønne omstilling fra ikke-vedvarende energikilder til bæredygtig energi, har en række danske energiselskaber iværksat flere forskellige projekter, som skal fremme den danske naturs CO2-absorbering. Disse elselskaber bestræber sig ikke blot på at gøre deres energiproduktion så grøn som overhovedet mulig, men forsøger også at søsætte klimaprojekter, der skal række udover de allerede eksisterende grønne tiltag. Et af de elselskaber er Watts og dets medlemmer.

Hjælp verdens skove via et grønnere elforbrug

Watts har som en af de eneste elselskaber i Danmark udarbejdet en udvidet og mere intelligent udgave af funktionen ‘Se mit elforbrug’. Med Watts såkaldte energiassistent får medlemmerne ikke blot mulighed for at se, hvornår elforbruget er billigst, men også hvornår der kan bruges grøn energi fra vedvarende energikilder i løbet af dagen. Det skaber ikke blot et omfattende indblik i ens private elforbrug, men kan også skabe grundlag for at lægge et fremtidigt elforbrug, der vil kunne basere sig klart mere på bæredygtig energi fra især Danmarks mange vindmøller.

En skov for mit elforbrug

Selvom man gør brug af de innovative tiltag som for eksempel Watts intuitive energiassistent for bedre grøn forvaltning af elforbruget, kan man aldrig loves 100 procent vedvarende energi i sin stikkontakt. Der kan være tidspunkter, hvor behovet for el er akut, og hvor der ikke kan tages samme højde for det grønne forbrug. På lige fod med visse andre klimabevidste virksomheder har Watts derfor iværksat skovbeplantning for at skabe ekstra tiltag, der kan sænke medlemmernes CO2-aftryk yderligere. Målsætningen er at gøre medlemmernes strømforbrug mere end 100% CO2-neutralt ved at plante træer.

Udbygningen af verdens skove starter i…. Svinninge

Første spadestik er bogstaveligt talt taget i forbindelse med den grønne fremtidssikring af Watts-elkunder. De første træer er plantet i Svinninge i Vestsjælland, hvor der skal opføres en fredskov, som får lov at stå uberørt. Skoven er fremtidssikret i den forstand, at den allerede har fået certificeringen fredet skov og derfor ikke må fældes igen om 50 år. Det 60.000 m2 store areal i Odsherred skal beplantes med 24.000 træer. Når samtlige træer er plantet, går turen videre til nye naturarealer i Danmark, hvor samme procedure gør sig gældende.

plant traer og øg bevoksningen og vækstraten af verdens skove

Konkrete tal på træernes CO2-absorbering og mit elforbrug

Københavns Universitet har beregnet effekten af de plantede træers fremtidige effekt på medlemmernes strømforbrug. Man anslår, at en nyplantet skov på 10.000 m2 vil kunne absorbere 600 ton CO2 igennem 50 år . Omregnet betyder det, at et træ alene vil kunne binde op mod 150 kg CO2 hvert år. Det anslås, at der udledes 600 kg CO2 fra produktionen af et årligt strømforbrug på 4400 kWh hos en almindelig dansk familie med 2 børn . Det betyder, at der skal plantes 4 nye træer hvert år for at dække familiens CO2-aftryk. Hos Watts kan man som medlem sågar vælge at være med til at plante op til 8 nye træer årligt. For en dansk familie med 2 børn vil dette betyde, at man på sigt ikke blot sletter sit eget strømforbrugs CO2-aftryk, men også aktivt hjælper til med at gøre resten af verden mere CO2-fri.

Hvor kan jeg se mit elforbrug og spare på energien?

Udover de allerede mange grønne tiltag i energisektoren, findes der flere direkte måder hvorpå man kan hjælpe klimaet og verdens skove nu og her og på sigt. For en ting er at benytte mest mulig grøn energi og plante træer for øget CO2-absorbering, noget andet er slet og ret at spare på elforbruget og energien generelt.

Man kan i den forbindelse med fordel stille sig det enkle spørgsmål: Er mit elforbrug for højt eller er mit elforbrug ok i forhold til de nødvendige behov i husstanden. Med Watts energiassistent får du ikke kun muligheden for at se, hvornår energien er grønnest, du vil også kunne få et intelligent indblik i dit forbrug. Med basis i data fra dit tidligere energiforbrug, kan Watts udregne dit forventede fremtidige forbrug, hvormed du vil kunne få indblik i potentielle energibesparelser.

Se hvad du betaler i elpris per time (kWh) med Watts appen. Skift elselskab til Watts – og nyd godt af fordelene.

Innovative tiltag skal sikre grøn omstilling og verdens skove i fremtiden

Der forskes en del i forskellige innovative teknologier, som skal kunne booste den grønne omstilling i Danmark og verden yderligere. En videreudvikling af vindmøller og solcelle-energien skal skabe større kapacitet og effektivitet, mens f.eks fremstilling af stærkere og større batterier skal kunne sikre mere optimal lagring af den vedvarende energiproduktion.

På privat plan designes der intuitive smart produkter, som kan styres intelligent og effektivisere det grønne energiforbrug i hjemmet yderligere. Der indtænkes idéer om bedre deling af grøn overskudsenergi på tværs af nationer, men i lige så høj grad på tværs af lokalmiljøer og naboer. Alt sammen for at sikre en mere optimal, effektiv og ansvarlig elproduktion og elforbrug.

Hvad angår verdens skove er der også her opstået øget bevidsthed om træernes livsvigtige funktion i økosystemet. Flere og flere politiske kræfter gør et benarbejde for at få verdens skove højere op på den politiske dagsorden, og flere og flere medlemmer i græsrodsbevægelser og organisationer arbejder frivilligt for verdens skoves opretholdelse.

“Man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan”

Der er igennem de seneste år også opstået forskellige tiltag i forbindelse med sikring af verdens største skove. Blandt andet i form af et regnskovscertifikat til verdens skove. Over 200.000 danskere har allerede købt et certifikat , og de har dermed direkte været medvirkende til at bevare et vigtigt stykke af verdens livgivende skove.

Det er ikke nødvendigvis menneskets historiske energiproduktion, der har fældet verdens skove, men den har i den grad sat dem på overarbejde i bestræbelserne på at absorbere dens udledte CO2. I den forbindelse kan den moderne elproducent og elforbruger næppe være ansvarlig for historiske CO2-udledninger og at redde verdens skove, men man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan. Som man ser det praktiseret nu i forskellige organisationer, klimabevidste elselskaber og hos borgere rundt om i landet og på verdensplan.

i) sustainable.dk/energi/3-skov/
ii) https://watts.dk/faktaplanttraeer/
iii) bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279
iv) verdensskove.org/red-regnskoven

Følg os på de sociale medier

Vi arbejder på at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

Dato 31.03.22

Watts arbejder på højtryk for at skabe transparens i energiforbruget

Watts skaber løbende incitamenter og tiltag for at øge den grønne omstilling i de danske hjem. Det sker via innovativ teknologi, rådgivning og en digital platform, der hele tiden rykker grænsen for hvordan vi kan optimere, effektivisere og maksimere den danske energi ud fra et mere bæredygtigt perspektiv.

Watts er derfor aktivt med til at skubbe på i elektrificeringen af Danmark i bestræbelserne på at udfase så mange fossile brændstofdrevne elementer som muligt. En elektrificering af den skala vil på sigt flytte mange af husstandes tidligere fragmenterede energiforbrug over på én samlet kilde: elregningen.

 

Elektrificeringen af de danske hjem

Indtil for nylig har vi altid været vant til at kunne holde styr på vores energiforbrug, fordi det har været relativt fragmenteret. Benzin eller diesel til bilen, gas eller olie til boligopvarmningen samt strømmen til hjemmet har kørt på tre separate regninger, som har gjort det nemmere at have et overblik over de forskellige forbrug. Det ændrer sig dog nu, og med en fart vi aldrig tidligere har set.

 

Bilen og boligopvarmningen på elregningen

I 2021 fordobledes salget af elbiler i Danmark i forhold til året før. Og 2022 forventes blot at blive endnu et rekordår. Også opvarmningen i de danske hjem bliver i stigende eldrevet. Det tilskudsstøttede incitament til at udskifte de stærkt CO2-udledende gas- og oliefyr ud med eldrevne varmepumper er med til at sætte yderligere skub i det eldrevne Danmark.

Med elektrificeringen af det danske samfund rykker transport, opvarmning og strømforbrug således nu i stigende grad over på samme regning. Og som tingene er nu, vil det faktisk skabe mindre transparens og overblik, eftersom de forskellige energiforbrug endnu ikke kan adskilles fra hinanden på elregningen.

Det bliver med andre ord sværere at se skoven for bare træer rent energimæssigt, men Watts arbejder i den forbindelse på højtryk med at levere en løsning indenfor den nærmeste fremtid.

Se også: Få jeres elpriser time for time i Watts app.

Disaggregering er nøgleordet

På Watts sidder Jon Liisberg og udarbejder prototyper af modeller, der skal kunne spalte (eller disaggregere) brugernes elforbrug op i mindre størrelser. Alt sammen for på sigt at kunne give Watts’ brugere større indblik i og overblik over deres elregning.

Jon Liisberg er på et større detektivarbejde, for der ligger omfattende behandling og analyse af data bag udarbejdelsen af modellerne. Folk ønsker stadig at kunne følge deres ‘almindelige’ elforbrug, men den data kan efterhånden drukne lidt, når der eksempelvis kobles en elbil på strømforbruget i hjemmet. Det er derfor en større proces at få dissekeret husstandenes forbrug, så man eksempelvis kan regne ud hvor meget elbils-opladningen udgør af det samlede elforbrug. Jon Liisbergs første håndgribelige tests tegner dog lovende i den retning:

 • Jeg har faktisk lige nu færdiggjort en prototype af en model, som jeg lige har testet på en husstand med elbil. Der rammer vores estimat indenfor cirka 2 procent.

Testen er dog baseret på hurtigtopladende elbiler, der kan oplade på tre faser. Her er forbruget mere intenst over kortere perioder og af den grund mere aflæseligt i dataen. Den kan derfor også spaltes tydeligere fra resten af forbruget. Mere sløret bliver billedet, når der skal estimeres forbrug på plug-in hybrid biler.

 • Lige nu mangler vi lidt flere og bedre datasæt på husstande med plug-in hybridbiler. Vi har nogle, men vi mangler stadig 100 procent bekræftelse på den data. Plug-in hybridbiler lader kun op til 3 kilowatt og over længere tid, så her er der større udfordringer med at disaggregere dataen.

Watts indhenter dog yderligere datasæt fra rent plug-in hybrid ladeforbrug, som vil skabe endnu mere overblik og indsigt i processen. Det skal på sigt danne grundlag for en endnu mere præcis disaggregering af elforbruget herunder også mere præcise estimater af plug-in hybridbilers forbrug.

 

Varmeforbruget bliver også transparent på sigt

Det er ikke kun husstandens transport, som kobles på flere og flere danskeres elregning. Med udskiftning af olie og gasfyr til eldrevne varmepumper føjes flere og flere husstandes boligopvarmning nu også på elregningen. Men også her arbejder Watts intenst på at få lagt sidste hånd på modeller, der skal kunne skabe mere transparens.

– Jeg har arbejdet med at dele varmeforbruget op på dagsniveau, så jeg kan lave et estimat på, hvad der hver dag cirka er gået til varmeforbruget i en husstands energiforbrug. Det er selvfølgelig lidt svært at verificere, men vi ser blandt andet på forhold som for eksempel udendørstemperaturens effekt på forbruget og skaber derigennem en mulighed for at splitte dataen op.

Præcist som med elbil-opladningen er der masser af data, der skal analyseres og fortolkes, når varmeforbruget skal disaggregeres. Og der er i den forbindelse stadig nogle ubekendte faktorer, som Jon Liisberg arbejder ihærdigt på at få belyst, før en betamodel er klar. Men den bliver klar, forsikrer han, og indenfor den nærmeste fremtid. Det følger vi naturligvis op på.

Følg os på de sociale medier

Vælg bæredygtige energiformer for en grønnere fremtid

En introduktion til de eksisterende 7 energiformer og et indblik i vejen frem mod et valg af en mere bæredygtig energi.

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Vælg energiformer der laver bæredygtig energi

Verden befinder sig en brydningstid, hvor især det allestedsnærværende spørgsmål om klimaet presser sig på. Den globale opvarmning er på den politiske dagsorden såvel som på stort set alle verdensborgeres læber. Fokus er i den forbindelse rettet mod verdenssamfundets energiproduktion og dens historiske påvirkning på miljøet.

Vi står nu ved en skillevej, hvor der indtænkes nye alternative energiformer og smarte løsninger i bestræbelserne på at vende den truende klimaudvikling. I den forbindelse er vedvarende energi hovednøglen til den dør, der kan åbne op for en helt ny og anderledes bæredygtig udvikling. Men andre energiformer har i samme åndedrag gennem århundreder også været selve den altoverskyggende årsag til at døren til en grønnere fremtid er gået i baglås.

I denne artikel kaster vi et blik på verden og dens forskellige energiformer og ser på de konsekvenser disse energiformer har haft og til dels stadig har på klimaet. Udover det stiller vi samtidig skarpt på Danmarks nuværende grønne tiltag med bæredygtig energi og de potentielle løsninger, der skal kunne sikre en yderligere grøn omstilling.

Læs også om grøn strøm fra Watts eller skift elselskab i dag.

De 7 energiformer der bærer og har båret verden frem

For verdens befolkning er energi uløseligt forbundet med det at eksistere som menneske, men i samme åndedrag er de forskellige energiformer samtidig selve bærestenene for opretholdelsen af verdens civilisationer og samfund som vi kender dem i dag. De moderne samfund understøttes i dag af 7 energiformer, som hver især omdannes fra vidt forskellige elementer.

De 7 energiformer er:

1.Kinetisk energi (også kaldet bevægelsesenergi, som udvindes via bevægelsen af et element eller objekt. Eksempelvis vinden, der sætter vindmøllen i bevægelse)
2.Kemisk energi (Den energi der udvindes via forbrænding af eksempelvis olie, kul og gas)
3.Strålingsenergi (Den energi der produceres via eksempelvis solens stråler
4.Varmeenergi (Den energi der opstår ved opvarmning/afbrænding)
5.Elektrisk energi Den energi der produceres via batterier eller på kraftværker)
6.Kerneenergi (Den energi der produceres via eksempelvis en atommasse på atomkraftværker)
7.Potentiel energi (En oplagret energi der sammen med kinetisk energi udgør et mekanisk energisystem)

De hyppigste og historisk set mest benyttede energiformer er desværre også dem, der i sidste ende har bragt os ud på det klimamæssige overdrev, vi befinder os på i dag. Yderligere andre og mere vedvarende energiformer har vi kendt til i årtusinder uden dog at drage maksimal nytte af deres potentiale. Årsagerne har været mange, men tilskrives især manglen på know-how og teknologi og i sidste ende manglende indsigt i og forståelse for klimaet og jordens ressourcer.

De færreste mennesker kender til alle syv energiformer og for de fleste ender snakken om energi og klima i et spørgsmål om vindmøller eller olie. Men det er langt fra at være dækkende, og man skylder sig selv den tjeneste at skabe sig et lille indblik i de 7 energiformer. På den måde får man ikke blot et mere nuanceret billede på de forskellige energiformer i Danmark og verden som har skabt og stadig skaber problemer, men man får også et forkromet overblik over de mange vedvarende energiformer. Vedvarende energiformer som efterhånden er til rådighed i flere formater og som samlet kan udgøre et håndgribeligt kompas for os mennesker til at kunne navigere aktivt og bevidst henimod en grønnere fremtid for os selv og vores børn.

De ‘gamle’ energiformer – kortsigtet effektivitet med langsigtede konsekvenser

Af de forskellige energiformer i verden har en lille håndfuld været benyttet i snart 300 år. At benævne dem som værende gamle energiformer er på sin vis misvisende, da andre og mere vedvarende energiformer har været kendt i menneskets historie i meget længere tid. Ikke desto mindre klassificeres disse energiformer oftest som gamle, da verden har gjort brug af flere af disse energiformer siden de moderne, industrialiserede samfund blomstrede op for snart 300 år siden. Ens for disse er at de ikke blot har tæret gevaldigt på jordens ressourcer, de har samtidig udledt astronomiske mængder af CO2 ud i atmosfæren. Den kemiske energi, varmeenergien og den elektriske energi er siden 1700-tallet især blevet udvundet på energikilder, der har givet effektive resultater, men som har baseret sig på et uholdbart fundament set med grønne øjne. Disse energikilder er:

*Kul
*Olie
*Naturgas

Vi bør vælge bæredygtige energiformer for en grønnere fremtid i stedet for kul

De nævnte energikilder, som bar hele fundamentet for energien i datidens industrisamfund, er alle fossile brændstoffer og brændsler. Det er efterhånden også blevet begreber vi har stiftet bekendtskab med indenfor de seneste år i takt med at den klimamæssige bevidsthed er blevet øget. Men hvis vi bogstaveligt talt graver et spadestik eller tusind dybere ned i fænomenet, så åbenbarer der sig et scenarie af gruopvækkende proportioner. Vi har netop gravet, udvundet, boret og pumpet brændstoffet til vores verdenshusholdning op fra jorden. Brændstof der har været millioner af år om at blive dannet via jordens naturlige processer, men blot minutter, timer og dage om at blive futtet af i et knapt så naturligt tempo.

At save i den gren man sidder på

For et moderne og oplyst menneske er det relativt indlysende, at regnestykket med fossile brændstoffer som drivkraft for verdens energi på ingen måde går op. Tempoet hvormed vi har brugt det udvundne kul, gas og olie står slet ikke mål med de millioner af år selvsamme energikilder har skullet bruge på at blive dannet. Med til regnestykket er der så heller ikke tilføjet det gigantiske notabene, at forbruget af de nævnte energikilder har akkumuleret og til stadighed akkumulerer ekstreme mængder Co2, som i sidste ende er fatale for klimaet.

At man har savet i den gren man sidder på siden industrialiseringen i 1700-tallet kan måske delvist forklares ud fra en afgørende mangel på indsigt i klima og ressourcer på daværende tidspunkt, men at fortsætte nedsavningen som moderne menneske med den indsigt vi har i dag, er både kontraproduktivt og kan næppe forsvares meget længere.

Kerneenergi er næsten Co2-fri – men af hvem og hvor tømmes skraldespanden?

Kerneenergi er en af de energiformer, hvor fysik har spillet en bærende rolle. Denne energiform baserer sig påfissions- og fusionsenergi, hvor der henholdsvis smeltes og spaltes atomkerner for at producere energi. Storbritannien ledte an med verdens første atomreaktor i 1956 og siden har adskillige af verdens lande fulgt med. I dag leverer atomkraft elektrisk energi til lidt under 20% af verdens befolkning. På sin vis følger atomkraftværker samme procedure som foregår på almindelige kraftværker, da der i sidste ende omdannes varmeenergi til elektricitet. Hvor kraftværker igennem tiden hovedsageligt har benyttet sig af fossile brændstoffer og brændsler, har kernekraftværker så benyttet sig af atomkerner i fission- og fusionsprocesser.

Danmark overvejede kernekraft

Af alle de forskellige energiformer har kerneenergi aldrig været benyttet i Danmark, omend det var på tegnebrættet. Selvom danskernes kendskab til atomkraft hovedsageligt stammer fra Sverige og det berygtede Barsebäck, så var vi selv en overgang tæt på at ville indføre atomkraft i Danmark. Idéen blev luftet af især de borgerlige partier i starten af 70erne i kølvandet på den globale oliekrise, som sendte prisen på olie i vejret. Man havde pludselig et akut behov for at søge alternative energikilder, som ville kunne løsrive Danmark fra afhængigheden af Mellemøstens olie. Der blev dog aldrig skabt et fælles fodslag i videreudviklingen af den danske kernekraft-idé, da der herskede en bred politisk uenighed på området. Idéen om dansk atomkraft faldt endegyldigt til jorden i 1985.

Kernekraft et en bæredygig energiform på flere områder, men risiko for uheld og svært håndterbart atomaffald skræmmer

Driftsikkerhed og spørgsmålet om det berygtede affald

Kerneenergi er af nogen blevet anskuet som en glimrende alternativ energikilde til de CO2-udledende traditionelle kraftværk. Især fordi de betragtes som værende mere miljøvenlige. Men selvom atomkraft ‘sælges’ som en CO2-fri energiform, så er der visse hængepartier. Atomkraftværker er ikke i sig selv udledere af CO2, men selve udvindingen af den uran som benyttes i kerneenergi er CO2-udledende.

Det er dog ikke på den CO2-udledende faktor, at kernekraft falder igennem. Det er snarere på restproduktet, der produceres i forbindelse med atomkraftværker. Affaldet er radioaktivt og skal derfor gemmes ualmindeligt godt af vejen for ikke at have fatale konsekvenser for mennesker og miljø. Problemet i den forbindelse er, at vi endnu ikke har udarbejdet en bæredygtig plan for afviklingen, endsige opbevaringen af den kræftfremkaldende stråling fra atomaffaldet. Nedbrydningstiden på det radioaktive affald er så lang, at den famøse skraldespand skal deponeres meget langt væk fra dyr og mennesker, men også i ualmindeligt lang tid. Og dertil skal lægges, at man trods forholdsvis få ulykker igennem tiden, altid vil skulle leve med en risiko for at noget kan gå galt i forbindelse med driften på et atomkraftværk. Ingen vil næppe kunne acceptere en ulykke som den verden så på Tjernobyl-atomkraftværket i 1986, da en reaktor eksploderede.

Bæredygtig energi – Back to basic med ny teknologi

Bæredygtige energiformer er ikke bare født ud af en øget bevidsthed og naturlig erkendelse af at de ‘gamle’ energiformer ikke er holdbare fundamenter for en grøn fremtid. Det er i lige så høj grad resultatet af en unik kombination af innovativ teknologi og ældgamle fysiske grundprincipper. Den bæredygtige energi i Danmark og resten af verden har altid eksisteret i sin grundessens i form af eksempelvis vandmøller og vindmøller, men det er først nu at vi har skabt den teknologiske know how til at få optimeret de vedvarende energiformer, som ellers altid har eksisteret for øjnene af os.

Hvad er bæredygtig energi? Og hvilke vedvarende energiformer findes der? 

Bæredygtig energi er, som navnet antyder, energiformer der skal kunne opretholde sin drift og eksistens uden at være baseret på finitte ressourcer. De skal med andre ord kunne bære sig selv og de skal næres af uudtømmelige vedvarende energikilder. Som vi har set har man igennem århundreder baseret størstedelen af verdens energiproduktion på det stik modsatte: energiformer baseret på energikilder med en konkret begrænset beholdning og samtidig en energiproduktion, der har efterladt et langt spor af forurening og en stadig større ubalance i klimaet. Bæredygtig energi er i den forbindelse det direkte modsvar. 100% uafhængig af fossile brændstoffer og andre energikilder med begrænsede reserver, og uden nogen form for negativt miljømæssigt aftryk i sin drift. De fire hovedkategorier af bæredygtige energiformer er:

*Bioenergi
*Vindenergi
*Solenergi
*Geotermi

Sidenote: Brug vores app til elforbrug og hold løbende øje med jeres elforbrug.

Modvind er medvind – Vindmøller og bæredygtig energi

Der findes ingen dårlig vind i bæredygtig energi. Al modvind er medvind, når det handler om bevægelsesenergi. For energien opstår i bevægelsen. Og hvis der er noget, der er bevægelse i, så er det de danske vindforhold. Den moderne vindmølleproduktion i Danmark tog fart i slutningen af 90erne, og i dag har vi teknologien til at udnytte vinden optimalt, selvom vindmølle-konceptet har været kendt og benyttet i Danmark siden 1100-tallet. På landsplan nåede Danmark i 2020 op på 4000 landfaste vindmøller og 500 havvindmølle-installationer i de indre danske farvande og på åbent hav.

Af den grund stammer meget af Danmarks bæredygtige energi fra vindenergi. I 2019 fik danskerne 47,2% af deres strøm fra vindenergi, mens selvsamme vindenergi stod for 22,3 procent af den samlede energiproduktion i Danmark samme år. Andelen af vindenergi i den samlede danske energiproduktion har været støt stigende hvert år og er derfor i tråd med statens globale Co2-mål.

Af al bæredygtig energi i Danmark er vindkraft det, der bidrager klart mest til den danske el-produktion.

Solenergi – verdens ældste energiopskrift 

Planter og træer har gjort det for evigt. Og hvis du har lyttet med i en støvet biologi time for længe siden, så har du også hørt om det i en lektion om fotosyntese. Og selvom det måske ikke fængede et ungt øre med helt andre tanker i hovedet, så gemmer der sig en ualmindelig smuk historie i det simple princip: at solen er energikilden for alt hvad der lever og vokser på planeten. Og på sigt også mange af dine uundværlige digitale enheder og natlyset på dit bord.


Men mens vindmøller rimer på bæredygtig energi i Danmark, så halter det stadig lidt med solenergien. På landsplan dækker solenergi stadig kun omkring 2 procent af den samlede mængde af vedvarende energi i Danmark. Solenergi produceres via solceller og leverer som hovedregel strøm. Man oplever lige nu et boom i private solcelleanlæg i danske hjem, så noget tyder på at incitamentet til også at integrere den vedvarende strålingsenergi er begyndt at spire i befolkningen. I 2020 stod solenergi bag 4 procent af den samlede danske elektricitet.

Biomasse – kraftvarmeværkernes nye bæredygtige brændsel 

Biomasse er træpiller og træfliser der ved afbrænding skaber energi, som dermed kan omdannes til brug ved el og varmeproduktion.

Vedvarende energiformer og bæredygtig energi forbindes for de flestes vedkommende oftest med vindkraft og solenergi. Men de færrest er klar over, at næsten ⅔ af den samlede danske bæredygtige energi forsyning kommer fra biomasse. Misforståelsen kan hænge sammen med den klassiske fejl, at man oftest sidestiller energi med el. Energi er mere end bare elektricitet. Det finder man hurtigt ud af, når man dykker ned i biomassen. I 2019 stod biomassen for 63,3 procent af den samlede danske grønne energi mod kun 22,3 % fra vindkraft. Det er især brugen af biomasse til skabelse af varme som trækker op i det samlede regnskab. Det skyldes især det faktum at de danske kraftværker igennem de seneste år har omstillet meget af sin energiproduktion fra fossilt brændstof til biomasse.

Men er biomasse så en bæredygtig energiform? Ja, for selvom afbrænding af træfliser og træpiller kunne minde en hel del om kulafbrændingen på de gamle kraftvarmeværker, så foregår det ud fra en nøje udregnet bæredygtig cyklus. Det benyttede træmateriale i biomassen er bæredygtigt, fordi det kommer fra skove, der hele tiden genplantes. På den måde fuldender man det bæredygtige kredsløb ved at tilføje nye Co2-absorberende træer for alle de Co2-udledende træafbrændinger man foretager. Et lignende bæredygtigt kredsløb er skabt på Watts, hvor alle medlemmer af energi-selskabet aktivt planter nye træer i Danmark som led i deres respektive energi-forbrug.

Danmarks bæredygtige energi – et samlet billede

Den grønne klimabevidste rejse er godt i gang i Danmark, men der er stadig et stykke vej til målet. Af det samlede energiforbrug i Danmark i 2019 kom 36,8% fra vedvarende energiforme. Danmarks officielle klimamål er, at kunne levere 50% af sin energiproduktion i form af bæredygtig energi inden år 2030. Den grønne kurve er støt stigende og Danmark har faktisk næsten fordoblet den samlede produktion af vedvarende energi i perioden fra 2010 til 2020.

Der er derfor grund til optimisme på klimaets vegne, selvom det naturligvis fortsat ikke er lutter grøn energi der kanaliseres ud til danskerne. Men alene på el-produktionen er der bogstaveligt talt konstante lyspunkter: stigningen af grøn el har været så stor igennem de seneste år, at op mod 80 procent af strømmen i stikkontakterne, nu kommer fra enten vind, sol eller biomasse.

Problemstillinger vedrørende bæredygtig energi 

Der foregår en massiv forskning i bæredygtig energi på DTU som led i Danmarks store grønne omstilling fra fossilt energi til vedvarende energiformer. Selvom Danmark er godt på vej i den klimabevidste, grønne udvikling, så er der stadig visse problemer med bæredygtig energi. Det er ikke den vedvarende energi, der er problemet, men snarere det, at der stadig ikke er nok af det.

Selvom der konstant foretages forsøg med bæredygtig energi for at optimere og videreudvikle de vedvarende energiformer, så står verden og Danmark fortsat overfor udfordringer med at få tilvejebragt en komplet omstilling. En del af problematikken med bæredygtig energi er, at visse af de vedvarende energiformer ikke lader sig lagre på samme måde som fossilt brændstof som kul eller olie. Solen skal skinne for at kunne skabe energi, og vinden skal blæse for at være en aktiv medspiller i den grønne energiproduktion.

Innovation, ansvarlighed og grønne energiselskaber er fremtiden 

Fremtiden for dansk og global energi produktion er og skal være grøn. Et blik tilbage på de seneste 300 års energiproduktion vidner om ekstreme teknologiske landvindinger og menneskelig kreativitet, men også om en alarmerende mangel på indblik i klima og miljø.

Bevidstheden er en anden i dag, og mange af de innovative teknologiske løsninger benyttes nu til at indtænke bæredygtighed og vedvarende energiformer fremfor udelukkende at tænke på kortsigtet udbytte. I starten af 2021 satte Folketinget 210 mia kroner af til skabelsen af en ny energi-ø i Nordsøen med 3-10 Gigawatt havvindmøller. Tiltag som disse samt ny og optimeret innovativ teknologi skal bære Danmark frem mod de grønne energi-mål.

Vi er begyndt at sætte jorden og klimaet forrest. Det afspejler sig ikke bare i etableringen af flere og flere bæredygtige virksomheder og energiselskaber som Watts, der skaber proaktive tiltag for en grøn omstilling. Det afspejles også i den kollektive samfundsbevidsthed, hvilket er vigtigt, eftersom den allerstørste ændring fremfor alt skabes i den enkelte person. Derfor afhænger fremtiden for bæredygtig energi også af et nødvendigt samspil mellem innovativ teknologi, politik, klimabevidste energi-selskaber og borgere, der aktivt arbejder sammen om et fælles grønt mål.

Bæredygtig energi adskiller sig fra ikke-vedvarende energiformer på mange afgørende områder, men i særdeleshed også på et: ansvarlighed. Det ansvar vi mennesker forsømte for flere hundrede år siden, men som vi nu aktivt og ansvarligt i fællesskab råder bod på.

Kildehenvisninger:

iEnergimuseet

iiDanmarks Statistik

iiiDanmarks Statistik

 

Følg os på de sociale medier

Bliv klogere på din strøm

Hvad består strøm egentlig af, hvor kommer den fra, og er det rigtigt, at den kan være grøn? Det og meget mere giver vi dig svar på nedenfor.

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvad der er op og ned på det danske elmarked, og derfor holder mange strømkunder godt fast i deres elleverandør. Ja, faktisk så mange at kun 8 pct. af os skifter elleverandør fra tid til anden, viser en undersøgelse fra Dansk Energi.

Nogle få har altså taget elmarkedet til sig, mens endnu flere lader vente på sig, fordi de ikke kender til muligheden for at skifte elselskab, eller fordi det kan være svært at gennemskue, hvilke produkter der er på markedet.

Herhjemme kan alle skifte elselskab, og det endda ganske gratis, hvis altså ikke man er bundet af en seks måneders bindingsperiode. Det kræver bare, at man bruger lidt tid på at undersøge markedet, sit eget elforbrug og hvilket elprodukt man har behov for – skal det fx være billigt, komme den grøn omstilling til gode eller noget helt tredje?

Og hvordan finder man så lige ud af det? Lad os først guide dig igennem din elregning – den er nemlig vigtig at ha’ styr på, inden du beslutter dig for, om du skal skifte elselskab.

 

Du får én regning, men du betaler til flere

Når du tænder for lyset derhjemme, har andre end dit elselskab haft indflydelse på den strøm, der bliver sendt ud til din stikkontakt. Derfor vil du også på din elregning kunne læse, at du betaler et bestemt beløb for, at din strøm transporteres gennem elnettet og de anlæg, der sikrer den.

Beløbet går til dit netselskab, som er det selskab, der ejer de kabler, som transporterer el fra dit elselskab og til din stikkontakt, og så går det til Energinet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. Energinet har såkaldte ”tariffer” for el, som er en fastsat pris, der dækker omkostninger til drift, afskrivninger, finansiering og administration.

Er du i tvivl om, hvilket netselskab der ejer ledningerne i dit lokalområde, kan du indtaste din adresse på Dansk Energis vejledning for nettislutning.

Uanset hvor du får din strøm fra, betaler du altså penge til dit netselskab og Energinet. Hvad du imidlertid selv kan vælge, er hvem der skal sælge dig strøm, og hvad din strøm skal bestå af.

Se også: Hvad koster en kWh?

 

Strøm med omtanke for miljøet

Inden du udelukker et elselskab baseret på prisen for strøm, kan det være en fordel at kigge nærmere på din husstands behov – er prisen fx en afgørende faktor, skal dit elselskab have omtanke for miljøet, og betyder det noget for dig, om dit elselskab kan kontaktes på telefon eller digitalt?

Der kan være stor forskel på, hvad elselskaberne kan tilbyde dig og dit forbrug, så det er værd at overveje, hvad der er vigtigst for dig, når du skal have strøm til elkedlen.

Er det vigtigt for dig, at dit elselskab tager ansvar for den grønne omstilling, kan du fx kigge efter, om dit elselskab baserer din strøm på vedvarende energi.

Mange selskaber bruger betegnelsen ”grøn strøm”, som betyder, at din strøm er baseret på vedvarende energi som fx danske vindmøller og solcelleanlæg. Der er imidlertid ingen selskaber i Danmark, der kan garantere, at du får leveret 100 pct. grøn strøm i dine stikkontakter, da al strøm bliver blandet sammen i elnettet.

Så når elselskaberne tilbyder grøn strøm, så er den rå strøm altså ikke altid grøn – til gengæld kan mange elselskaber dokumentere, at de har købt grønne certifikater, der garanterer, at der produceres strøm fra vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.

Nogle elselskaber tilbyder andre eller flere grønne tiltag end ”grøn strøm”. Fx kan du hos flere digitale selskaber få hjælp til at spare på strømmen ved benytte selskabets app, som kan følge dit forbrug helt ned på timebasis. Det gør det nemmere at flytte forbruget, til når strømmen er grønnest, billigst eller måske endda begge dele.

Nogle tilbyder også andre grønne tiltag udover den grønne strøm. Hos Watts er det bl.a. vores målsætning at gøre vores kunders strømforbrug 100 pct. CO2-neutralt ved at plante træer rundt om i landet. Det betyder, at vi hvert år vil plante et antal træer, som over en 50-årig periode absorberer den mængde CO2, der udledes ved produktionen af strøm til vores kunder.

Ved at læse mere på elselskabernes egne hjemmesider kan du få et indblik i, hvad de tilbyder, og om deres produkter lever op til dine behov. Det er dog vigtigt at huske på, at strømprisen ofte afspejler det produkt, du køber, så er det vigtigt for dig, at din strøm er baseret på vedvarende energi, eller at dit elselskab gør andre grønne tiltag, så vil det også afspejle sig i prisen på det produkt, du køber.

 

Sammenlign elselskaber

Når du skal i gang med at undersøge de forskellige elselskaber på markedet, deres priser og el-produkter, er det vigtigt, at du altid holder det bedste tilbud mod din nuværende aftale og pris – og skal dit elselskab gøre en grøn forskel, er det også værd at tage med i dine overvejelser.

Så er der kun tilbage at ønske dig god fornøjelse med jagten på det selskab, der imødekommer dig og dine behov.

Stil krav og vælg en grøn elleverandør – vælg Watts i dag.

Følg os på de sociale medier

Vedvarende energi

Vedvarende energi – et udtryk, der særligt herhjemme er et af tidens helt store buzzwords, og som i årenes løb har vundet mere og mere ind på den politiske dagsorden. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvorfor er det vigtigt at kende til? Det og meget mere giver vi dig svaret på.

Fordelingen af energikilder

Vedvarende energi: En vigtig nøgle til en grønnere fremtid

Vedvarende energi – et udtryk, der særligt herhjemme er et af tidens helt store buzzwords, og som i årenes løb har vundet mere og mere ind på den politiske dagsorden. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvorfor er det vigtigt at kende til? Det og meget mere giver vi dig svaret på.

Grøn energi, klimavenlig energi, bæredygtig energi og vedvarende energi – det er efterhånden de færreste, der ikke er bekendt med et eller flere af disse udtryk, og særligt efter at de er blevet nogle af de vigtigste på den grønne agenda og politiske dagsorden, både nationalt og globalt.

Vedvarende energi er efterhånden blevet en helt essentiel teknologi til reduktionen af verdens CO2-udledning, da produktionen af strøm fra vind, sol, vand og bølger kan reducere CO2-udledningen betydeligt. Ja, faktisk er den så essentiel, at den er en vigtig nøgle til løsningen mod at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Således indgik 196 medlemslande af FN’s klimakonvention tilbage i 2015 en juridisk bindende klimaaftale om at begrænse udledning af drivhusgasser, og rundt om i verden bliver der løbende arbejdet med at prioritere den grønne omstilling med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, solceller og mere biogas.

Også herhjemme prioriteres de vedvarende energikilder, og både regeringen og virksomheder landet over sætter løbende mål for klimaet og den grønne omstilling.

Men hvad er vedvarende energi egentlig, hvis man skal forsøge at oversætte det til noget lidt mere håndgribeligt? Lad os først kigge på historien bag.

Download app’en fra Watts, og støt klimaet vha. vedvarende energikilder.

Fra oliekrise til vedvarende energiløsninger

Tilbage i 1973 opstod den såkaldte Energikrise, da de arabiske olieproducenter valgte at sætte priserne på olie til himmels og stoppede olieeksport til bl.a. Holland og USA. Det gjorde de bl.a., fordi de vestlige lande havde udtrykt deres støtte til Israel, som på daværende tidspunkt var i krig med Syrien og Egypten – og den støtte var de arabiske olieproducenter ikke enig i.

Da oliepriserne steg markant, udgjorde selvsamme råvare 90 pct. af Danmarks energiforbrug, og de arabiske landes boykot ramte derfor landet hårdt med markante prisstigninger på fyringsolie og benzin. Det betød, at den daværende regering indførte en række midlertidige love som bl.a. bilfri søndag, forbud mod vinduesbelysning efter lukketid og fartbegrænsninger i hele landet.

I månederne efter kvitterede danskerne med at spare på energien, når de kom hjem fra arbejde, og undersøgelser fra dengang viser, at danskerne generelt blev bedre til at skære i energiforbruget.

Krisens betydning for Danmark medførte bl.a., at man var nødt til at tænke nyt, være innovativ og finde grønnere alternativer til olie, og i årene efter 1973 tog den daværende regering de første spæde skridt mod et grønnere samfund ved for alvor at søge alternative metoder for at sikre en effektiv og sikker energiforsyning baseret på vedvarende energiformer som fx vind- og solenergi.

Læs også: Hvad koster en kWh

Vedvarende energi i dag

I dag er vedvarende energi (klimavenlig energi) en samlet betegnelse for både vindenergi, solenergi, bioenergi, geotermi og andre teknologier, der er CO2-neutrale og som derfor adskiller sig fra fossile brændsler som kul og olie.

Fordelingen af energikilder i danmark

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vedvarende energi en energiform, der udvindes fra vedvarende energikilder og er ”evig” – det betyder, at så længe vi lever på jorden, så vil vi have adgang til udvalgte energiformer, som er ubegrænsede. Når vi investerer i vedvarende energi, bidrager vi samtidig til, at fossile brændsler som kul og olie reduceres – altså mindsker vi vores brug af ressourcer, der er knappe og begrænsede og som er mere miljøskadelige for vores klode end de grønne og vedvarende alternativer.

Klimavenlig energi anvendes primært i elproduktion, transport, fjernvarme og til energiforsyning de steder i landet, hvor det er svært at nå ud. Det betyder fx, at du kan få varmt vand med hjælp fra solenergi, eller du kan vælge at købe strøm fra et elselskab, som baserer sin strøm på vedvarende energikilder.

I Danmark er særligt vind- og bioenergi de vedvarende energiformer, vi benytter mest, fordi de egner sig bedst til vores klima. Lad os kort præsentere de to begreber:

Vindenergi er, når man bruger vindens energi til at lave strøm. Til det bruger man vindmøller, og her er Danmark blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af disse. Ifølge Energistyrelsen har Danmark siden 1970’erne opstillet vindmøller på land, og derfor er de både vokset i antal og kapacitet. Det er kommunerne, der har ansvaret for at planlægge opstillingen af nye vindmøller på land, men private kan også søge om tilskud til at opstille en vindmølle på egen grund.

Bioenergi er den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Biomasse kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler, fx træpiller eller biogas. Til forskel for vind- og solenergi kan biomasse lagres. I 2018 bidrog biomasse med 15,4 pct. til den samlede elforsyning.

Herhjemme findes der altså flere forskellige former for vedvarende energi, som alle har til formål at bidrage til den grønne omstilling ved at gemme energien, til der er brug for den.

 

Vedvarende energi i Danmark

Herhjemme er det regeringens ambition, at Danmark i 2050 skal være helt uafhængig af fossile brændsler – det betyder, at vi om mindre end tre årtier skal kunne producere nok vedvarende energi til at dække det samlede danske energiforbrug.

En vindmølle, en af danmarks vedvarende energikilde

Der er dog et stykke vej igen, hvis vi skal nå det mål. I Danmark dækkede vedvarende energi i 2019 nemlig 35 pct. af det faktiske energiforbrug landet over – i 2017 var tallet 34,2 pct.

Et af de områder, hvor det indtil videre er lykkes at basere et produkt på mere og mere vedvarende energi, er i produktionen af el. Ifølge Energistyrelsen udgjorde produktionen af el baseret på vedvarende energi hele 67,5 pct. af den samlede elforsyning i Danmark i 2019 – det er 7 pct. mere end i 2018.

Den stigning skyldes primært en markant stigning i produktion af el fra vindmøller, hvor udvidelse af kapacitet og bedre vindforhold har påvirket produktionen positivt. Faktisk har vi så gode vindforhold i Danmark, at 37,5 pct. af den samlede danske forsyning med elektricitet bestod af vindenergi i 2019, hvilket gør vindenergi til en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.

At strøm fra vedvarende energikilder og særligt havvind rummer store potentialer ift. at reducere CO2-udledninger både herhjemme og i resten af verden, er noget, der i den grad har regeringens og de store erhvervsvirksomheders fokus.

Flere konsortier har således meldt sig ind i kampen om et grønnere Danmark ved at hjælpe regeringen med at nå ambitiøse klimamål ved bl.a. at etablere havvindmølleparker eller såkaldte energiøer. Et eksempel er energiøen VindØ, som skal placeres 100 kilometer ud for den danske kyst i Nordsøen, hvor der findes optimale forhold til produktion af vindenergi, og den skal stå klar i 2030.

På øen er der også mulighed for andre vedvarende energiløsninger såsom Power-to-X til lagring af energi. Kort fortalt betyder Power-to-X at lave elektricitet om til noget andet som fx brint eller syntetiske gasser.

 

 

Vedvarende energi på verdenskortet

Én ting er, hvordan vi benytter vedvarende energi i Danmark, men hvordan ser det egentlig ud, hvis vi tager et kig ud i den store verden? Ifølge EU’s statistikorganisation Eurostat, der løbende sørger for at kontrollere medlemslandenes statistikker, ser anvendelsen af vedvarende energi ganske positiv ud for mange lande, hvilket er med til at bekræfte, at vedvarende energi (klimavenlig energi) er et globalt fænomen. Nedenfor kan du set et diagram fra Eurostat, der viser netop dette:

EU landes fordeling af klimavenlig energi

Som det ses i diagrammet, har lande som Kroatien, Estland og Bulgarien allerede i 2019 nået deres mål om anvendelsen af vedvarende energi i 2020, mens Belgien, Holland og Irland alle er et stykke fra deres mål om at gøre brug af mere vedvarende energi. Fælles for alle landende er dog, at vedvarende energi udgør en større eller mindre grad af den samlede andel af energiforbruget.

Som det også fremgår af diagrammet, er der imidlertid en tendens til, at særligt de nordiske landes energiforbrug i høj grad er baseret på vedvarende og CO2-fri energi. Således er andelen af vedvarende energi i slutforbruget i de nordiske lande fordelt således: Island 72 pct., Norge 71 pct., Sverige 54 pct., Finland 41 pct., Danmark 36 pct., Grønland 19 pct., og Færøerne 7,5 pct.

I de nordiske lande er der altså godt gang i arbejdet med at forhøje andelen af vedvarende energi i energiforbruget, og selvom Danmark ligger i midten ift. de nordiske landes arbejde med at fremme omsætningen af grøn energi til forbrug, er vi imidlertid det land, der har haft mest fart på omstillingen. Det viser tal fra Nordisk Ministerråd, som i 2020 udgav rapporten ”State og the Nordic Region”, som gør status over udviklingen i regionen på en række samfundsvæsentlige parametre.

Således er Danmark steget 21 procentpoint siden 2004, når det kommer til andelen af vedvarende energi i forbruget, og her er produktion af el fra vedvarende energikilder en primær årsag.

Vedvarende energi i hjemmet

Både på landsplan, men også globalt bliver det prioriteret at finde på mere effektive teknologier til at bruge CO2-neutral energi til gavn for både vores efterkommere, miljøet og økonomien.

Men hvor meget energi bruger vi egentlig herhjemme i hverdagen? Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik faldt danskernes energiforbrug i 2019 for første gang siden 2014, hvilket bl.a. skyldes, at vi bruger mere vindenergi, og at forbruget af kul er faldet.

solcelleanlæg tilkoblet smart app

Fra samme rapport viser tal samtidig, at forbruget af vedvarende energi i 2019 samtidig var på sit højeste niveau nogensinde, da 36,8 pct. af den samlede energiproduktion stammede fra vedvarende energi – det er en stigning på 4,1 pct. fra 2018.

Noget tyder altså på, at vi er på rette vej, men skal vi nå i mål med vores ambitiøse 70 procentsmål i 2030, er der brug for, at vi bliver endnu bedre til at sænke vores energiforbrug – også i privaten.

Men hvad kan du egentlig selv gøre for at hjælpe den grønne omstilling godt på vej? Et godt sted at starte er, at tage et kig på dit strømforbrug, da det samlet set er en af de store syndere ift. CO2-forurening på verdensplan.

Ifølge Energistyrelsen bruger en gennemsnitsdansker 1.600 kWh strøm om året. Det er dog muligt at skære dit elforbrug ned til 1.000 kWh om året, hvis bare du tænker dig om og ændrer lidt på dine vaner. På Sparenergi har Energistyrelsen udarbejdet en beregner, hvor du kan tjekke, hvad dit apparat koster i strøm. Måske du vil opdage, at du har et apparat, som koster for meget i strøm, ift. hvor meget du egentlig bruger det.

Du kan også producere din egen strøm med en vindmølle eller solceller – det er de mest almindelige anlæg til egenproduktion af vedvarende og grøn energi. En vindmølle i baghaven kan give store besparelser på elregningen, og så er den god for miljøet. Solceller producerer grøn strøm direkte af solens lys og kan både sættes på husets facade, på taget eller på jorden. Herhjemme kan et nettilsluttet solcelleanlæg med en optimal placering levere 900-5.000 kWh grøn energi om året afhængig af størrelsen.

 

Er din strøm baseret på vedvarende energi?

For at blive endnu bedre til at spare på energien, kan det i nogle tilfælde betale sig at skifte elselskab. Ofte er der flere elleverandører, der tilbyder at levere el, der hvor du bor, og dermed er der flere produkter at vælge imellem – nogle til en billigere pris, andre til et grønnere samfund og nogle til begge dele.

Du kan nemlig gøre en forskel for både klima og miljø gennem den strøm, du køber. Strømmen i din stikkontakt er den samme, uanset hvor du køber din strøm, da al elproduktion løbende blandes sammen. Det er altså ikke muligt at sortere i den el, der fx kommer fra energi fra vindmøller eller den el, der kommer fra energi fra solceller.

Til gengæld kan du købe elprodukter hos elhandelsselskaber, som gør en indsats for at fremme den grønne omstilling. Fx benytter selskaberne forskellige systemer til at skabe miljø- og klimatiltag, og ved at blive kunde hos et grønt selskab, kan du være med til at gøre en grøn forskel.

 

statistik omkring vedvarende energi

Men hvordan bliver du klogere på, om det elselskab, du har i kikkerten, markedsfører strøm, som er grøn eller klimavenlig? Det har Forbrugerombudsmanden svaret på – her har man nemlig lavet et sæt retningslinjer for, hvornår man kan markedsføre sin strøm som enten det ene eller det andet, og i den forbindelse er der blevet lavet en mærkningsordning med et eller to grønne blade, som skal gøre det nemmere for dig som forbruger at gennemskue, om dit elprodukt er grønt og bidraget til den grønne omstilling.

Hos Watts har vi fået tildelt et grønt blad, da vores produkt er 100 pct. baseret på vedvarende energi, som kommer fra danske vindmøller og solcelleanlæg. Vi er imidlertid ikke de eneste på markedet, der tilbyder strøm med grøn omtanke for miljøet – heldigvis. Watts er din grønne elleverandør.

Følg os på de sociale medier

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Hvordan har menneskets energiforbrug påvirket jordens klima, og hvordan kan mit elforbrug medvirke til at hjælpe verdens skove?

Træer som udgør nogle af verdens skove. Hør mere om hvordan du kan bidrage til klimaet med Watts.

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Menneskets udvinding af energi via fossile brændstoffer og brændsler har trukket store veksler på klimaet. Flere hundrede års uhensigtsmæssig energiproduktion har efterladt verden ved en skillevej, der kalder på omgående omstilling til energiudvinding via vedvarende energikilder. Der skal rådes bod på flere hundrede års massiv CO2-udledning og indtænkes nye idéer for vedvarende energiproduktion, således at vores elforbrug og øvrige energiforbrug ikke længere er en global belastning for klimaet.

I processen henimod en grøn omstilling figurer flere vigtige faktorer. Herunder blandt andet: verdens skove og mit elforbrug. Men hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er deres fælles historiske kontekst, og hvordan kan mit elforbrug forvandles fra at være en synder i det globale klimaregnskab til at blive en aktiv medspiller for en grønnere fremtid med øget balance i klimaet?

Læs også om vores pris på el og strøm hos Watts, eller download vores app til at tjekke dit elforbrug.

Sort energi har tæret på ressourcerne og øget ubalancen

Energiproduktion og energiforbrug har igennem historien spillet en afgørende rolle for den aktuelle klimakrise. Siden industrialiseringen i 1700-tallet og op igennem århundrederne har vi udvundet energi på basis af et uholdbart grundlag i form af fossile brændstoffer og brændsler som kul og olie. Vi har tæret uhensigtsmæssigt på jordens ressourcer uden større tanke på, hvor stort et naturligt lager jorden har kunnet levere. Energi udvundet af fossile brændstoffer, også kaldet sort energi, har været en effektiv kilde til energiproduktion og har på daværende tidspunkt forekommet at være en uudtømmelig kilde til energiforbruget i den dengang eksplosive udvikling i de spirende industrisamfund.

I dag står vi med en helt anden indsigt og forståelse for jordens ressourcer og det globale klimaregnskab. For udover at have indset, at de tidligere så omfattende ressourcer slet ikke er så omfattende igen, har vi erfaret, at selve biproduktet af selvsamme energiproduktion også har haft sine konsekvenser. Og det er dem, vi i dag står overfor. Den enorme CO2-udledning fra energiproduktionen har øget drivhuseffekten, og jorden har nu mere end nogensinde sværere ved at komme af med sin varme. En direkte konsekvens af menneskehedens mangeårige brug af sort energi.

Fældning af verdens største skove har gjort ondt værre

CO2 er uløseligt forbundet med jordens økosystem. Det er en altafgørende livskilde til planter blomster og træer, der netop benytter drivhusgassen til sin vækst sammen med solens energi og vand fra jorden. Som en del af økosystemets kredsløb omdanner planter og træer den absorberede CO2 til ilt, som så sendes tilbage i økosystemet og derigennem giver livgivende ilt til dyr og mennesker. Uden CO2, ingen planter og træer, og uden ilt, ingen mennesker og dyr. Alt er uløseligt forbundet og funderet i dyb afhængighed af hinanden. Men hvis verdens livgivende skove, planter og blomster sørger for at omdanne vores CO2 til ilt i en helt naturlig og konstant proces, hvori består så problemet med den øgede drivhuseffekt?

Læs om de bæredygtige og grønne energiformer hos Watts.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Jordens økosystem er et nøje biologisk regnskab bestående af den rette mængde komponenter, der sammen udgør et bæredygtig kredsløb. Små eller store forskydninger i en eller flere af disse komponenter forårsager forstyrrelser i de naturlige processer og skaber en øget ubalance over tid. Med brugen af sort energi har vi tæret på jordens ressourcer og øget CO2’en, men vi har i samme åndedrag gjort større indhug i skov og planter.

I løbet af de sidste 5.000 år har jorden mistet over 1,8 milliarder hektar af verdens skove, og den dag i dag fælder vi, hvad der svarer til 3 gange Danmarks størrelse af skovareal hvert år . Det er hovedsageligt behovet for omdannelsen af skovområder til landbrug, som har været årsagen til fældning af verdens livgivende skov. I dag dækker verdens skove 30% af jordens areal og er uden sammenligning det mest effektive naturmiddel til absorbering af jordens CO2.
Det er derfor ikke for ingenting, at klodens skove ofte betegnes som jordens lunge, eftersom verdens skoves job er at respirere for planetens velbefindende.
Mennesket har ikke blot øget CO2-aftrykket igennem tiden, men har tillige fjernet en del af den naturlige komponent, som sørger for at holde CO2-aftrykket nede og bevirker, at jorden reelt kan ”trække vejret”.

Der er i dag heldigvis en øget bevidsthed om vigtigheden af øget skovdyrkelse og skovfredning på globalt plan og herhjemme i form af eksempelvis organisationer som Dansk Skovforening, Growing Trees og Verdens Skove i København.

Grøn energi skal aflaste verdens skove og genskabe balancen

Den moderne verden har forlængst indset, at den gamle vej til energi ikke er en holdbar løsning for fremtiden. Der skal reageres fra menneskelig side, og der bliver reageret på flere planer. I dag har moderne vindmølle-teknologi og solceller overtaget store dele af energiproduktionen overalt i verden og især med Danmark som foregangsland. Med stadig mere innovativ teknologi finder vi nu langsomt tilbage til en mere bæredygtig udvinding af energi via jordens vedvarende energikilder. Sol og vind er CO2-frie og giver dermed bogstaveligt talt et øget åndehul til verdens skove og planter i fotosyntese-processen med at absorbere og lagre jordens drivhusgasser.
Vi afbrænder stadig træ – men med omtanke og bæredygtighed

Igennem de seneste år har de danske kraftværker undergået en ændring fra brug af kul til brug af biomasse som energikilde. I dag udgør biomasse godt og vel ⅔ af den vedvarende energi i Danmark. Den faste biomasse består hovedsageligt af træflis og træpiller fra træer og træaffald, der skæres op. I den forbindelse kan man stadig tale om afbrænding af træ og skove i Danmark, men det foregår med en større indsigt i og forståelse af tidligere tiders fejl. De afbrændte træmaterialer kommer netop fra bæredygtige skove, hvor man sørger for at udligne CO2-aftrykket fra afbrændingen med løbende beplantning af nye træer.

Nye innovative danske elselskaber lancerer grønne tiltag

I takt med den aktuelle grønne omstilling fra ikke-vedvarende energikilder til bæredygtig energi, har en række danske energiselskaber iværksat flere forskellige projekter, som skal fremme den danske naturs CO2-absorbering. Disse elselskaber bestræber sig ikke blot på at gøre deres energiproduktion så grøn som overhovedet mulig, men forsøger også at søsætte klimaprojekter, der skal række udover de allerede eksisterende grønne tiltag. Et af de elselskaber er Watts og dets medlemmer.

Hjælp verdens skove via et grønnere elforbrug

Watts har som en af de eneste elselskaber i Danmark udarbejdet en udvidet og mere intelligent udgave af funktionen ‘Se mit elforbrug’. Med Watts såkaldte energiassistent får medlemmerne ikke blot mulighed for at se, hvornår elforbruget er billigst, men også hvornår der kan bruges grøn energi fra vedvarende energikilder i løbet af dagen. Det skaber ikke blot et omfattende indblik i ens private elforbrug, men kan også skabe grundlag for at lægge et fremtidigt elforbrug, der vil kunne basere sig klart mere på bæredygtig energi fra især Danmarks mange vindmøller.

En skov for mit elforbrug

Selvom man gør brug af de innovative tiltag som for eksempel Watts intuitive energiassistent for bedre grøn forvaltning af elforbruget, kan man aldrig loves 100 procent vedvarende energi i sin stikkontakt. Der kan være tidspunkter, hvor behovet for el er akut, og hvor der ikke kan tages samme højde for det grønne forbrug. På lige fod med visse andre klimabevidste virksomheder har Watts derfor iværksat skovbeplantning for at skabe ekstra tiltag, der kan sænke medlemmernes CO2-aftryk yderligere. Målsætningen er at gøre medlemmernes strømforbrug mere end 100% CO2-neutralt ved at plante træer.

Udbygningen af verdens skove starter i…. Svinninge

Første spadestik er bogstaveligt talt taget i forbindelse med den grønne fremtidssikring af Watts-elkunder. De første træer er plantet i Svinninge i Vestsjælland, hvor der skal opføres en fredskov, som får lov at stå uberørt. Skoven er fremtidssikret i den forstand, at den allerede har fået certificeringen fredet skov og derfor ikke må fældes igen om 50 år. Det 60.000 m2 store areal i Odsherred skal beplantes med 24.000 træer. Når samtlige træer er plantet, går turen videre til nye naturarealer i Danmark, hvor samme procedure gør sig gældende.

plant traer og øg bevoksningen og vækstraten af verdens skove

Konkrete tal på træernes CO2-absorbering og mit elforbrug

Københavns Universitet har beregnet effekten af de plantede træers fremtidige effekt på medlemmernes strømforbrug. Man anslår, at en nyplantet skov på 10.000 m2 vil kunne absorbere 600 ton CO2 igennem 50 år . Omregnet betyder det, at et træ alene vil kunne binde op mod 150 kg CO2 hvert år. Det anslås, at der udledes 600 kg CO2 fra produktionen af et årligt strømforbrug på 4400 kWh hos en almindelig dansk familie med 2 børn . Det betyder, at der skal plantes 4 nye træer hvert år for at dække familiens CO2-aftryk. Hos Watts kan man som medlem sågar vælge at være med til at plante op til 8 nye træer årligt. For en dansk familie med 2 børn vil dette betyde, at man på sigt ikke blot sletter sit eget strømforbrugs CO2-aftryk, men også aktivt hjælper til med at gøre resten af verden mere CO2-fri.

Hvor kan jeg se mit elforbrug og spare på energien?

Udover de allerede mange grønne tiltag i energisektoren, findes der flere direkte måder hvorpå man kan hjælpe klimaet og verdens skove nu og her og på sigt. For en ting er at benytte mest mulig grøn energi og plante træer for øget CO2-absorbering, noget andet er slet og ret at spare på elforbruget og energien generelt.

Man kan i den forbindelse med fordel stille sig det enkle spørgsmål: Er mit elforbrug for højt eller er mit elforbrug ok i forhold til de nødvendige behov i husstanden. Med Watts energiassistent får du ikke kun muligheden for at se, hvornår energien er grønnest, du vil også kunne få et intelligent indblik i dit forbrug. Med basis i data fra dit tidligere energiforbrug, kan Watts udregne dit forventede fremtidige forbrug, hvormed du vil kunne få indblik i potentielle energibesparelser.

Se hvad du betaler i elpris per time (kWh) med Watts appen. Skift elselskab til Watts – og nyd godt af fordelene.

Innovative tiltag skal sikre grøn omstilling og verdens skove i fremtiden

Der forskes en del i forskellige innovative teknologier, som skal kunne booste den grønne omstilling i Danmark og verden yderligere. En videreudvikling af vindmøller og solcelle-energien skal skabe større kapacitet og effektivitet, mens f.eks fremstilling af stærkere og større batterier skal kunne sikre mere optimal lagring af den vedvarende energiproduktion.

På privat plan designes der intuitive smart produkter, som kan styres intelligent og effektivisere det grønne energiforbrug i hjemmet yderligere. Der indtænkes idéer om bedre deling af grøn overskudsenergi på tværs af nationer, men i lige så høj grad på tværs af lokalmiljøer og naboer. Alt sammen for at sikre en mere optimal, effektiv og ansvarlig elproduktion og elforbrug.

Hvad angår verdens skove er der også her opstået øget bevidsthed om træernes livsvigtige funktion i økosystemet. Flere og flere politiske kræfter gør et benarbejde for at få verdens skove højere op på den politiske dagsorden, og flere og flere medlemmer i græsrodsbevægelser og organisationer arbejder frivilligt for verdens skoves opretholdelse.

“Man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan”

Der er igennem de seneste år også opstået forskellige tiltag i forbindelse med sikring af verdens største skove. Blandt andet i form af et regnskovscertifikat til verdens skove. Over 200.000 danskere har allerede købt et certifikat , og de har dermed direkte været medvirkende til at bevare et vigtigt stykke af verdens livgivende skove.

Det er ikke nødvendigvis menneskets historiske energiproduktion, der har fældet verdens skove, men den har i den grad sat dem på overarbejde i bestræbelserne på at absorbere dens udledte CO2. I den forbindelse kan den moderne elproducent og elforbruger næppe være ansvarlig for historiske CO2-udledninger og at redde verdens skove, men man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan. Som man ser det praktiseret nu i forskellige organisationer, klimabevidste elselskaber og hos borgere rundt om i landet og på verdensplan.

i) sustainable.dk/energi/3-skov/
ii) https://watts.dk/faktaplanttraeer/
iii) bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279
iv) verdensskove.org/red-regnskoven

Følg os på de sociale medier

Har du en fjernaflæst måler? Så kan du bruge strøm med grøn omtanke

Der er både CO2 og penge at spare ved at følge dit elforbrug i Watts – en nyudviklet version gør det nemlig nemmere at bruge dit elforbrug med grøn omtanke, og allerede nu kan alle danskere med en fjernaflæst elmåler downloade appen.

Der er godt nyt til alle de mange, der gerne vil reducere deres CO2-aftryk og spare på elregningen. Over de seneste år har danske Energinet arbejdet på en løsning, der gør det muligt for alle elforbrugere i landet at få et overblik over deres elforbrug via fx Watts.

Nu er løsningen klar, og det betyder, at du som elforbruger kan give Watts samtykke til at hente data om dit elforbrug i Energinets DataHub, uanset hvorfra du får din strøm:

”Med løsningen kan alle landets elforbrugere få et overblik over deres elforbrug i Watts, helt kvit og fit. Som kommende bruger af appen betyder den nye løsning, at du hele tiden kan følge med i dit forbrug og se, hvilke energikilder der producerer strøm til din stikkontakt her og nu, og hvor meget CO2 der udledes pr. kWh”, fortæller Per Madsen, afdelingschef i Watts A/S.

Vil gøre det nemmere at tænke grønne tanker

Selvom langt de fleste danskere er bevidste om de aktuelle klimaudfordringer, kan det til tider være svært at tænke grønne løsninger, når hverdagen kalder. Derfor bliver Watts løbende udviklet, så det hele tiden er nemt og bekvemt for brugeren at holde høje med energiforbruget:

Med Watts vil vi gerne engagere de danske forbrugere til at træffe gode valg, der er med til at fremme den grønne omstilling. Derfor arbejder vi proaktivt med udvikling af appen, og vi indgår løbende relevante samarbejder, hvor fx flere forsyningsarter kobles på”, fortæller Per Madsen.

Nemt og enkelt at få adgang til Watts

Vil du give samtykke til, at Watts kan holde øje med dit elforbrug, kan det gøres nemt og enkelt via NemID. Dermed slipper du for at finde aftage- og kundenummer, som har været krævet tidligere, for at Watts kan få adgang til dine data:

”Det kan godt være lidt besværligt at skulle finde og indtaste aftage- og kundenummer, hvis man ikke har disse tal ved hånden – til gengæld er det noget andet med NemID, så vi håber, at den mulighed gør, at det bliver hurtigere og nemmere at koble sig på appen”, fortæller Per Madsen.

Følg os på de sociale medier

Sådan giver du Watts adgang til at følge dit elforbrug:

Under punktet “Tilføj måler”, vælger du “Energinet”, og derefter skal du bruge dit NemID for at oprette en fjernaflæst måler.

Hvis du i flowet hos Energinet bliver bedt om en 8- cifret webadgangskode, skal du kontakte din el-leverandør for at få oplyst denne.

1

Download Watts
Download Watts nemt og enkelt

2

Opret bruger
Opret dig med navn og email

3

Opret bolig
Tilføj din boliginformation

4

Kom i gang
Få et nemmere overblik i din hverdag!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121